.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Digitaali- ja tietokonetekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Hömmö, Esa (2001-06-06)
  Over the recent years, the use of Automatic Speech Recognition (ASR) has become common in mobile phones. Due to the limited implementation resources, only very simple ASR applications have been introduced for mobile phones. ...
 • Uusikartano, Riku (2003-03-12)
  Modulation in telecommunication systems, such as the frequency modulation used in audio broadcasting, has traditionally been performed using analog means. Digital circuits, however, provide a superior signal quality combined ...
 • Jouppila, Lasse (2006-05-10)
  AB3:Nopeaa Fourier-muunnosta (FFT) voidaan hyödyntää halutun datan taajuuskomponenttien löytämiseen signaalista, johon on generoitunut kohinaa.Taajuusvuoto on spektrin leviämistä, joka johtuu siitä, että diskreetti ...
 • Sairo, Hanna (2001-06-06)
  Työn tarkoituksena on määrittää GPS-signaalin käytettävyys vastaanottajan näkökulmasta. Ideana on määrittää konstellaation ja yksittäisten pseudorange-signaalien käytettävyysaste erilaisten GPS-datasignaalien perusteella. ...
 • Kohvakka, Kimmo (2003-06-04)
  Digitaalisella signaalinkäsittelyllä on keskeinen osa nykyaikaisten elektronisten järjestelmien toteutuksessa. Digitaalisella signaalinkäsittelyllä tarkoitetaan diskreetissä muodossa olevien signaaleiden muokkaamista ...
 • Lindholm, Tomi (1998-02-11)
  Diplomityössä suunnitellaan ja toteutetaan käsinkirjoitettujen merkkien tunnistusjärjestelmä. Lisäksi työssä selitetään teoreettinen pohja laadittavalle järjestelmälle, kuvataan käytettävät työkalut ja menetelmät sekä ...
 • Taskinen, Teemu (2002-04-10)
  Työ on osa projektia, jossa tutkitan GPS-vastaanottimia ja erityisesti monitiesignaalin aiheuttaman virheen minimointia GPS-vastaanottimessa. Työssä toteutetut aika-taajuusmunnokset ovat osa tätä tutkiimusprojektia ja siinä ...
 • Lahtinen, Sami (2002-08-21)
  In this thesis, we present how a DisCo specification is mapped into a VHDL specification. A DisCo specification consists of classes, actions and relations. The DisCo method enables executable specification where objects, ...
 • Ahonen, Tapani (2001-11-14)
  Graafisten internetsovellusten yleistyminen on luonut tarpeen suurten tietomäärien siirtoon kaukaa. HDSL2 on laajakaistamodeemiratkaisu. Se tarjoaa nopean tiedonsiirron sekä käyttäjältä operaattorille että operaattorilta ...
 • Mäkitalo, Janne (2002-11-13)
  Electrical are widely used in modern technological products. In almost every case it is more than reasonable to assume that the product includes at least one integrated circuit. Due to the number of different applications, ...
 • Laitila, Hannu (2000-10-18)
  Modern SoC ASIC circuits are getting more and more complex as the advances in silicon technology allow for the integration of more functions on a single ship. At the same time the short product life spans call for shorter ...
 • Haavisto, Janne (2001-01-17)
  Integration of imaging capabilities into a mobile phone will emerge. A mobile phone should be quite rugged device, withstanding a wide range of environmental conditions like shocks, humidity and heat. These conditions give ...
 • Kontiala, Mika (2002-06-05)
  Low power consumption is required in portable electronic appliances. Design for low-power demands careful consideration in every level of digital integrated circuit design flow. It is possible to improve the power efficiency ...
 • Alho, Mikko (2002-10-16)
  In the future there will be integrated circuits with billions of transistors on the chip. Internal communication in this kind of system is very demanding and it cannot be realized with traditional bus-based solutions. One ...
 • Nieminen, Lassi (2007-06-06)
  AB3:Satelliittipaikannuksen käyttö erilaisissa sovelluksissa ja kohteissa lisääntyy jatkuvasti. Satelliittipaikannusjärjestelmistä tunnetuimman, GPS:n, lisäksi on olemassa muita järjestelmiä. Euroopan Unioni päätti 1998 ...
 • Collin, Jussi (2001-06-06)
  Työssä tutkitaan inertiapaikannusta jalankulkijan ja auton paikannuksessa. Tutkimuksessa kehitetään paikannusalgoritmeja ja testataan niiden toimivuutta toteutetulla laitteistolla eri ympäristöissä. Auton paikannus osoittautui ...
 • Rintakoski, Timo (2003-03-12)
  The need for high-performance, low-power and low-cost systems for wireless communications is driving silicon technology towards higher speed, higher integration and more complex functionality. This higher speed and higher ...
 • Pärssinen, Kimmo (2002-02-13)
  In this thesis, a differential adaptation method, namely Jacobian Adaptation (JA), is researched for compensation of additive noise during recognition. Three versions of Jacobian adaptation were implemented. JA was compared ...
 • Ilmavirta, Heidi (2002-10-16)
  This thesis was made in cooperation with the Finnish Air Force and the Digital and Computer Systems Laboratory at Tampere University of Technology. Tracking is the process of estimating the current state of a target of ...
 • Rekonius, Janne (2002-04-10)
  Tavoitteena oli luoda käyttöliittymä SDL-kieliseen (Specification and Description Language) malliin. Kyseessä on reaaliaikainen vedonlyönnin mahdollistava järjestelmä. Erityisesti pyrittiin huomioimaan mahdollisuus käyttää ...