.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Faculty "Arkkitehtuurin osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Haukkavaara, Jyri (1984)
  Arktinen keskus -diplomityö perustuu vuonna 1983 käydyn kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun ohjelmaan. Kilpailun avulla pyrittiin löytämään museokeskukselle korkeatasoinen ratkaisu Arktisen museon ja Lapin maakuntamuseon ...
 • Mäkinen, Pentti (1994-08-17)
  Diplomityön tavoitteena on ratkaista kyseisen rakennuksen suunnittelutehtävä.Rakennuksen suunnittelualue sijaitsee Yhdysvalloissa Kentuckyn osavaltiossa Carroiltoinin kaupungissa General Butler State Resort Parkissa, ...
 • Närhi, Johanna (2006-05-10)
  Loimaan kaupungin rautatieaseman seutu sijaitsee aivan ydinkeskustan vierellä. Sen rakentamiseen ei ole kuitenkaan kiinnitetty vuosikausiin liiemmälti huomiota, mistä on seurannut sen muuttuminen uneliaaksi kaupungin ...
 • Häsänen, Merja (1992)
  Diplomityön tavoitteena on löytää keino, kuinka kohottaa Porvoon vanha, nykyisin unohdettu asema-alue takaisin sille kuuluvaan arvoonsa, osaksi elävää kaupunkirakennetta. Alunperin yksityisistä rautateistä ei ole pidetty ...
 • Kaila, Markku (1992)
  Tampereen kaupunkiseutu tarjosi jo olemassa olevan tähtimäisen rataverkkonsa puolesta mahdollisuuksia lähiraideliikenteen elvyttämiselle. Lähiraideliikenne voisi sitoa kaupunkiseutukokonaisuutta yhteen paitsi toiminnallisesti ...
 • Alapiha, Jukka (1986)
  Suunnitelma on saanut alkunsa TTKK:n arkkitehtuurin osastolla syksyllä 1985 pidetyn talvikaupunkiseminaarin oppilaskilpailun voittaneesta ehdotuksesta, joka pyrki löytämään talvikaupunkiajatuksen yleisen ratkaisumallin. ...
 • Lahti, Eero (1994-05-24)
  Lähiörakentamiseen soveltuvan pienimuotoisen asuinkorttelin malli, joka ottaa huomioon uudistuneen lainsäädännön ja muuttuvan yhteiskunnan vaatimukset. Korttelissa kolme rakennusta ja yksi yhteistilarakennus. Tarkastelutasoina ...
 • Ahdeoja, Elina (1997-05-14)
  Suunnitelma perustuu UIA:n järjestämään kansainväliseenopiskelijakilpailuun "Housing space in the historical centre ofBarcelona".
 • Koskinen, Pauliina (1996-05-22)
  Työ perustuu tekijän kilpailuehdotukseen kansainvälisessäopiskelijakilpailussa "Housing and public space in the historical centreof Barcelona". Erityistä huomiota suunnitelmassa kiinnitettiinsuhteeseen urban-domestic eli ...
 • Laakkonen, Iina (2006-01-18)
  Työ perustuu ehdotukseen "Muutos marssijärjestykseen" Hämeenlinnan Poltinahon arkkitehtuurikilpailussa vuonna 2005. Poltinahon alueella on mielenkiintoinen historia 1700- luvulta alkaen. Alkuun Poltinaho toimi harjoitus- ...
 • Ikävalko, Ilari (1999-05-12)
  Työssä on suunniteltu kaksiosainen rantakortteli Tampellan vanhalle tehdasalueelle.
 • Pitkänen, Olli (1986)
  Diplomityön aiheena on kuvataiteilijan työtila yhdistettynä asuntoon. Ateljeeasunnot on tuotu Helsingin kantakaupunkiin kerrostalomaisena kokonaisuutena valmiiksi rakennettuun ympäristöön. Ateljeetalossa on painotettu ...
 • Hirsimäki, Miikka (1987)
  Vanhan uusgoottilaisen koulun on suunnitellut Jac Ahrenberg 1906. Turun kaupunki oli 1985 laatinut keskikaupungin nuorisokeskuksen tilaohjelman; tekijä noudattaa sitä pääpiirteissään suunnitelmassaan. Tehtävänä oli vanhan ...
 • Halme, Turo (1999-06-02)
  Suunnitelma noin 540 oppilaan 2-kerroksisesta, teräsrakenteisesta peruskoulusta. Kilpailutyö Aurinkolahden peruskoulusta käydyssä arkkitehtikilpailussa.
 • Vaittinen, Elina (1994-08-17)
  Diplomityö perustuu kansainväliseen arkkitehtiopiskelijoille järjestettyyn kilpailuun "The Bauhaus Weimar Revisited" osallistuneeseen kilpailuehdotukseen. Tehtävänä oli suunnitella laajennus Weimarin Bauhaus -kouluun. ...
 • Vallden, Aila (1994-05-24)
  Kilpailusta alkunsa saanut Weimarin arkkitehtuurikoulun hypoteettinen laajennussuunnitelma. Sisältää historiallista selvitystä ja varsinaisen suunnitelman. Ideana on yhdistää suuren rakennuksen ja pienten yksiköiden edut. ...
 • Puronen, Katja (1994-08-17)
  Diplomityö perustuu opiskelijoille tarkoitettuun arkkitehtuurikilpailuun, jossa tehtävänä oli suunnitella laajennus Weimarin arkkitehtuurikorkeakoulun, HABin (Hochschule für Architektur und Bauwesen) rakennussuunnittelun ...
 • Biolaakso 
  Kivistö, Marko (2000-05-10)
  Tämän diplomityön tavoitteena on saada aikaan korkeatasoinen ja vetovoimainen ylessuunnitelma, jolla luodaan kaupunkikuvallisesti tasokasta, vaiheittain toteutuvaa, elävää ja tominnallisesti joustavaa tiedepuistoympäristöä. ...
 • Majuri, Lasse (1996-10-16)
  Börringekloster kartanolinna sijaitsee Lounais-Skånessa. Päärakennus onrakennettu 1760-luvulla. Työssä tutkija käsitteleeBörringeklosteria resauroinnin näkökulmasta. Suurin ongelma on, etteinyky-yhteiskunnassa ole ...
 • Luoma, Juha (1991)
  Campo Marzio / Via di Ripetta / Rooma: Campo Marzio oli pohjoisin Rooman imperiumin pääkaupungin kaupunginosista 1. rioneista. Nimi Campo Marzio juontuu keisarikunnan varhaisilta ajoilta. Se oli Mars-jumalalle omistettu ...