.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Tietojenkäsittelytekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Pärnänen, Matti; Pahkala, Hannu (1987)
  Ada-ohjelmakirjasto on Ada-kieleen kuuluva tietokanta, joka mahdollistaa kielen keskeisen ominaisuuden, ohjelmamoduulien erikseen kääntämisen. Ohjelmakirjasto sisältää tiedot kaikista aiemmin käännetyistä ohjelman osista ...
 • Suuronen, Matti (1987)
  Teollisuuden annostusjärjestelmät pyritään rakentamaanmodulaarisiksi ja helposti muunneltaviksi.Tiedon halutaan siirtyvän instrumenteilta ylemmälle tasollemateriaalivirtojen seurantaa varten.Annostus tulisi tapahtua myös ...
 • Tipuri, Ville (1985)
  Kenkätehtaat leikkaavat nahankappaleet leikkuuterällä, joka on taivutettu teroitetusta teräsnauhasta. Terän valmistuksen eräs tärkeä työvaihe on mallin ympärysmitan mittaus. Ympärysmittaa tarvitaan urakkalaskennassa ja ...
 • Kemppi, Kari (1985)
  Ohjelmoitavien levyntyöstökoneiden ohjelmointiin on tarjolla varsin vähän työvälineitä, joilla päästäisiin eroon CNC-koodin käsittelystä. Kuitenkin mikrotietokoneet ovat sekä hinnaltaan että suorituskyvyltään sopivia ...
 • Siirtola, Harri (1991)
  Vanhojen asuinrakennusten saneerauksessa ikkunoiden uusiminen muodostaa suuren osan vaadittavasta kokonaistyöpainoksesta. Tämän vuoksi on tärkeää, että kyseinen työvaihe saadaan mahdollisimman tehokkaaksi ja taloudelliseksi. ...
 • Forsström, Hannu (1986)
  Kohdeyrityksen Tietoliikenteessä on tutkittu videovalvontakuvan kapeakaistaista siirtoa. Siirtotienä käytettiin yhtiön valmistamaa digitaalista 30-kanavaista 2 Mb/s siirtolaitteistoa, joka muodostaa rungon kohdeyrityksen ...
 • Salo, Juha (1985)
  Tämä työ sisältää Tampereen teknillisellä korkeakoululla valmistetun kuvankäsittelylaitteiston ohjelmiston ja ohjelmointiperiaatteiden esittelyn sekä eräitä perusasioita kaksiulotteisen digitaalisen signaalinkäsittelyn ...
 • Haapakangas, Jussi (1987)
  Tutkimuksessa on aluksi tarkasteltu kirjallisuuden perusteella erilaisia ohjelmistojen testausmenetelmiä. Tämän jälkeen on tutkittu kohdeyrityksen AXE-puhelinkeskusjärjestelmän ohjelmistokehitystyön eri vaiheita. Erityinen ...
 • Kolehmainen, Timo (1987)
  Uuden yleiseurooppalaisen digitaalisen matkapuhelinverkon standardointityötä tehdään parhaillaan. Verkossa puhe siirretään digitaalisena nopeudella 16 kbit/s. Jotta näin alhaisella siirtonopeudella saavutetaan yhtä hyvä ...
 • Perkiö, Seppo (1986)
  Yleisradio on tutkinut moniääni- ja stereolähetysten toteuttamismahdollisuuksia televisiolähetyksissä jo 1970-luvulta lähtien. Vuoden 1985 keväällä Yleisradiossa päätettiin tutkia digitaalista järjestelmää läheisessä ...
 • Alanen, Jarmo (1986)
  Digitaalilaitteiden tuotantoon kuuluu oleellisena osana komponenttilevyjen testaus. Suurien komponenttilevysarjojen testaamiseen on käytettävä automaattisia testauslaitteita, jotka nopeuttavat ja helpottavat testausta niin, ...
 • Karhu, Ismo (1987)
  Hajautettu tietojenkäsittely on nykyajan kehityssuunta. Se jatkuu vielä useita vuosia johtuen uusien, entistä halvempien ja entistä tehokkaampien mikroprosessoreiden markkinoille tulosta. Uusien laitteiden teho mahdollistaa ...
 • Kokkola, Antti (1986)
  Vähittäiskaupassa mahdollisuudet tavaratiedon hallintaan myymäläautomaation avulla ovat parantuneet tuotteisiin jo valmistusvaiheessa painetun yksikäsitteisen viivakoodimerkinnän ansiosta. Tuotevalikoiman ja varastomäärän ...
 • Loula, Pekka (1987)
  Suomessa on 35-40.000 epilepsiaa sairastavaa henkilöä. Intensiivimonitoroinnilla (IM) tarkoitetaan pitkäaikaista aivosähkötoiminnan (EEG) rekisteröimistä ja samanaikaista potilaan videointia. IM:n käyttö parantaa huomattavasti ...
 • Hirvonen, Pia (1985)
  Puhelinkeskusten digitalisoinnin myötä voidaan käyttö- ja kunnossapito -toiminteet suorittaa keskuksiin liitetyiltä käyttöpäätteiltä. Keskusten kaukokäyttö on näin ollen mahdollista. Yksittäinen kaukokäyttö aiheuttaa monia ...
 • Silvonen, Reima (1985)
  Kaupallisissa hajautetuissa mikrotietokonejärjestelmissä ensisijaisena pyrkimyksenä on joustava tiedon yhteiskäyttö. Toinen tärkeä seikka on kalliiden oheislaiteiden jakaminen usean käyttäjän kesken. Jotta hajautettu ...
 • Nokkala, Jyrki (1985)
  Tietoliikenneominaisuuksien merkitys mikrotietokoneissa kasvaa koko ajan. Kaupallisesti ehdottomasti tärkein on IBM keskustietokone-liitäntävalmius. Toimiminen IBM yhteyksillä vaatii osittain kyseisen tietokonevalmistajan ...
 • Neejärvi, Jukka (1986)
  Tampereen teknillisessä korkeakoulussa on tutkittu ja kehitetty Suomen Akatemian ja Tekniikan edistämissäätiön rahoittamana uudenlaista digitaalista signaalinkäsittelyn menetelmää, jolla signaalista voidaan poistaa kohinaa ...
 • Ketola, Heikki (1986)
  Hajautettua tietojenkäsittelyä tukevat lähiverkot ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosina. Niiden tavallisimmat käyttöalueet ovat toimistoautomaatio ja prosessinohjaus. Yksi lähiverkkojen käyttöä rajoittava tekijä on ...
 • Yli-Nokari, Jyrki (1986)
  Forth on korkean tason tulkattava pino-orientoitunut ohjelmointikieli. Sen erikoispiirteitä ovat nopeus, koodin kompaktius, laitteiston läheisyys ja toiminta tarvittaessa itsenäisenä käyttöjärjestelmänä. Tässä työssä ...