.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Rakennetekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Vuorikari, Jarkko (2004-05-12)
  TAUSTAA: Rakennusalan tietotekniikka on murroksen kynnyksellä mm. IFC- standardin yleistyminen tulee muokkaamaan ja tehostamaan rakentamisen prosesseja lähitulevaisuudessa.TAVOITE: Selvittää nykyiset kaupalliset ATK ...
 • Huopainen, Jukka (1997-04-16)
  Työ on osa Suomen Akatemian rahoittamaa "Betonijulkisivun korjausmenetelmänvalinta" -tutkimusta. Tutkimusaineistona on laaja kenttätutkimus, jonkaperusteella kerätään tilastollisesti päteviä vertailuarvoja, selvitetäänelementtien ...
 • Kovanen, Tuomo (1996-06-05)
  Työssä on tarkasteltu betonirakenteiden kunnon tutkimista,korjausmenetelmiä ja laastipaikkauksen toteutusta. Työssä on ohessa myöskehitetty tuotteita ja laadittu niille käyttöselostekokeet.
 • Kataja, Jyrki (2000-06-07)
  The aim of this study has been to supervise drilled pile execution and to gather experiences from both the contractor side and the manufacturer side to make this product well-known and accepted by main clients as well. ...
 • Vuola, Pekka (1997-01-22)
  AB3:Dynaamista syvätiivistystä käytetään maailmalla varsin usein löyhän maan pohjanvahvistusmenetelmänä. Tämän pohjarakennustavan markkinat ovat kasvaneet Suomessa viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Syvätiivistysmenetelmistä ...
 • Huuhtola, Kimmo (2000-06-07)
  Tässä työssä on selvitetty Viikin koerakentamisalueelle laadittujen ekologisten kriteerien vaikutusta alueelle ensimmäisenä valmistuvan asuinrakennuskohteen rakennesuunnitteluun. Ekologisuuden toteutumista on arvioitu ...
 • Keller, Stephan (1999-04-14)
  Koerakennusten energiankulutus laskettiin DIN V 4108-6 ja Suomen D5-normien avulla ja verrattiin näitä kuuden koerakennuksen mittaustuloksiin. Erojen syitä tarkasteltiin mm. nurkkavaikutuksen, lämmönläpäisykertoimen, ...
 • Skog, Vesa (2006-05-10)
  Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on mukana virtuaaliyliopistohankkeessa, jonka tavoitteena on luoda Suomeen kansainvälisesti korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä koulutuspalveluja verkkoon. Tämän työn tavoitteena oli ...
 • Pere, Kari (1999-06-09)
  Työssä on vertailtu Eurocoden ja Suomen normien liikenneuormia sekä betonisiltojen mitoituskysymyksiä. Kuormien ominaisarvot ovat Eurocoden mukaansuurempia kuin Suomen normien vastaavat, mutta kuormitusyhdistelmissä erot ...
 • Sallinen, Harri (1997-04-16)
  Heinolan Naisyhteisön vuosina 1996-97 rakennuttamat kaksi 2-kerroksista puurunkoista pienkerrostaloa ovat tarkastelun kohteenarakennesuunnittelijan näkökulmasta. /Kir10
 • Binamu, Augustino; Lindberg, Ralf (2001)
  Ventilation heat recovery is the process by which heat energy is recovered from the exhaust air for re-use to preheat the incoming cold supply air. Among other factors, air infiltration can greatly impair the total performance ...
 • Bergman, Petri (2006-01-18)
  Lähes jokaisella yrityksellä on jonkinlainen laadunhallintajärjestelmä. Yrityksen laadunhallintajärjestelmänä voidaan pitää pitkän ajan kuluessa hyviksi muodostuneita toimintatapoja ja täten sitä ei ole useinkaan kirjalliseen ...
 • Levola, Marko (1999-01-13)
  Työssä tarkastellaan liimapuisia ristikkovaihtoehtoja suuren jalkapallohallin yläpohjan rakenteiksi. Tavoitteena oli löytää edullisin liimapuinen kattoristikko sekä jäykistysrakenteet tyypilliselle sylinterikuoren muotoiselle ...
 • Haukijärvi, Matti (1999-03-10)
  Työssä selvitettiin elastisilla saumausmassoilla tehtävien julkisivusaumauksien laatuun vaikuttavia osatekijöitä. Tavoitteena oli selvittää laatutekijöistä keskeisimmät ja näiden vaikutuksia saumauksen onnistumiseen ja ...
 • Uusitorppa, Mari (2002-09-11)
  Kiinteistönpitoon liittyy useita eri toimintoja, esimerkiksi vuokraus, tekninen isännöinti, kiinteistönhoito, siivous sekä huolto ja kunnossapito. Kiinteistönpidon eri toiminnot yhdessä kiinteistöjen tietojen kanssa ...
 • Karlakari, Tero (2000-06-07)
  Tutkimuksen tavoitteena oli luoda spesifikaatio kiinteistötietojärjestelmäksi, joka edistää kiintesitötiedonhallinnan siirtymistä kohti kokonaisvaltaista, rakennuksen koko elinkaaren kattavaa tiedonhallintaa. Työssä ...
 • Torikka, Kirsi (1999-03-10)
  Työssä selvitettiin kosteus- ja homevaurioiden korjaamisen laatuun vaikuttavia seikkoja ja korjaushankken kulkua, ongelmia ja toimintatapoja. Työssä on lisäksi koottu tietoa korjausprosessin kehittämiseksi ja siinä on ...
 • Leivo, Virpi (1997)
  Kosteus- ja homevaurioiden korjauksissa tulee ottaa huomioon rakennuksen vaurioiden korjausten ohella myös homevaurioiden terveysvaikutukset ja niiden poistaminen. Kunnan organisaatiorakenteella tulee olla valmiudet ryhtyä ...
 • Holmberg, Tiina (1997-12-10)
  Selvitetään korkeassa lämpötilassa käsitellyn puun ominaisuudet lujuuden jakosteuskäyttäytymisen osalta.
 • Koski, Tarja (1997-05-14)
  Rakennusten kosteusvauriot ovat ajankohtainen keskustelu aihe nykyään.Tutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jolla voidaan kenttätutkimuksellaselvittää rakennusten kosteusvaurioita. Työssä tutkittiin 26hirsirakennusta.