.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Faculty "Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta"

Sort by: Order: Results:

 • Hedman, Merja (2008-05-07)
  Gasification is a promising biomass conversion process. It is considered to be the conversion of solid or liquid into a gas, which can be used for energy production. Since tars, produced by the partial reaction of biomass, ...
 • Nurmi, Toni (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli kartoittaa, mitkä kartongin ominaisuudet tai prosessimuuttujat kartongin valmistuksessa sekä blisteröintiprosessissa vaikuttavat blisteröitävyyteen. Diplomityön kokeellisessa osassa pyrittiin ...
 • Hurri, Lauri (2010-06-02)
  Diplomityö on tehty valomainostuotteita valmistavalle Tammerneon Oy:lle, joka on osa Tamware-konsernia. Työn tärkeimpänä tavoitteena on parantaa osastojen välistä tiedonkulkua sekä tietojen yhtenäisyyttä ja täsmällisyyttä ...
 • Talvitie, Jukka (2008-06-04)
  The ongoing development in wireless communications has induced an increasing demand on advanced and low-cost network architectures. Significantly large amount of research has focused on networks, in which the main target ...
 • Santa-aho, Suvi (2008-06-04)
  Due to the demands to produce energy via renewable energy sources and the booming wind power markets, the production of wind turbine is increasing. The requirements for long-lasting and reliable operation life of tens of ...
 • Suikkanen, Petra (2009-01-14)
  Työn tarkoituksena on tutkia silaanipohjaisia putken esikäsittelyliuoksia, joilla voitaisiin korvata nykyään esikäsittelyyn käytetty karsinogeeninen kromiliuos, ehkä myös jopa putken pinnassa oleva epoksikerros. Putket ...
 • Pokkinen, Timo (2010-05-05)
  Ohjelmistojen siirrettävyys on erityisen tärkeää pitkän elinkaaren omaavien ohjelmistojen toteutuksessa. Siirrettävyys varmistaa ohjelmiston käyttökelpoisuuden laitteiden, käyttöjärjestelmien, varusohjelmistojen ja ...
 • Pälli, Aliisa (2009-02-04)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida komposiittimateriaalin vaikutuksia rasvan kantasolujen kiinnittymiseen, lisääntymiseen ja osteogeeniseen erilaistumiseen kaksiulotteisissa soluviljelyolosuhteissa. Tutkimuksessa ...
 • Alonso Chivite, Jorge (2008-02-06)
  Capability to offer the customer what is needed has become an essential quality for enterprises in order to survive in such a more and more competitive environment as today. With computers arrival, automation, design, ...
 • Viderholm, Janne (2010-04-07)
  The objective of this thesis was to study total consistency and ash consistency disturbances caused by disc filter and controlling of these disturbances. Stable thick stock mass flow is important in papermaking process and ...
 • Abad Perez, Enrique (2010-09-08)
  Pulp for making paper is produced in grinding machines whose operation principle is based on the compression of logs against a grinding stone. The aim of this Master Thesis is to develop and implement a control and measurement ...
 • Essen von, Mathias (2010-07-02)
  Tämä diplomityö on tehty osana SMARTFIBRE-projektia, jonka tarkoituksena on kehittää uusia toiminnallisia paperikuituja älykkäiden paperituotteiden valmistamiseen. Projektin osapuolina ovat Tampereen teknillisen yliopiston ...
 • Asikainen, Tuomas (2010-06-02)
  In recent years companies have put more effort to developing their product documentation processes. One reason is shortened time-to-market cycles and increase of the more complex products on markets. Companies are turning ...
 • Leppänen, Ville (2009-04-08)
  The purpose of this research was to assess the impact of elevator reliability on the customer perceived value. A part of the purpose was also to develop a methodology for translating customer perceptions into the measurable ...
 • Valkama, Peetu (2009-05-06)
  In this thesis a six degrees of freedom (DOF) water hydraulic manipulator arm prototype is designed and constructed. The manipulator will be used in a development and research of demanding remote handling tasks at the ...
 • Ylisirniö, Terhi (2008-03-05)
  The thesis was done by assignment appointed by the Company. The research environment was in the strategic sourcing department of the engine parts. The topic was limited to Emerging Market sourcing concentrating mainly on ...
 • Moilanen, Eveliina (2008-04-09)
  The aim on the thesis was to improve the control of the hydraulic boom in forwarders. The main focus is on the control valve spools but accumulators and hoses are also studied. In forwarders the boom is the most important ...
 • Pulakka, Juho (2008-12-03)
  The thesis was a part of development of remote hanfling maintenance tasks for use in ITER. These maintenance tasks were developed at DTP2 test platform, where feasibility studies of maintenance tasks and equipment were ...
 • Huova, Mikko (2008-08-13)
  Diplomityössä tarkasteltiin sopimuspohjaisen ohjelmoinnin soveltuvuutta digitaalihydrauliikan säätösovellusten tuottamiseen. Lisäksi käytettiin tarkennukseen perustuvaa ohjelmistonkehitystä lisäämään ohjelmiston ...
 • Seppälä, Juho (2008-01-16)
  Diplomityössä tutkittiin digitaalihydrauliikan soveltuvuutta fuusioreaktorin huoltorobotin testausjärjestelmän ohjaukseen. Tavoitteena oli selvittää mahdollisuus korvata analoginen, vesihydraulinen servoventtiili ...