.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Ohjelmistotekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Kumpulainen, Mika (2008-06-04)
  Viimeksi kuluneiden parinkymmenen vuoden huima tietokonekomponenttien kehitystahti mahdollistaa yhä tehokkaampien ja pienempien komponenttien sarjatuotannon. Tämän ansiosta myös mobiililaitteisiin on yleistymässä 3D-grafiikan ...
 • Heinonen, Aki; Puranen, Jukka (2003-06-04)
  Matkapuhelimen paikannus ei ole enää vain lisäarvoa tuottava ominaisuus, vaan joissakin maissa hätäpuheluiden osalta jopa laissa vaadittu toiminnallisuus. Paikannuspalvelu mahdollistaa myös lisäarvopalvelujen tuottajille ...
 • Ala-Mäyry, Pekka (2001-01-17)
  The emphasis in mobile phone applications is shifting from the traditional wireless phone towards visual communication. These kinds of applications currently available are short messaging, electronic mail, web browser, and ...
 • Silen, Petri (1997-06-04)
  As a basis for a real-time network analyzing system, a certain kind of platform would be appropriate. This thesis describes an adaptive mediation platform called Adaptica. The adaptivity of the platform means that the ...
 • Mälkiä, Petteri (1997-09-10)
  ADSL teknologia tarjoaa mahdollisuuden siirtää tietoa tehokkaasti jopa 8Mbps nopeuksilla. ADSL hyödyntää olemassa olevia puhelinjohtoja, eikä uuttajohdotusta siten tarvita. Työssä käsitellään erilaisia ADSL-tekniikkaanperustuvia ...
 • Jäppinen, Tatu (2008-04-09)
  Verkkopalveluiden kehittyminen entistä interaktiivisemmiksi on vaatinut uusia tekniikoita perinteisen HTML:n rinnalle. Selainlaajennukset ovat tähän asti olleet vaihtoehtoja, mutta viime aikoina uusi tulokas AJAX (Asynchronous ...
 • Taskinen, Perttu (2003-11-12)
  Yrityksessä kehitetään radioverkon konfiguraation hallintaohjelmistoa matkapuhelinverkko-operaattoreille. Radioverkon konfiguraationhallintatuote koostuu systeemikomponenteista, jotka koostuvat alijärjestelmistä. Alijärjestelmä ...
 • Hartikainen, Vesa (1993)
  Nykyisin matkapuhelinjärjestelmissä sovelletaan uutta digitaalitekniikkaa. Uuden tekniikan käyttöönottoon ovat vaikuttaneet monet tekijät, kuten tilaajien lukumäärän nopea kasvu ja uusien palvelujen tarve. Digitaalitekniikka ...
 • Korjonen, Lassi (1996)
  AXE 10 ohjelmistosuunnittelussa ollaan siirtymässä Application Modularity (AM) arkkitehtuuriin, jossa tiettyyn sovellukseen kuuluvat lohkot on koottu samaan moduliin. - Tässä työssä on kuvattu yleisesti ohjelmistoarkitehtuurin ...
 • Puhakka, Antti (1996-11-20)
  The use of software is gaining ground from traditional hardware-based systems development. At the same time, competition becomes more intensive and new products are introduced to the market at an ever-increasing pace. This ...
 • Rintanen, Janne (2008-01-16)
  Wireless Sensor Network (WSN), which combines wireless networking with environment sensing and data processing, is an emerging information production technology. WSNs utilized for data transmission and production are ...
 • Mailaparampil, Anurag (2008-01-16)
  The Motion Pictures Experts Group (MPEG) works with the International Organization for Standardisation (ISO) on developing efficient ways to digitally compress and store audio and video files and has developed various ...
 • Toiminen, Jani (2003-06-04)
  Matkapuhelimiin sisältyvien ominaisuuksien määrä on kasvanut viime aikoina ja niiden hallinta on tullut yhä hankalammaksi. Ongelma on päässyt syntymään muutamia vuosia sitten, kun lisäpaveluiden ja puhelinten ominaisuuksien ...
 • Brandt, Simppa (1996-10-16)
  AB3:Eräs ohjelmistotuotannon ja kaiken liiketoiminnan avainkysymyksistä on laatu, ja sen tuottamisessa ja varmistamisessa käytettävät menetelmät. Nykyaikainen ohjelmistotuotantoajattelu korostaa toimintatapoja, jotka ...
 • Chrons, Otto (2002-05-15)
  Creating client-server applications utilizing mobile networks demands long-term commitment and good understanding of different network protocols and of the network infrastructure. This thesis describes a high-level virtual ...
 • Pusa, Juha (2001-01-17)
  The software in GSM phones is increasing and getting more complex all the time as new services and features emerge. In order to reach good results the software design process must be well managed. The significance of ...
 • Jokela, Pirkka (2001-02-14)
  Ohjelmiston suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan käyttää tehokkaasti avuksi erilaisia arkkitehtuurimalleja. Tällaisilla malleilla saadaan suunnitteluun selkeitä suuntaviivoja, joiden avulla voidaan ennustaa jo suunnittelun ...
 • Aaltonen, Pasi (1992)
  Ohjelmistokehityksessä pyritään tänä päivänä voimakkaasti työn tuottavuuden parantamiseen. Eräs tapa on rutiiniluontoisen ohjelmointityön automatisointi sovelluskehitintä hyväksi käyttäen. Tällä saavutetaan merkittäviä ...
 • Nuutamo, Samu Iisakki (2010-05-05)
  Viestinvälitykseen perustuvissa järjestelmissä on usein haasteena kehittää mekanismit proseduraalisten suorituspolkujen luomiseksi. Viestinvälityksen asynkronisuus ei suoraan salli tällaista, vaan tarvitaan erillinen ...
 • Hyrsylä, Timo (2002-09-18)
  During the last few years, the popularity of different kinds of Internet capable mobile devices has increased considerably. By using these devices, a user has access to numerous different services currently found on the ...