.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Rakennustekniikka, Pori"

Sort by: Order: Results:

 • Lakka, Ilpo (1993)
  Tutkimuksessa on tarkasteltu betoniterästen ankkurointia hitsatulla ristiliitoksella ja liitoksen soveltuvuutta vakiopaaluanturaraudotteisiin. On pyritty analysoimaan suoran tangon tartunnan ja hitsattujen poikittaistankojen ...
 • Launonen, Pertti (1993)
  Rakennuslainsäädännön kehittäminen on keskittynyt rakennusvalvonta- ja kaavoitusjärjestelmiin. Lakiuudistusten keskeisenä tavoitteena on ollut rakentamisen lupamenettelyn nopeuttaminen ja yksinkertaistaminen, valvonnan ...
 • Lämsä, Jukka (1993)
  Tutkimustyön tavoitteena oli suunnitella ja ratkaista Majakkarannan kaava-alueen jätehuolto. Työ on suoritettu kirjallisuustutkimus- ja haastattelumenetelmällä. Euroopan yhteisön direktiivien vaikutus heijastuu suoraan ...
 • Kahelin, Heikki (1993)
  Tutkimus liittyy osana "rakennustyömaan tietohallinta" -mallin (=RATTI-malli) kehitystyöhön. Mallin tarkoituksena on tukea työmaan hankinta-, kalusto- ja aikatauluhallintaa. Mallin toimintaperiaate muodostuu neljästä osasta: ...
 • Lehikoinen, Risto (1993)
  Tutkimuksessa on kartoitettu paikallavaletun pilarilaatan muottitekniikkaa, oloihimme soveltuvia muottiratkaisuja ja käytännön toteutuksessa ilmenneitä ongelma-alueita. Tutkimus kuuluu paikallavalurakentamisen tutkimusohjelmaan, ...
 • Ruismäki, Asko (1993)
  Puun poikkeava käyttäytyminen muihin runkomateriaaleihin verrattuna asettaa sille erityisvaatimuksia varsinkin kosteus- ja paloteknisen käyttäytymisen osalta sekä myöskin ääniteknisesti. Tutkimuksen alussa on esitetty ...
 • Ruostetniemi, Antti (1993)
  Lama on vauhdittanut johtamistapojen ja organisaatioiden kehitystä. Suomi kansainvälistyy nopeasti ja uusi sukupolvi astuu työelämään. Nämä tuovat muutospaineita nykyisin vallitseviin johtamisjärjestelmiin, siksi johtajien ...
 • Kaunisto, Mikko (1993)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää selkeä järjestelmä, jolla työmaalla urakoitsijan toimesta tarkastetaan ja dokumentoidaan rakentamisen tuotelaatu. Osatavoitteina oli kartoittaa rakentamisen yleiset tuotantovirheet, ...
 • Rantanen, Kari (1993)
  Työ pyrkii antamaan kokonaiskuvauksen perinteisestä satakuntalaisesta asuinrakentamisesta kertomalla siihen kuuluvat oleellisimmat seikat. Tavoitteena on välittää lukijalle perinteisen rakennuksen tunnelma ja antaa ...