.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Faculty "Automaatiotekniikan osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Lylynoja, Ari (1997-06-04)
  Etäohjelmoinnissa ja -ohjauksessa simulaattoriin mallinnettu robottisolu onkalibroitava, jotta se vastaisi riittävällä tarkkuudella todellisuutta.Työssä selvitetään tällaisen robottisolun kalibrointimenetelmiä jakalibrointiin ...
 • Luukko, Mika (1999-06-09)
  Katsaus koneturvallisuuden perusteisiin ja sen suunnittelun lähtökohtiin sekä turvallisuussuunnittelun perusteisiin eurooppalaisten turvallisuusdirektiivien valossa. Työ sisältää lisäksi ohjeelliset suuntaviivat turvallistamisen ...
 • Martinez Lastra, Jose Luis (2000-02-09)
  The main objective of this thesis was to evaluate the suitability of the new open PC-based control systems to be applied in the Finnish light assembly industry from the technical point of view.
 • Partanen, Tiina (1998-03-11)
  Diplomityön tavoite oli tutkia turbiinigeneraattoriryhmän vikadiagnoosin automatisointimahdollisuuksia, eli vastata kysymykseen, onko mahdollista tehdä riittävän älykäs diagnoosi ainoastaan automaattisesti saatavan ...
 • Dong, Jing (2002-06-05)
  This thesis is aimed at determined the influence factors on the tendency of consistency profiles in cross section of pipes. To accomplish this, the general flow properties of pulp suspension in pipes were reviewed in this ...
 • Toivonen, Jaakko (2000-06-07)
  The study deals with the FPGA circuits used in the Rosetta spacecraft, more precisely in its power distribution units. Rosetta spacecraft is a probe, which will be sent to investigate the comet Wirtanen. The purpose of ...
 • Vahteri, Joni (1997-05-14)
  AB3:Nykyisten H.263- ja MPEG-standardien määrittelemä videokoodausmenetelmä hyödyntää liikekompensoitua ennustekoodausta ja diskreettiä kosinimuunnosta tarpeettoman aika- ja paikkatason informaation poistamiseen. Lisäksi ...
 • Hemming, Jyrki (1999-05-12)
  Työssä on esitetty säähavaintoverkon ja sen hajautetun tietojärjestelmän tekninen toteutus ja sen koko maan kattava palveluverkosto. Työ on luonteeltaan kirjallisuustutkimus. /Kir10
 • Niiranen, Pekka (1999-06-09)
  Tutkimus laajan PC-verkon ylläpito-ongelmista, käyttökustannuksista ja verkonhallintatyökaluista. Lisäksi selvitetään Systems Management Server 2,0 käyttöönottoa. /Kir10
 • Puranen, Klaus (2002-01-16)
  Työssä tarkastellaan erityisesti niitä ongelmia, joita esiintyy hitaasti pyörivien koneiden kunnonvalvonnassa. Pääpaino on ollut akustisen emission ja värähtelysignaalin verhokäyräanalyysissä. Akustisen emission mittauksia ...
 • Häkkinen, Veli-Matti (1999-12-08)
  Työn tavoittena oli kattilasuojan toteuttamisen ohjeistus siten, että asiaakoskevien lakien, asetusten, standardien ja ohjeiden sisältö huomioidensaataisiin mahdollisimman selkeä ja kattava laitteistotekniikkaa jatarkastuskäyntöä ...
 • Ahlberg, Vesa (1999-04-14)
  Selvitettiin miten höyryvoimalaitoksen höyryputkiverkoston häiriöitä voidaan vähentää ja näin saavuttaa suurempi sähköteho. Työssä esitellään menetelmiä nykyisen verkoston viritysparemetrien löytämiseksi sekä kehitettiin ...
 • Vuola, Asser (2006-01-18)
  Elektroniikkatuotanto on saavuttanut merkittävän aseman nyky-yhteiskunnassa. lntegroitujen piirien (IC) tuotannosta on tullut keskeinen ala koko elektroniikkateollisuudessa. IC-tuotannon haasteet nykyisillä menetelmillä ...
 • Kannisto, Sirkku (2002)
  AB3:Tämän työn tarkoituksena on kehittää hydraulisen venttiiliohjatun järjestelmän venttiilistä toimintaperiaatteeltaan mittakuristinta vastaava tilavuusvirran mittausmenetelmä integroituna venttiilin normaali toimintaan. ...
 • Riipinen, Hannu (1997-12-10)
  Tavoitteena on parantaa korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikan laitoksenmittausten laatua, etsimällä ongelmakohtia ja ratkaisuja ongelmiin.Tavoitteena on myös saada aikaan käsikirja, joka toimisiohjeena mittaajille.
 • Elo, Lauri (1999-02-10)
  Vanha suodattimien testausyksikkö muunnettiin monipuoliseksihydraulikomponenttien testausasemaksi. Servoventtiilien mittaustuloksista todettiin, että venttiilin painevahvistuksessa ja tilavuusvirtavahvistuksessa ilmenee ...
 • Kiviniemi, Anssi (2001-01-11)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat kriittisiä tekijöitä pyrittäessä parantamaan hydraulijärjestelmän kestävyyttä ja luotettavuutta, erityisesti letkujen ja liittimien osalta. Kirjassa käsitellään hydrauliletkujen ...
 • Puura, Jussi (2007-10-17)
  Sähköhydraulisten puomien asemasäätöä on tutkittu paljon. Hydrauliset moniniveliset robotit ovat luonteeltaan epälineaarisia. Viritysmenetelmät ovat summittaisia, ja lopullinen viritys tehdään käytännössä kokeellisesti. ...
 • Vahlsten, Petteri (1999-08-18)
  Tutkitaan kahden käyrän mallin periaatteella hydrostaattisen ajovoimansiiron mallintamista.Työ liitty IHA:n HST:n tutkimusohjelmaan. Kahden käyrän malli eroaa perinteisistä hyötysuhdemalleista siten, että kahden käyrän ...
 • Metsälä, Tapio (1997-01-22)
  Quality controls of a paper machine can be divided into cross- (CD) and machine directional (MD) controls according to the characteristics of the measurements and actuators. -The CD measurement is a scanner that traveses ...