.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Ragnar Granit instituutti"

Sort by: Order: Results:

 • Kivitalo, Juha (1995-06-07)
  Aivojen sähköisen käyttäytymisen mallintaminen vaatii tarkkoja malleja aivojen geometrisesta rakenteesta. Aivot on yleensä mallinnettu pallolla, joka on helppo laskea mutta ei muodoiltaan vastaa aivoja kovin hyvin. Tässä ...
 • Tarvainen, Joona (2001-10-17)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa uuteen ajoneuvotietokonesarjaan sarjaliitäntäinen, kosketuspaneelilla varustettu näyttö. Suunnittelutyö käsittää näytön laitteiston, ohjelmiston ja näytön ohjausprotokollan ...
 • Erjanne, Mika (2002-02-13)
  Lääketieteessä käytetään yhä useammin kuvia diagnosoinnin helpottamiseksi ja varmentamiseksi. Työssä vertailtiin eri kuvanpakkausmenetelmien soveltuvuutta lääketieteellisiin kuviin, erityisesti röntgenkuviin ja videomateriaaliin. ...
 • Ylinen, Jenni (2001-12-12)
  Röntgensäteilyä syntyy röntgenputken anodin ja katodin välille kytketyn korkeajännitteen kiihdyttämien elektronien osuessa anodille. Noin 99% anodille osuvien elektronien liike-energiasta muuttuu lämmöksi ja vain 1% ...
 • Puranen, Kari (1999-06-09)
  Työssä konstruoidaan olemassaolevia piirikortteja hyväksikäyttävä yleiskäyttöinen monikanavainen vahvistinyksikkö lääketieteellisten signaalien rekisteröintiä varten. Alustuksena esitellään biosähköisten signaalien ...
 • Roppo, Rauno (1994)
  Tämä diplomityö on tehty Ragnar Granit instituutissa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa, jossa sydämen synnyttämien magneettikenttien eli magnetokardio-grammin (MKG) tutkimusta on suoritettu jo vuodesta 1976 lähtien. ...
 • Nykänen, Kirsi (2001-02-14)
  The purpose of this study was to develop a digital x-ray scatter correction method for mammography images and improve initially low-contrast lesion distinction without use of traditional anti-scatter grid. It is perceived ...
 • Latikka, Juha (1999-11-10)
  AB3:Kudosten resistiivisyysarvoja voidaan käyttää hyväksi mm. erilaisissa hoitotoimenpiteissä ja diagnostiikassa. Aivotutkimuksen kannalta pään eri kudosten resistiivisyysarvoja tarvitaan pään matemaattisia johtavuusmalleja ...
 • Moloudi, Shervin (1998)
  Processing of the EEG and EKG signals and, in general, processing of biomedical signals is a vast area of research.-In this thesis, principles of digital signal processing are outlined and selected methods for filter design ...
 • Himanen, Anna (2002-01-16)
  Tavoitteena oli selvittää, millä edellytyksillä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä voitaisiin siirtyä käyttämään jotakin jo tarjolla olevaa verkkopohjaista EKG-tallennusjärjestelmää ja kuinka tällainen järjestelmä pystyisi ...
 • Puurtinen, Hanna-Greta (2000-01-19)
  Lähteiden paikantamisongelmaa lähestytään kehon dynaamisen mallintamisen avulla. Tavoitteena on arvioida sydämen syklistä johtuvien anatomisten muutosten vaikutusta suoran ja käänteisongelman ratkaisemistarkkuuteen. Suoran ...
 • Rautiainen, Mikko (1999-06-09)
  Työssä on pyritty kehittämään uutta signaalinkäsittelymenetelmää aivotutkimuksen tarpeisiin. Menetelmän avulla pyritään arvioimaan aivosähkökäyrämittauksessa havaittavia ärsykkeen aiheuttamien välittömien perusherätevasteiden ...
 • Virkkala, Jussi (1998-05-13)
  Manufacturing ECG monitors is a difficult task, which needs constant research and testing. Various international standards set strict demands for the performance of the hardware and ECG analysis algorithm of the monitors. ...
 • Kivimäki, Anu (2002-09-18)
  How to compare two three dimensional brain images together if you don't know is the position of head equal on both images? The image study can take hours. A patient should not move during the study. In this MSc Thesis ...
 • Haapalainen, Antti (2002-08-21)
  Impedancecardiography has been under development for several decades, because it offers an opportunity to noninvasively and continuously monitor the amount of blood pumped by the heart. Unfortunately this method, based on ...
 • Flyktman, Tiina (1999-09-08)
  Tavoitteena on extranet-perustaisen tukipalvelujärjestelmän toteuttaminen kansainvälisen yrityksen jälleenmyyjille.
 • Alametsä, Jarmo (2001-06-06)
  Työn tavoitteena oli rakentaa monikanavainen biosignaalivahvistin, joka olisi säädettävissä monenlaisia mittaustapahtumia varten, ja laite olisi helposti siirrettävissä paikasta toiseen. Rakennettu biosignaalivahvistinyksikkö ...
 • Drosos, Antonis (1998-06-03)
  Induction coil magnetometers are commonly used for the measurement of low amplitude magnetic fields over a wide range of frequencies (0.0001-1 GHz). They offer efficient and reliable operation, but their sensitivity is ...
 • Astala, Jari (1996-06-07)
  The magnetic signal from the heart is extremely weak(approximately 10 pT). Its measurement requires the use of highly sensitive superconducting SQUID magnetometers and gradiometer coils. This study concentrates on design ...
 • Keshvari, Jafar (1993)
  In the retina, electric current densities are generated by pigment epithelium, photo receptors and Muller cells from which only the current of the photo receptors is primarily influenced by light. Via secondary effects ...