.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Systeemitekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Yu, Hong (2009-02-04)
  The vehicle is often operated in environments where GPS signal is lost. In such cases, the navigation has to be done alone by an inertial navigation system (INS), called free INS navigation. The positioning errors of INS ...
 • Hänninen, Tero (2009-01-14)
  Polttoaineiden hinnannousu ja kiristyvät ympäristömääräykset edellyttävät nykyisiltä kuljetuskoneistoilta pienempiä päästöjä ja parempaa energiataloutta. Alusten kuljetuskoneistojen tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä ...
 • Tuomivaara, Saku (2008-05-07)
  Koelentokeskuksen keskeinen toiminta-ajatus on hankkia informaatiota lentokaluston suoritusarvoista, lento-ominaisuuksista ja järjestelmistä. Määritelty koelentomittausjärjestelmä on yhteen harjoituskoneeseen asennettu ...
 • Alho, Pekka (2009-10-07)
  Automation software is produced by Finnish companies from various sectors of industry, including processing, electronics and forest machinery industries. This thesis is part of the Research and development environment for ...
 • Mäki, Jouni (2008-08-13)
  Automaatiotoimittajan rooli tietoturvan hallinnassa on erittäin merkittävä. Viime vuosina teollisuuden automaatiojärjestelmät ovat yhä enenevissä määrin tukeutuneet yleisesti käytössä oleviin, niin sanottuihin kaupallisiin ...
 • Lehtonen, Kalle (2008-10-08)
  Työssä kehiteltiin menetelmiä, joiden avulla älykkäiden kenttälaitteiden tuottamia tietoja voitaisiin käyttää tehokkaammin hyödyksi prosessin monitoroinnissa. Työssä tutkittiin, miten käytön aikana tapahtuvat muutokset ...
 • Pokkinen, Timo (2010-05-05)
  Ohjelmistojen siirrettävyys on erityisen tärkeää pitkän elinkaaren omaavien ohjelmistojen toteutuksessa. Siirrettävyys varmistaa ohjelmiston käyttökelpoisuuden laitteiden, käyttöjärjestelmien, varusohjelmistojen ja ...
 • Viderholm, Janne (2010-04-07)
  The objective of this thesis was to study total consistency and ash consistency disturbances caused by disc filter and controlling of these disturbances. Stable thick stock mass flow is important in papermaking process and ...
 • Essen von, Mathias (2010-07-02)
  Tämä diplomityö on tehty osana SMARTFIBRE-projektia, jonka tarkoituksena on kehittää uusia toiminnallisia paperikuituja älykkäiden paperituotteiden valmistamiseen. Projektin osapuolina ovat Tampereen teknillisen yliopiston ...
 • Pulakka, Juho (2008-12-03)
  The thesis was a part of development of remote hanfling maintenance tasks for use in ITER. These maintenance tasks were developed at DTP2 test platform, where feasibility studies of maintenance tasks and equipment were ...
 • Laakso, Mikko (2008-06-04)
  The design of real-time embedded systems has become more challenging due to growing complexity of these systems. Still, software is the main driving force of innovations in many industries. This makes it especially worth ...
 • Miettinen, Heimo (2009-05-06)
  Tässä työssä pyrittiin selvittämään tekijät, jotka vaikuttavat särmäyksen tarkkuuteen ja siihen, miten särmätyt kappaleet voidaan saada juuri oikeaan kulmaan särmättäessä. Samoin pyrittiin löytämään edullinen ja käyttökelpoinen ...
 • Silvennoinen, Antti (2009-09-09)
  The effects of plate ageing on thermomechanical pulp refining are still rather unknown. This thesis examines these effects and tries to find out reasons that cause the distribution of plate ages. The conditions for optimal ...
 • Nikkola, Matti (2010-07-02)
  Protection of environment and human health is major concern for European Union. European Commission has established integrated pollution prevention and control directive and directives concerning large combustion plants ...
 • Hirvonen, Juha (2010-02-03)
  Capillary pressure microinjection (CPM) is a tool for transporting small sample volumes into living cells utilizing a sharp glass pipette and pressure pulses. The automation level of the current state-of-the-art microinjection ...
 • Smolander, Harri (2008-11-05)
  Diplomityössä tutkittiin sähkön jakeluverkon mittaustietojen siirtoketjua älykkäiden mittareiden ja verkkoyhtiön operatiivisten tietojärjestelmien välillä sekä selvitettiin verkkoyhtiön keskeisimmät toiminnot, joissa ...
 • Tiittanen, Tommi (2008-12-03)
  Diplomityössä käsiteltiin etätukea ja etävikadiagnostiikkaa erään tuotantoautomaatiojärjestelmän näkökulmasta. Tätä järjestelmää varten toteutettiin ohjelmisto, jonka tarkoituksena oli tukea tuotantoautomaatiojärjestelmässä ...
 • Kovanen, Marika (2008-09-03)
  Diplomityön tavoitteet liittyivät seulontaprosessin suorituskyvyn mallintamiseen. Nykyisillä seulalaskentamalleilla pystytään ennustamaan seulan suorituskyky yhden seulaverkon aukkokoon funktiona. Useissa prosesseissa on ...
 • Repo, Arto (2008-10-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kenttälaitteiden hankinnan tiedonvaihtoa kohdeyrityksen ja laitetoimittajan tietojärjestelmien välillä. Tutkimuksessa määritettiin tiedonvaihdon toteutustapa sekä kenttälaitteiden ...
 • Virtanen, Jani (2008-12-03)
  Työn teoriaosassa kerrottiin yleisellä tasolla kattilalaitoksen instrumentoinnista ja sähköistyksestä sekä näiden suunnitteluvaiheista. Lisäksi pohdittiin käsitteitä tuotetiedonhallinta ja tuotteistaminen osana suunnittelun ...