.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Geotekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Mårtensson, Lars (1990)
  Tarkoituksena oli tutkia kudottujen geotekstiilien soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi tutkittiin, miten geotekstiilejä olisi kehitettävä,jotta ne paremmin soveltuisivat erilaisiin käyttötarkoituksiin.G ...
 • Heinonen, Juha (1992)
  Teräsputkipaalujen käytön lisääntysessä on Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta laadittu teräsputkipaalutusta käsittelevä ohje "Teräsputkipaalut" (TVH 723448). Ohje valmistui 1989 ja se on koekäytössä 30.6.1990 asti. ...
 • Länsivaara, Tim (1992)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää ja testata Tampereen teknillisen korkeakoulun Geotekniikan laitoksella rakennettua jännityspolkuohjaukseen soveltuvaa kolmiaksiaalilaitetta. Taustaksi aiheeseen esitetään kirjallisuusselvityksen ...
 • Leiskallio, Antti (1993)
  Tavoitteena oli selvittää maankäytön suunnittelun yhteydessä tehtävien geoteknisten tarkastelujen tavoitteet, tehtävät ja toimintaperiaatteet. Maankäytön suunnittelussa sidotaan alueen rakentamiskustannuksista suuri osa. ...
 • Saari, Mauri (1990)
  Paalujen rakenteellinen kelpoisuus ja paalutuksen tekninen kehitys on helpoin varmistaa dynaamisella koekuormituslaitteistolla. Lisäksi paalutusta koskevat lyöntipaalutusohjeet (LPO-87) ja teräsputkipaalutusta koskevat ...
 • Paakkunainen, Anna-Liisa (1990)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää kuormitusnopeuden vaikutusta portaattomien ödometrikokeiden painumaparametreihin. Diplomityössä pyrittiin löytämään menetelmä, jolla näitä portaattomien ödometrikokeiden painumaparametreja ...
 • Ulmala, Ola (1991)
  Työn tarkoituksena oli kehittää porakonekairausta siten, että maaperästä saataisiin nopeasti riittävät tiedot alustaviin pohjatutkimuksiin. Näin voitaisiin jättää nykyisiä päällekkäisiä paino-, heijari- ja porakonekairauksia ...
 • Sikkinen, Tero (1991)
  Suomen Rakennusinsinöörien liiton julkaisemassa (RIL181-1989) Rakennuskaivanto-ohjeessa (RKO) on esitettykappaleessa 8.23 Ruotsin tukiseinäohjeesta saatu uusi tapa mitoittaa esijännitetyillä ankkureilla tuettuja tukiseiniä. ...
 • Kohtamäki, Timo (1989)
  Teräsputkipaaluille sallittu suuri geotekninen ja rakenteellinen kantavuus aiheuttavat erityisvaatimuksia paalutuksen suunnittelua ja itse paalutustyötä varten tehtäville pohjatutkimuksille. Vähimmäisvaatimuksena voidaan ...
 • Parkkinen, Elina (1991)
  Diplomityössä on kartoitettu Suomessa käytössä olevat syvästabilointikoneet, -laitteet ja -menetelmät sekä selvitetty, millaisin keinoin ja laittein laadunvalvonta tapahtuu. Suomessa toimii neljä syvästabilointia suorittavaa ...
 • Leppänen, Minna (1992)
  Korroosioon liittyvät asenteet ja epäilykset ovat rajoittaneet teräspaalujen käyttöä. Teräksen korroosio maassa, vedessä ja ilmassa on sähkökemiallinen prosessi, jonka vähentäminen edellyttää prosessin tuntemista. Korroosion ...
 • Punkari, Sami (1992)
  Suurien teräsputkipaalujen käyttö sillan rakennuksessa on lisääntynyt Tielaitoksella laaditun teräsputkipaaluohjeen käyttöön oton jälkeen. Teräsputkipaaluilta vaadittava suuri kantavuus ja paalutuksessa käytettävä ...
 • Souto, Antti (1993)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää ja testata Tampereen teknillisen korkeakoulun geotekniikan laitoksella rakennettuja resonant column ja bender element -laitteistoja, jotka työn aikana yhdistettiin samaan laitteistok ...