.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Faculty "Tietotekniikan osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Leppänen, Tapani (1997-03-19)
  Digital audio and video signals are getting stronger foothold at the home environment. Until now only digital audio has been extensively utilized, mainly in storage media. Digital video broadcasting is changing the situation ...
 • Heinonen, Aki; Puranen, Jukka (2003-06-04)
  Matkapuhelimen paikannus ei ole enää vain lisäarvoa tuottava ominaisuus, vaan joissakin maissa hätäpuheluiden osalta jopa laissa vaadittu toiminnallisuus. Paikannuspalvelu mahdollistaa myös lisäarvopalvelujen tuottajille ...
 • Viitanen, Sami (2001)
  The thesis work was part of a research project concerning the development of novel methods for detection of both underwater and surface targets, i.e. submarines and surface ships. The detection was to be based on acoustic ...
 • Vienonen, Erno (1998-04-15)
  Diplomityön tarkoituksena on kuvata ongelmia, joita VBR:n käyttö videonsiirrossa aiheuttaa erityisesti ATM:n sovituskerroksen (AAL) ja MPEG2:n kannalta. Työ on tehty osana FASTER PRO -projektia Tampereen Teknillisessä ...
 • Kantsila, Arto (1997-08-20)
  This thesis has been done in the Signal Processing Laboratory at Tampere University of Technology in collaboration with Nokia Mobile Phones. This project was a part of research program called "Adaptive and Intelligent ...
 • Silen, Petri (1997-06-04)
  As a basis for a real-time network analyzing system, a certain kind of platform would be appropriate. This thesis describes an adaptive mediation platform called Adaptica. The adaptivity of the platform means that the ...
 • Kyrölä, Marko (1996-12-11)
  Työssä kuvataan puheen kompressointia ja koodausta, adaptiivistasignaalinkäsittelyä ja erityisesti ADPCM puheenkoodausalgoritmeja. ADPCMkoodausta käytetään mm. erilaisissa DECT-sovelluksissa.
 • Lilja, Lauri (1997-12-10)
  Työssä selvitetään ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) -menetelmänperiaatteet ja käyttömahdollisuudet paikallisverkkojen välisessätiedonsiirrossa.
 • Mälkiä, Petteri (1997-09-10)
  ADSL teknologia tarjoaa mahdollisuuden siirtää tietoa tehokkaasti jopa 8Mbps nopeuksilla. ADSL hyödyntää olemassa olevia puhelinjohtoja, eikä uuttajohdotusta siten tarvita. Työssä käsitellään erilaisia ADSL-tekniikkaanperustuvia ...
 • Saarela, Kimmo (1996-05-15)
  During the last years, the development of transmission technologies has been rapid. The availability of fast data transmission equipment is getting better and the use of broadband networks is increasing. -So far it has ...
 • Rantala, Kari (2003-05-07)
  A voltage-controlled oscillator is an important building block in modern communication systems. Limited number of available frequency bands has lead to use of multi-band mobile systems and raised a need for simple multi-band ...
 • Köppä, Vesa (1997-01-22)
  AB3:BOAR on emulointiympäristö digitaalisten signaaliprosessorijärjestelmien kehitystä varten. BOAR sisältää ohjelmoitavia logiikkapiirejä digitaalilogiikan emulointia varten, kaksi digitaalista signaaliprosessoria ...
 • Rissa, Esa (1998-08-19)
  Passive Integration, Integrated Passive ComponentsRadio frequency part takes about half of the total printed circuit board area of wireless phone. Moreover, the area required for passive components is more than half of the ...
 • Aaltonen, Risto (1996-04-17)
  Työssä rakennettiin olemassaolevan valmistuksenohjausjärjestelmän yhteyteensumeaa päättelyä hyödyntävä päätöksenteon tukijärjestelmä. Järjestelmäntoiminta on dynaamista.
 • Crespo Gonzales, Carlos (1999-04-14)
  Työssä optimoidaan soft-bit generaatiotekniikat digitaalista maanpäällistä TV:tä varten. Optimointi on ETSI:n DVB-T-standardin mukainen. Työ on tehty DVB-T-simulaattoria apuna käyttäen. Optimoinnin tuloksena erityisesti ...
 • Taskinen, Perttu (2003-11-12)
  Yrityksessä kehitetään radioverkon konfiguraation hallintaohjelmistoa matkapuhelinverkko-operaattoreille. Radioverkon konfiguraationhallintatuote koostuu systeemikomponenteista, jotka koostuvat alijärjestelmistä. Alijärjestelmä ...
 • Hartikainen, Vesa (1993)
  Nykyisin matkapuhelinjärjestelmissä sovelletaan uutta digitaalitekniikkaa. Uuden tekniikan käyttöönottoon ovat vaikuttaneet monet tekijät, kuten tilaajien lukumäärän nopea kasvu ja uusien palvelujen tarve. Digitaalitekniikka ...
 • Hakonen, Harri (1999-12-08)
  Diplomityössä käsitellään toimeksiantaja-AMK:n (liiketaloussuuntautuneen) tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tietoverkoihin painottuvan suuntautumisvaihtoehdon kehittämistä, rakennetta ja toteutusta. Työn alussa luodaan ...
 • Korjonen, Lassi (1996)
  AXE 10 ohjelmistosuunnittelussa ollaan siirtymässä Application Modularity (AM) arkkitehtuuriin, jossa tiettyyn sovellukseen kuuluvat lohkot on koottu samaan moduliin. - Tässä työssä on kuvattu yleisesti ohjelmistoarkitehtuurin ...
 • Bhuiyan, Mohammad Zahidul Hasan (2006-08-16)
  The ever-increasing public interest on location and positioning services has originated a demand for higher performance Global Navigation Satellite Systems (GNSSs). Galileo Open Service (OS) signal, part of the European ...