.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Automaatio- ja säätötekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Asikainen, Petri (1996-06-05)
  Työssä selvitettiin aaltopahvin käyryyden syitä ja kehitettiin aaltopahvikoneelle soveltuva kosteudenmittausjärjestelmä sekä säätöjärjestelmä.
 • Pietilä, Samuli (1996-12-11)
  AB3:Sensoriryhmä ja signaaliprosessori muodostavat yhdessä keilanmuodostajan, joka tarjoaa mahdollisuuden spatiaaliseen suodatukseen. Sensoriryhmä tuottaa etenevästä aallosta spatiaalisia näytteitä, joista signaaliprosessori ...
 • Lammila, Mika (1999-03-10)
  AB3:Interpolointia tarkastellaan ensin ilmiönä, sitten pohditaan eri menetelmiä ja niiden sovellusalueita, sekä niissä ilmeneviä ongelmia. Työssä esitellään neuroverkon käyttöä menetelmän valinnassa ja reunan tunnistamisessa.
 • Salko, Eija (2003-09-17)
  Tämän diplomityön tarkoitus on löytää keino toteuttaa tiedonhakusovellus hajautettuun tietokantaympäristöön. Perinteiset ratkaisut eivät sovellu uusiin tiedonhakutarpeisiin, sillä suuret, jatkuvasti muuttuvat tietolähteet ...
 • Yli-Fossi, Timo (2000-02-09)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella uusi säätöratkaisu kohdeyrityksen lankavalssaamoon. Säädettävänä kohteena on aihion lämpötila ennen viimeisiä valssauskertoja, jotka suoritetaan lankablokilla. Aihion lämpötilaa säädetään ...
 • Tarvainen, Jussi (2001-06-06)
  Solupopulaation analysointi lääkekokeissa tai alle kuutiomillimetrin kokoisten elektroniikkakomponenttien mittaus ja laaduntarkistus voidaan automatisoida konenäköjärjestelmällä. Siinä kohdetta kuvataan riittävän suurella ...
 • Anttila, Reijo (2006-02-08)
  Monien automaatiojärjestelmien toiminnallisuus on nykyisin toteutettu turvallisuusstandardien mukaisesti. Standardit tarjoavat hyödyllistä tietoa siitä, miten toteuttaa järjestelmä sääntöjen mukaisesti. Kansainvälinen ...
 • Kataja, Jari (1999-06-09)
  Työ käsittelee melun vaimentamista aktiivisin menetelmin. Työssä tarkastellaan vastameluvaimennukseen soveltuvia suotimia, kaiuttimia ja mikrofoneja. Simulaatiokokeiden pohjalta saaduissa tuloksissa selvitetään suotimen ...
 • Hakala, Mikko (2002-10-16)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kartoittaa erilaisten integraatiotekniikoiden käyttömahdollisuuksia automaatiotekniikan alalla. Erityisesti tarkastellaan sekä ohjelmistokomponenttimallien mukaista että XML-tekniikoihin ...
 • Havupalo, Markus (2006-01-18)
  Työssä selvitetään automaation etäylläpitomenetelmiä ja suomalaisen automaatioteollisuuden kaukokäytön kehitystarpeita. Etäoperoinnissa perinteisesti käytetyn lankapuhelinverkon ylläpito on muuttumassa langattomien ...
 • Pelkonen, Irene (2002-01-16)
  Työ liittyy kohdeyrityksen automaatiojärjestelmän liityntäprotokolliin. Liityntöjä valittiin kahdeksan; XdLog, Accuracy 3628c, VIB, Measurex SCL, PROFIBUS, Siemens 3964 RK512, Modbus RTU ja OPC. Käytännössä kehitystä tehtiin ...
 • Kuncova, Johana (2002-12-11)
  The thesis is part of SOLOMANDA (Manipulation, Detection and Analysis of Single Biological Cells) - a project supported by Tekes. The background of the project is the effort to replace use of laboratory animals and human ...
 • Jäntti, Juha-Pekka (2001-06-06)
  Jälkikostutuslaitetta käytetään paperikoneessa vähentämään koneella tuotettavan silikonipäällystetyn paperin tuotantoprosessin luonteenomaisuudesta johtuvaa voimakasta käyristymätaipumusta. Työn tarkoituksena on dokumentoida ...
 • Koski, Sakari (2001-06-06)
  Työn tarkoituksena on selvittää nykyiset kenttäväylän diagnostiikkamenetelmät ja työkalut. Ensin esitellään Ethernetin diagnostiikkamenetelmiä ja Ethernet-verkon tyypillisimmät virheet. Seuraavaksi käydään läpi ...
 • Ronkanen, Pekka (2002-01-16)
  Pietsosähköisen taipumatoimilaitteen säätö ja soveltaminen mikrorobotiikassa:Työ on osa SOLOMANDA (SOLujen ja Organellien MANipulointi, Detektointi ja Analyysi) projektia. Projektin tarkoitus on kehittää ihmisperäisiä in ...
 • Shakespeare, John (1997-12-10)
  Some paper grades have specific requirements for uniformity in their fibre orientation angle profiles. In particular, sheets used in laser printing, photocopiers, and similar devices need fibre orientation angles near zero, ...
 • Lehtinen, Pekka (2007-04-18)
  This thesis is a part of an interdisciplinary project. The project is developing a versatile diagnostic device for point-of-care applications in patient, food, environment and process diagnostics. The scope of this thesis ...
 • Novotny, Marek (2003-03-19)
  This thesis is a part of SOLOMANDA (Finnish acronym for Manipulation, Detection and Analysis of Single Biological Cells) project. The project partners are Tampere University of Technology (TUT), Medical School of the ...
 • Shabaev, Anton (2001-05-09)
  Työ on katsaus teollisuusprosessien mallintamiseen. Esimerkkinä on SIMULINK-mallin luominen paperinjalostusteollisuuteen. /Kir10
 • Peltonen, Jukka (2004-05-12)
  Kiinteistöjärjestelmien elinkaarikustannuksista energiakustannukset muodostavat suurimman osan. Työssä tutkittiin elinkaarikustannusten soveltamista yrityksen kiinteistöautomaation modernisointiin. Moderneissa järjestelmissä ...