.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Arkkitehtuurin laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Fingerroos, Johanna (2010-06-23)
  Keväällä 2010 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti Helsinki Townhouse -kilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kaupunkipientalotyyppejä, jotka soveltuvat helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön sekä kulttuurisesti ...
 • Tahvanainen, Ari (2010-06-23)
  Diplomityöni käsittelee tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön liittyvän ns. Townhouse-kaupunkipientalon ratkaisuvaihtoehtoja Helsingin kaupungin helmikuussa 2010 käynnistämän yleisen suunnittelukilpailun puitteissa. ...
 • Saarelainen, Eeva (2010-06-23)
  Diplomityön lähtökohtana on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston helmi-huhtikuussa 2010 järjestämä Helsinki Townhouse- kilpailu. Yleisen aatekilpailun tarkoituksena oli löytää townhouse- eli kaupunkipientalotyyppejä, jotka ...
 • Tolmunen, Maija (2010-06-23)
  Tämä diplomityö pohjautuu Helsingin kaupungin keväällä 2010 järjestämään arkkitehtuurikilpailuun Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan. Kilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisuja kytkettyihin omakotitaloratkaisuihin, toisin ...
 • Haapasalo, Ilona (2010-06-23)
  Alueille on pyritty luomaan ilmettä ja toimintoja, jotka edesauttaisivat ”kyläytymistä” ja sitoutumista. Asuntojakauma on myös suunniteltu siten, että saadaan pieniä ja/tai isohkoja esteettömiä asuntoja katutasoon sekä ...
 • Le Bihan, Maria Katariina (2010-06-09)
  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Martinseurakuntaan kuuluvat Hirvensalon sivutoimipisteen kirkko ja seurakuntakeskus ovat osoittautunueet kooltaan riittämättömiksi vauhdilla kasvavan asuinalueen tarpeisiin. Seurakuntayhtymän ...
 • Leinonen, Akseli (2010-02-03)
  Aikamme arkkitehtuurille tyypillinen piirre on kompleksisuus, joka tarkoittaa tässä yhteydessä kaupunki- ja rakennussuunnittelun kokonaisprosessiin liittyvien muuttujien jatkuvaa kasvua. Länsimaisessa yhteiskunnassa, joka ...
 • Sohn, Anna-Maija (2008-04-09)
  Muutaman viime vuosikymmenen ajan yksi tärkeimmistä kaupunkisuunnitteluteemoista on liittynyt ranta-alueisiin. Diplomityö käsitteli vesistön läheisyyttä maisemallisena, kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena elementtinä. ...
 • Hirvonen, Tuomo (2010-06-09)
  Diplomityössä haettiin uutta lähestymistapaa kampuksen päärakennuksen arkkitehtuuriin ja sen sisältämiin merkityksiin. Tavoite oli kokonaisvaltainen tulkinta (jo suojellusta) päärakennuksesta ja laajempi ymmärrys sen ...
 • Humppi, Manu (2008-04-09)
  Kammit ja autiotuvat ovat suomalaiseen eräperinteeseen kuuluvia rakennuksia. Alun alkaen taloudelliseen käyttöön tarkoitettujen rakennusten käyttäjiä ovat nykyään lähinnä retkeilijät. Dilpomityön tarkoituksena oli tehdä ...
 • Inkinen, Jari (2008-06-04)
  Diplomityön aiheena oli suunnitella Katajanokan pohjoisrannalla sijaitsevasta vanhasta makasiinirakennuksesta hotelli. Idea suunnitelmassa oli ratkaista uuden käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset kunnioittaen rakennuksen ...
 • Heinilä, Maritta (2010-04-07)
  The Tampere regional centre programme has been completed. The Tampere regional centre includes the city of Tampere, towns of Nokia, Orivesi and Ylöjärvi and the municipalities of Kangasala, Lempäälä, Pirkkala and Vesilahti. ...
 • Kuisma, Marja (2009-06-03)
  Diplomityön kohdealueena on Etelä-Karjalassa sijaitseva Saimaan kanavaseudun kehityskäytävä. Työn tarkoituksena on luoda strategia paikallisen vetovoiman vahvistamiseksi. Ympäristöä käsitellään muuttuvana prosessina, jolla ...
 • Penttilä, Jaakko (2009-11-04)
  Alvar Aallon (1898–1976) suunnittelema kaupunkikeskus syntyi Seinäjoelle kirkkokilpailun (1951) ja kauppalantalokilpailun (1958) pohjalta. Rakennuttajina toimivat Seinäjoen seurakunta, Seinäjoen kaupunki (vuoteen 1960 ...
 • Niemenlehto, Tarja (2008-09-03)
  Diplomityö koostuu Hämeenlinnan kaupungin alueella sijaitsevien Paukkulan ja Sairion alueen alueanalyyseistä, rakentamistapaohjeista ja uudisrakennusten suunnitelmista Sairion alueelle. Näille alueille ei ole aiemmin ...
 • Päivilä-Kari, Tiina (2008-06-04)
  Työn keskeinen aihepiiri oli kaupunkimaisen, pienimuotoisen asuinrakentamisen tutkiminen ja kehittäminen. Kehittäminen palvelee kasvavia kaupunkeja tarjoamalla vaihtoehdon suurten kaupunkien lähikuntien esikaupungistumiseen. ...
 • Tarvainen, Anna-Maija (2010-03-03)
  Diplomityö perustuu Moderni puukaupunki-hankkeeseen liittyvään kilpailuun vuonna 2008 tekemääni ehdotukseen Porvoon Johannisbergiin. Kilpailun pääteemana oli matala- ja passiivienergiarakentaminen ja tavoitteena ideoida ...
 • Mikkola, Iiro (2008-02-06)
  Diplomityössä tutkittiin paviljongin toiminnallista sisältöä sekä arkkitehtuuria ja rakenteita. Tutkimusta varten valittiin neljä eri paikkaa Helsingin merellisestä keskustasta, joihin paviljonki voi kiinnittyä. Paviljonki ...
 • Härmävaara, Panu (2010-06-09)
  Kaupungeistamme löytyy kortteleita, joissa arkkitehtuurin juuret ovat erityisen syvällä. Tietyt korttelit ovat onnistuneet palvelemaan kaupunkilaisia hyvin vuosisadasta toiseen. Miksi juuri näistä kortteleista muodostuu ...
 • Suomela, Kirsi (2010-06-09)
  Ilmastonmuutoksen hidastaminen on noussut tärkeäksi tavoitteeksi rakentamisen suunnittelussa ja lain-säädännössä. Korjausrakentamisessa ympäristötavoitteet määritellään yleensä rakennuksen nykytilanteen perusteella parantamaan ...