.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Maamekaniikan ja pohjarakennuksen laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Eronen, Keijo (1982)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen kaivoksella syntyvän flogopiittilietteen valumisominaisuuksia ja selvittää keinoja, joilla lietteen kaltevuus olisi vähintään 5...9 %. Varastointitilan lisäämisen ...
 • Kuntsi, Kari (1981)
  Selvityksen tarkoituksena oli tutkia kitkakulman erilaisten määritysperusteiden eroja ja soveltuvuutta Rantaväylän silttimaalajeihin. Kitkakulma ja leikkauslujuus määritetään TVH:n maatutkimuslaboratoriossa Mohrin ympyröiden ...
 • Kolisoja, Pauli (1986)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää Tampereen teknillisen korkeakoulun pohjarakennuslaboratoriossa rakennettua automatisoitua ödometrikoelaitteistoa varten kolmen ödometrikoetyypin ohjaus- ja tulostenkäsittelyohjelmat. ...
 • Kivikoski, Harri (1983)
  Tutkimustyön tarkoituksena on ollut kentällä tehtyjen routahavaintojen kerääminen ja analysointi sekä jatkotutkimuskohteiden valinta. Routahavaintomateriaalista on valittu tähän tutkimukseen neljä TVH:n maatutkimustoimiston ...
 • Kämäri, Taina (1985)
  Työn tarkoituksena oli tarkkailla Turun Pansiossa sijaitsevan kohdeyrityksen varustelulaiturin alueella olevan saven lujuuden palautumista paalutuksen aiheuttaman häiriintymisen jälkeen. Lujuuskehitystä seurattiin myös ...
 • Kanerva, Ilkka (1981)
  Tässä selvityksessä tarkastellaan Kajaanin lentoaseman pääkiitotien routavaurioiden korjausvaihtoehtoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Routavaurioiden korjauksella voidaan myös parantaa kiitotien länsipään heikkoa ...