.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Geodesian ja fotogrammetrian laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Suvanto, Risto (1991)
  Työ on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun Geodesian ja fotogrammetrian laitoksella ja se on osa Helsingin yliopiston metsänarviomistieteen laitoksen kaukokuvien numeerisen metsätulkinnan kehittämisprojektia. Työssä ...
 • Liikamaa, Heimo (1990)
  Työssä tarkastellaan nauhakaupungin soveltumista Suomen olosuhteisiin. Nauhakaupunkiaatteen ja sen perusteiden lisäksi selvitellään mm. Arturo Soria y Matan, Le Corbusierin ja A. N. Miljutinin suunnittelumalleja ja niiden ...
 • Vihavainen, Kari (1986)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen johtotietoprojektin yhteydessä. Johtotietoprojekti käynnistyi 18.11.1983 kartta-automaatioprojektin kylkiäisenä. Kartta-automaatioprojektissa olivat mukana kunnallishallinnon atk-neuvottelukunta ...
 • Kangasmaa, Jukka (1981)
  Kunnan mittausosaston tehtävänä on valmistaa ja pitää ajan tasalla karttoja erilaisen kunnallisen suunnittelun tarpeisiin. Kantakartta on suurikaavainen maastokartta, joka muodostaa kunnallisen kartastojärjestelmän perustan. ...
 • Kivelä, Jukka (1987)
  Tämä diplomityö on tehty kohdeyrityksen karttapainon toimeksiannosta. Työ jakaantuu kirjallisuustutkimukseen ja ohjelmointityöhön. Kirjallisuustutkimuksessa selvitetään paikkatietojärjestelmän yleisiä periaatteita, ...
 • Kujansuu, Ari (1985)
  Rakennusmittausten menetelmä- ja tarkkuuskysymyksiä pystytäänparhaiten selvittämään koekenttien ja koemittausten avulla.Tästä syystä on Tampereen teknillisen korkeakoulunläheisyyteenrakennettu rakennusmittausten ...
 • Huhtala, Ari (1986)
  Tämä tutkimus liittyy TTKK:ssa suoritettuun rakennusalan mittatarkkuustutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koemittausten avulla paikalleenmittausten tarkkuutta sekä mittauslaitteiden soveltuvuutta ...
 • Tasanen, Ilkka (1990)
  Tutkimuksen aikana mitattiin ja tuotettiin Tampereella vanhoista,lähinnä tehdaskiinteistöistä mittatarkkoja piirustuksia kiinteistöjen saneerauksen suunnittelua varten. Mittauksissa tuotettiin pääasiassa elektronisen ...