.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Geodesian ja fotogrammetrian laitos"

Sort by: Order: Results:

  • Suvanto, Risto (1991)
    Työ on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun Geodesian ja fotogrammetrian laitoksella ja se on osa Helsingin yliopiston metsänarviomistieteen laitoksen kaukokuvien numeerisen metsätulkinnan kehittämisprojektia. Työssä ...
  • Liikamaa, Heimo (1990)
    Työssä tarkastellaan nauhakaupungin soveltumista Suomen olosuhteisiin. Nauhakaupunkiaatteen ja sen perusteiden lisäksi selvitellään mm. Arturo Soria y Matan, Le Corbusierin ja A. N. Miljutinin suunnittelumalleja ja niiden ...
  • Vihavainen, Kari (1986)
    Tämä diplomityö on tehty Tampereen johtotietoprojektin yhteydessä. Johtotietoprojekti käynnistyi 18.11.1983 kartta-automaatioprojektin kylkiäisenä. Kartta-automaatioprojektissa olivat mukana kunnallishallinnon atk-neuvottelukunta ...
  • Kangasmaa, Jukka (1981)
    Kunnan mittausosaston tehtävänä on valmistaa ja pitää ajan tasalla karttoja erilaisen kunnallisen suunnittelun tarpeisiin. Kantakartta on suurikaavainen maastokartta, joka muodostaa kunnallisen kartastojärjestelmän perustan. ...
  • Kivelä, Jukka (1987)
    Tämä diplomityö on tehty kohdeyrityksen karttapainon toimeksiannosta. Työ jakaantuu kirjallisuustutkimukseen ja ohjelmointityöhön. Kirjallisuustutkimuksessa selvitetään paikkatietojärjestelmän yleisiä periaatteita, ...
  • Kujansuu, Ari (1985)
    Rakennusmittausten menetelmä- ja tarkkuuskysymyksiä pystytäänparhaiten selvittämään koekenttien ja koemittausten avulla.Tästä syystä on Tampereen teknillisen korkeakoulunläheisyyteenrakennettu rakennusmittausten ...
  • Huhtala, Ari (1986)
    Tämä tutkimus liittyy TTKK:ssa suoritettuun rakennusalan mittatarkkuustutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koemittausten avulla paikalleenmittausten tarkkuutta sekä mittauslaitteiden soveltuvuutta ...
  • Tasanen, Ilkka (1990)
    Tutkimuksen aikana mitattiin ja tuotettiin Tampereella vanhoista,lähinnä tehdaskiinteistöistä mittatarkkoja piirustuksia kiinteistöjen saneerauksen suunnittelua varten. Mittauksissa tuotettiin pääasiassa elektronisen ...