.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Tiedonhallinnan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Pirkkanen, Janne (2004-05-12)
  Työssä tarkastellaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja niitä hyödyntävän organisaation näkökulmasta ja selvitetään, mitä asioita organisaatiossa tulee ottaa huomioon ohjelmistojen valinnassa ja hyödyntämisessä. Työssä ...
 • Pasanen, Panu (2003-10-15)
  The study was done in order to find out if Web Services are a good integration technology, especially for Customer Relationship ManagementSystems. It was examined the common Enterprise Application Integration architectures ...
 • Karhia, Katja (2007-12-12)
  Kasvuyritykset ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä työpaikkojen, innovaatioiden ja talouskasvun lähteitä. Kasvuyritystoiminnalla tarkoitetaan kasvuyritysten resursointia siten, että edellytykset yrityksen menestykseen ja ...
 • Hiippavuori, Laura (2007-04-18)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen pitäisi olla osaamisen johtamisen ja strategian vuorovaikutussuhde tietointensiivisessä palveluorganisaatiossa. Tutkimuksessa tarkasteltiin osaamisen johtamisen ja ...
 • Yliniemi, Terhi (2004-08-11)
  The aim of this study is to describe the information needs of the decision-makers in the Finnish Defence Forces. The research problem is studied through the perspective of an international crisis, where the Finnish Defence ...
 • Vuori, Vilma (2005-05-11)
  Tietoa pidetään entistä tärkeämpänä kilpailutekijänä. Tieto ei kuitenkaan ole itseisarvo: suuri tiedon määrä ei takaa yritykselle kilpailuetua, vaan voi pahimmillaan jopa vaikeuttaa päätöksentekoa ja siten haitata yrityksen ...
 • Myllärniemi, Jussi (2007-08-22)
  The objective of this thesis is to discover the structure and operations of value networks that are formed in the open source software field. To achieve this objective, the following research questions were used: 1) What ...
 • Myllärniemi, Jussi (2007-08-22)
  The thesis explains the structure and operations of value networks that are formed in the open source software field. To achieve this objective, the following research questions were used: What kind of open source value ...
 • Katainen, Maija (2007-08-22)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella teollisuuden palveluita ja niiden kehittämismahdollisuuksia elintarvikealan yrityksessä. Tarkoituksena oli myös luoda mahdollisuuksien mukaan uusia palveluideoita, joita elintarvikealan ...
 • Markova, Maiju (2006-01-18)
  Tiedon ja osaamisen merkitys ovat viime aikoina korostuneet monilla toimialoilla keskeisinä kilpailutekijöinä. Samalla informaation määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Pelkkä tieto ja osaaminen eivät kuitenkaan takaa ...
 • Ilvonen, Ilona (2006-07-06)
  Tietoturvallisuus on ajankohtainen teema niin kansainvälisessä kuin kotimaisessakin tutkimuksessa ja kirjallisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää pirkanmaalaisten tietointensiivisten pk-yritysten ...
 • Mela, Johanna (2006-05-10)
  Työn tavoitteena oli selvittää tuotteiden ja plveluiden tuotannossa niiden elinkaarien eri vaiheissa tapahtuvaan rakenteellisen muuntelun hallintaan liittyvää tietoa.Viime vuosina tietopääoman merkitys on kasvanut nopeasti ...
 • Keskinen, Tomi (2007-03-14)
  Kohdeyrityksellä on toimintaa 200 maassa, joissa on yhteensä 857 toimipistettä. Suomessa yritys työllistää alihankkijat mukaan lukien lähes 500 henkilöä. Kohdeyrityksen Suomen yksikkö on tiimiorganisaatio, joka koostuu ...