.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Faculty "Sähkötekniikan osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Kolinummi, Arto (2001-02-14)
  Audiojärjestelmä on olennainen osa virtuaalitodellisuutta ja hyvin toteutettuna sen merkitys elämyksellisyyteen on erittäin suuri. Luonnollisuuden vaatimuksiin kuuluu pieni kompressio sekä äänimaiseman täydellinen ...
 • Parviainen, Tomi (2001-02-14)
  Havaintoraja määritellään (mittaus)signaalin kolminkertaiseksi keskihajonnaksi. Työn tavoitteeksi asetettiin Optiikan laboratoriossa tutkitun ja kehitetyn spektrometrin havaintorajan parantaminen. Alkuperäisiksi savukaasun ...
 • Ala-Mäyry, Pekka (2001-01-17)
  The emphasis in mobile phone applications is shifting from the traditional wireless phone towards visual communication. These kinds of applications currently available are short messaging, electronic mail, web browser, and ...
 • Kinnari, Tuomas (2001-06-06)
  Työn tavoitteena on tutkia ja kartoittaa mahdollisia menetelmiä absoluuttiseen ajansiirtoon matkapuhelinverkosta matkapuhelimeen. Työssä on perehdytty GPS:ään, eri matkapuhelinverkkotekniikoihin ja erilaisiin matkapuhelinverkon ...
 • Yli-Äyhö, Jussi (1998-12-09)
  The first part of this thesis concentrates on developing and verifying the lumped parameter models of the transducers used in communicators. Main emphasis is on microphone modelling and especially on modelling of directional ...
 • Arra, Satu (2006-05-10)
  AB3:Implantoitavat laitteet ovat potilaiden tai eläinten tarkkailuun tarkoitettuja huomaamattomia laitteita. Niiden avulla voidaan mittauksen kohdetta seurata jatkuvasti häiritsemättä normaalia elämää. Näin voidaan lisätä ...
 • Partanen, Tero Antti (2006-10-11)
  AB3:Tässä diplomityössä on suunniteltu ja toteutettu BOC(1,1)-modulaatiolle sopiva signaaIin etsintäyksikkö. Yksikkö on parametrisoitu käytettäväksi GALILEO Ll-C-signaalin etsintään. Yksikkö suorittaa vastaan otetulle ...
 • Pärnänen, Matti; Pahkala, Hannu (1987)
  Ada-ohjelmakirjasto on Ada-kieleen kuuluva tietokanta, joka mahdollistaa kielen keskeisen ominaisuuden, ohjelmamoduulien erikseen kääntämisen. Ohjelmakirjasto sisältää tiedot kaikista aiemmin käännetyistä ohjelman osista ...
 • Lätti, Isto (1983)
  Työ kuuluu Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin "Lämmönsiirtimen dynamiikka ja säätö". Työssä tarkastellaan adaptiivisen monimuuttujasäätäjän suunnittelua lämmönsiirtimelle. Lämmönsiirrinjärjestelmä voidaan ...
 • Venho, Olli (1984)
  Erilaisia signaaleja mitattaessa häiriöitä on perinteisesti pyritty pienentämään ajan suhteen kiinteän siirtofunktion omaavilla suodattimilla. Tällöin on tunnettava tarkkaan häiriön ja halutun signaalin ominaisuudet. Jos ...
 • Pirskanen, Juho (2000-06-07)
  In mobile communication, a tremendous growth has been experienced during 1990's. A strong trend in the today's mobile communications is to provide global coverage and high capacity for high speed data services in a more ...
 • Valkama, Mikko (2000-01-19)
  Diplomityössä esitetään kantataajuinen signaalimalli I/Q-signaalinkäsittelyyn perustuvalle vastaanottimelle, jonka I- ja Q-haarojen sovitus on epätäydellistä. Tähän signaalimalliin perustuen käsitellään erilaisia tekniikoita ...
 • Keskinen, Jorma (1984)
  Energian hinnan nousun seurauksena on pyritty säästämäänlämmityskustannuksissa ilmanvaihtoa pienentämällä.Liian pieni ilmanvaihto aiheuttaa kuitenkin sisäilman laadunheikkenemisen, josta saattaa aiheutua terveydellistä ...
 • Paksuniemi, Janne (1996-12-11)
  Työssä kuvataan menetelmiä aikajakoisen lähettimen aiheuttaman häiriönsuodattamiseksi audiosignaalista digitaalisen signaalinkäsittelyn keinoin.Erityisesti keskitytään WLL-liitynnän yhteydessä tilaajaterminaaliinliitettävän ...
 • Koskela, Timo (1996-04-24)
  Työssä tutkittiin kolmea erilaista neuroverkkoa aikasarjamallinnustehtävis-sä. Käytetyt neuroverkot olivat FIR, Elman ja perceptron-verkko.
 • Mäkinen, Saku (1995-06-07)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut etsiä uutta mallintamismenetelmää useita muuttujia käsittävien järjestelmien mallintamiseen. Perinteisesti tällaisten kompleksisten järjestelmien mallintaminen on ollut joko vuo- ...
 • Virtanen, Kimmo (1989)
  Maa-ajoneuvon navigointijärjestelmän toimivuus on tähän mennessä pystytty todentamaan maastossa suoritettavilla testausajoilla. Tyypillisesti tällainen testi suoritetaan laitteiston vastaanottovaiheessa sekä huoltotoimenpiteiden ...
 • Tarvainen, Joona (2001-10-17)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa uuteen ajoneuvotietokonesarjaan sarjaliitäntäinen, kosketuspaneelilla varustettu näyttö. Suunnittelutyö käsittää näytön laitteiston, ohjelmiston ja näytön ohjausprotokollan ...
 • Sorsa, Jukka (1983)
  Työn tavoitteena on selvittää kuljettajan ja veturin väliseen kommunikointiin liittyviä seikkoja mikroprosessorilla toteutetussa veturinohjausjärjestelmässä. Käsittely suoritetaan yleisellä tasolla, jotta tuloksia voitaisiin ...
 • Hytti, Pekka (1986)
  Sähkölaitteiden käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi on tarkoituksenmukaista pyrkiä korvaamaan sähköverkko paikoissa, joissa sen käyttö ei ole mahdollista. Yksi mahdollisuus on käyttää akkua voimanlähteenä. Sen tasajännite ...