.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Paperinjalostustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Räty, Toni (2007-02-14)
  Diplomityön tavoitteena oli parantaa PET/kartonki -adheesiota rakenteellisilla ratkaisuilla ja tutkia adheesiomuutosten syitä. Tarkoituksena oli löytää menetelmä, jolla päällystemäärää voitaisiin vähentää ilman adheesion ...
 • Hietikko, Petteri (2003-06-04)
  The purpose of this thesis is to examine engineering services and their outsourcing processes from pulp & paper mills' aspect. /Kir10
 • Ruola, Ville (2003-06-04)
  Työn tavoitteena oli optimoida hiertämöuusinnan yhteydessä käyttöönotetun primäärijauhimen ajettavuus ja laatu. Kirjallisessa osassa on ensin muodostettu SC- ja LWC-paperien tuoteanalyysit, jonka jälkeen on perehdytty ...
 • Kivelä, Markus (2001-06-06)
  Raflatec hakee ISO 9001 laatujärjestelmätodistusta tuotekehityslaboratoriolleen. Tämä on lähtökohta työlle. Tavoitteena on määrittää mittausepävarmuus tarralaminaatin ominaisuuksien mittaamiseen tarkoitetuille laitteille ...
 • Taskinen, Sanna-Mari (1998-04-15)
  Työn tavoitteena oli tutkia dispersiopäällystetyn kartongin pulpperoitavuutta. 1970-luvulle asti tuotteen pulpperoitavuudella käsitettiin lähinnä sen kyky kuituuntua. Kun keräyspaperialkoi yleistyä paperinvalmistuksen ...
 • Röytiö, Jarno (2007-05-09)
  Polymeeripäällysteen kulumisen kesto on eräissä ekstruusiopäällystettyjä laminaatteja sisältävissä pakkaussovelluksissa erittäin merkittävä tekijä tuotteen säilyvyyden kannalta. Pakkauksen sisäpinnan ja barrierkerrosten ...
 • Härkönen, Hannamari (1999-12-08)
  Työn tavoitteena oli käytännössä todentaa impulssitekniikan pohjalta laadittu hypoteesi sekä tutkia impuissitekniikan soveltamista paperin pintakäsittelyyn. Impulssitekniikka käsitetään tässä puristus- ja impulssikuivaukseen ...
 • Rinkinen, Juuso (2006-03-08)
  Pressure-sensitive adhesive laminates consist of backing material, silicon layer, adhesive layer and face film. Paper is most commonly used label face material today, but the filmic labelstock market is also growing. The ...
 • Pykönen, Maiju (2006-01-18)
  Päällystetyn paperin vaatimukset laadun ja kustannustehokkuuden suhteen nousevat jatkuvasti. Kaksoispäällystys on yksi tapa vastata näihin vaatimuksiin. Kaksoispäällystystä on käytettävä, jos päällystemäärä on niin korkea, ...
 • Korpela, Heikki (1993)
  Työn tarkoituksena oli tutkia kartongista ja paperista erotetun muovin ominaisuuksia ja hyödynnettävyyttä. Puukuitupitoisuuden kasvaessa muovien vetolujuus, -moduli ja kovuus kasvavat eli puukuidut lujittavat ja jäykistävät ...
 • Seppänen, Hanna (2001-10-10)
  Työn tavoitteena oli tehostaa kemihierretehtaan aktiivilietemenetelmään perustuvan vedenpuhdistamon toimintaa, sillä tehtaan jätevesiluvat tiukentuvat. Uudet lupaehdot sallivat vain noin puolet entisestä COD- ja ...
 • Vuorio, Petteri (1993)
  Työn tavoitteena oli etsiä keinoja hierrepohjaisen paperin opasiteetin parantamiseen hierteen valonsirontakerrointa korottamalla ja selvittää syitä valonsirontakertoimen mittaushajontaan tehdasolosuhteissa. Työ jakaantuu ...
 • Peltovuori, Mikko (2002-11-13)
  The main objective of the study was to find out the phenomenons causing the loss of wetting properties of corona treated low density polyethylene coated board. The main focus was on one side coated gloss low friction ...
 • Mikkonen, Esa-Jussi (1999-03-10)
  Työn tavoitteena oli selvittää tasoviirakoneella valmistetun luettelopaperin pölyävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Työssä tarkasteltiin voidaanko paperin pölyävyyttä selittää paperin muiden ominaisuuksien avulla. Työn ...
 • Auvinen, Sanna-Maarit (2002-01-16)
  Diplomityössä kehitettiin kohdeyritksen laboratorion monikerroslaminaattien analyysimenetelmiä. Laboratorioon on hankittu uusi valomikroskooppi sekä mikrotomi leikenäytteiden valmistusta varten. Työn yhteydessä kirjoitettiin ...
 • Strand, Tomi (1999-06-09)
  Työssä käsitellän kartonkien ominaisuuksista tehtyä sekä kirjallista että kokeellista selvitystä. Kirjallisuusosassa perehdytään erilaisiin mittausmenetelmiin, kartonkien pinnansileyteen vaikuttaviin tekijöihin, materiaaleissa ...
 • Pietilä, Ari-Pekka (2001-12-12)
  Tavoitteena oli etsiä mahdollisuutta kierrättää muoviseosta monikerroslaminaattien paksussa välikerroksessa. Nykyisin polttoon menevä muoviseos sisälsi polyeteeniä, polypropeenia ja polyamidia. Työssä tutkittiin muoviseoksen, ...
 • Jokela, Johanna (2000-08-23)
  Työn tavoitteena oli selvittää, onko offset-painatuksen tulosta mahdollista ennakoida tutkimalla pigmenttipäällystetyn kartongin absorptio-ominaisuuksia. Lisäksi haluttiin tutustua muutamaan uutta tekniikkaa edustavaan ...
 • Salovaara, Antti (2004-05-12)
  Elintarvikepakkauksille asetetut turvallisuusmääräykset lisääntyvät. Lainsäädäntö edellyttää, että yritykset huolehtivat pakkausten turvallisuudesta. Tämän lisäksi asiakkaat vaativat yrityksiltä todistuksia pakkausten ...