.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Biomateriaalitekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Ketola, Susanna (2005-02-09)
  AB3:Lääkeluovutuslaitteet kuljettavat lääkkeen tai muun aktiiviaineen tiettyyn osaan kehosta, jossa aktiiviaine vapautuu etukäteen määritetyllä nopeudella. Näiden laitteiden käytöllä saavutetaan monia etuja: lääkeaine ...
 • Sjölund, Anna-Riina (2002-11-13)
  The aim of the study was to develop a composite membrane for cranial defects. Cranial defects may occur as a result of innate anomalies, trauma, surgery, infectious conditions, or following improvements of cosmetic appearance ...
 • Hietikko, Laura (2007-06-06)
  AB3:Työn tavoite oli tutkia sekä ohuiden bioaktiivisten lasikuitujen mekaanisia ominaisuuksia että lasikuidusta ja biohajoavasta polymeeristä valmistettujen komposiittien käyttäytymistä in vitro. Työssä tutkittiin erilaisista ...
 • Tukiainen, Mikko (2003-09-17)
  Työn tavoitteena oli kehittää litteiden luiden, esimerkiksi kallon, luun puutosalueelle sijoitettava implanttimateriaali, bioaktiivinen lasikuitumatto. Kehitettyä implanttia voitaisiin käyttää biohajoavana tukirakenteena ...
 • Mattila, Riina (2002-02-13)
  Nykyisin sulateliimoissa käytetään stabiileja polymeereja ja ne aiheuttavat ongelmia pakkauksen kompostoinnin tai pulpperoinnin yhteydessä. Uuden tyyppisen biohajoavan sulateliiman tulisi olla riittävän stabiili pulpperoinnissa ...
 • Mikkonen, Joonas (2003-06-04)
  Tutkimuksen tavoitteena oli vertailla kahdella eri tavalla pinnoitettuja stenttejä. Tarkoituksena oli tutkia, onko valmiina stenttinä liuospinnoitettu stentti ominaisuuksiltaan yhtä hyvä kuin sulapinnoitetusta kuidusta ...
 • Hackspik, Markus (2007-10-17)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia, onko biohajoavien polymeerien laserhitsaaminen toisiinsa mahdollista sekä tehdä kirjallisuusselvitys biomateriaalien laserliittämisestä. Tutkittavaksi valitut materiaaliparit valittiin ...
 • Huttunen, Assi (2006-10-11)
  Työssä tutkitaan kahden prototyyppiasteella olevan pikosekuntipulssilaserin soveltuvuutta biomateriaalien lasermikrotyöstöön. Lisäksi työhön sisältyy kirjallisuusselvitys työssä käytettyjen biomateriaalien lasertyöstöis ...
 • Huttunen, Mikko (2002-11-13)
  The aim of this study was to develop a bioactive and resorbable composite material that can be used in spinal surgery. The focus here is on the development of medical implants called fusion cages, which serve in situ as ...
 • Karinsalo, Ritva (2006-02-08)
  Nykypäivän hammaslääketieteessä lujitemuovit ovat korvaamassa ja ovat osin jo korvanneetkin perinteisimmät ratkaisut. Lujitemuovit pystyvät kilpailemaan esteettisellä ulkonäöllään ja riittävillä lujuusominaisuuksillaan ...
 • Ääritalo, Virpi (2001-02-14)
  The braids studied in this thesis were manufactured from biodegradable lactic acid stereocopolymer P(L/D)LA 96/4. Two sizes of monofilament fibres were used, 0.16 and 0.25 mm in diameter, and a 8-multifilament yarn, each ...
 • Ylikauppila, Hanna (2006-04-12)
  AB3:Viime vuosina kiinnostus luonnonpolymeerien käyttöön lääketieteen sovelluksissa on kasvanut. Yksi tutkituista luonnonpolymeereistä on tärkkelys, jota voidaan seostaa synteettisten biohajoavien polymeerien kanssa. ...
 • Korkka, Henri (2006-02-08)
  Osteomyelitis is a serious bone infection, which needs to be treated with a strong antibiotic, vancomycin. A drug releasing implant is a very promising way to administer a drug locally straight to infected tissue. In ...
 • Talvitie, Elina (2000-08-23)
  AB3:Tavoitteena oli kehittää ja toteuttaa biokorvautuva rannenivelproteesi sekä kyynärnivelproteesi.Rannenivelproteesin tarkoitus on parantaa nivelreuman vaurioittaman ranteen toimintakykyä. Rannenivelproteesi muodostuu ...
 • Huovinen, Katja (2000-08-23)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää valmistusmenetelmä itsesulkeutuvalle imupullonsuodattimelle. Imupulloa käytetään kehonnesteiden imemiseen sairaaloissa ja suodattimen tarkoitus on estää bakteerien pääsy ympäröivään ...
 • Lassila, Reija (2003-08-20)
  Työn tarkoituksena oli laatia Tampereen teknillisen yliopiston Biomateriaalitekniikan laitokselle mahdollisimman kevyt, toimiva ja helppokäyttöinen laadunhallintajärjestelmä. Tavoitteena oli saada laitoksen toimintaan ...
 • Ruuttila, Pasi (2001-03-14)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kokeellisen biohajoavan silmänpohjan murtumaan tarkoitetun komposiittirakenteisen implantin materiaaliominaisuuksia fosfaattisuolaliuosimmersion aikana ja implantin aiheuttamia kudosreaktioita ...
 • Ellä, Ville-Tapani (2001-02-14)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusia biohajoavia kuitulujitettuja komposiittilevyjä. Levyjen tuli olla ominaisuuksiltaan muovattavia, helppoja taivuttaa ja lujempia kuin jo olemassa olevat levyt. Vertailuna ...
 • Kumpulainen, Susanna (2006-05-10)
  Lääketieteelliset komponentit on suojattava kosteudelta, kaasuilta ja kemikaaleilta. Vaatimukset voidaan saavuttaa pinnoituksen avulla. Pinnoitteilta vaaditaan pitkäaikaista yhteensopivuutta ja ei-reaktiivista vuorovaikutusta ...
 • Nurminen, Annika (2001-05-09)
  Kokeellinen tutkimus, jossa tulokset riippuvat valmistustekniikasta ja materiaalin ominaisuuksista. Tutkimuksessa saatiin uudentyyppinen biokomposiitin raaka-aine työstettyä haluttuun muotoon. Valmistettujen biokomposiittien ...