.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Elektroniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Hämäläinen, Ari (2008-06-04)
  Suurin osa audiovahvistimissa hyödyntää kolmivaiheista rakennetta, joka koostuu sisääntulo-, ohjain- ja ulostuloasteesta. Ulostuloaste on lähes poikkeuksetta kytketty jänniteseuraajaksi mahdollisimman hyvän lineaarisuuden ...
 • Saastamoinen, Antti (1997)
  AB3:Viimeisten vuosikymmenien aikana eräs kiehtovimmista tieteellisen tutkimuksen osa-alueista on ollut keinotekoisen älykkyyden kehittäminen. Näiden tutkimusten tuloksena moniin jokapäiväisiin laitteisiin on kehitetty ...
 • Höijer, Tony (1998)
  Autoympäristöön on ollut jo useita vuosia saatavilla kiinteitä radiotaajuuslinkkiin perustuvia matkapuhelimia. 90-luvun alussa alkanut digitaalisten matkapuhelimien kasvu on ollut niin nopeaa, että se on vallannut autoon ...
 • Heine, Harri (1996-06-12)
  Toimintaympäristön asettamat elektronisten laitteiden suunnitteluvaatimukset ovat avaruussovelluksissa vaativia. Ongelmakohteita ovat erityisesti säteily, luotettavuus ja jäähdytys. Työssä kuvataan, kuinka olosuhteet ...
 • Kolinummi, Arto (2001-02-14)
  Audiojärjestelmä on olennainen osa virtuaalitodellisuutta ja hyvin toteutettuna sen merkitys elämyksellisyyteen on erittäin suuri. Luonnollisuuden vaatimuksiin kuuluu pieni kompressio sekä äänimaiseman täydellinen ...
 • Kukkonen, Kari (2002-01-16)
  Työssä tutustutaan älyvaatekäyttöön mahdollisesti sopiviin sähkökemiallisiin energialähdetekniikoihin, kuten paristoihin, akkuihin ja polttokennoihin. Soveltavassa osuudessa valitaan GPS-paikannuksella varustetulle ...
 • Saukko, Jari (2001-06-06)
  The main purpose of this thesis work was to study the theory and design conceptsrelated to the backlighting of color liquid crystal display used in mobiletransceivers. The light source component of the backlight was chosen ...
 • Gustafsson, Jouni (1998-03-11)
  AB3:Työssä tarkastellaan hiukkassuihkun radiaalisen kiihdytysvaiheen mittaamiseksi Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorion K130 syklotroniin kehitettyä vaihemittausjärjestelmää. Mittausantureina on korjauskelojen ...
 • Ketola, Veli-Pekka (1985)
  Tämä työ liittyy TTKK:n elektroniikan laboratorion biomagneettisia ilmiöitä tutkivaan projektiin. Työn tarkoituksena oli optimoida näissä mittauksissa käytettävät gradiometrit signaalikohinasuhteen kannalta. Toinen tavoite ...
 • Lähteenmäki, Markku (2000-02-09)
 • Juntunen, Jukka (2003-03-12)
  The thesis described the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile use cases for multimedia phones and from the PAN profile´s point of view evaluates both the limitations of the Bluetooth technology and the needs ...
 • Tervo, Tero (2001-04-11)
 • Luoto, Juha (2001-06-06)
  This thesis investigates the special challenges that are run across when high-volumeBluetooth products are tested in manufacturing environment. Usability of different high-volume manufacturing testing technologies is ...
 • Tanskanen, Jarmo (1992)
  Neuraaliverkkoja voidaan soveltaa moniin suurta laskentatehoa vaativiin tiedonkäsittelytehtäviin. Neuraaliverkkoja on käytetty menestyksekkäästi esim. hahmontunnistustehtäviin ja erilaisiin luokittelutehtäviin. Näiltä ...
 • Meriläinen, Esa (1990)
  Käytettävän transistorimallin valintaan ja malliparametrien optimointiin on kiinnitettävä riittävästi huomiota, jotta piirisimulaattorin antamat tulokset integroitujen piirien suunnittelussa olisivat luotettavia. Yleisimmin ...
 • Song, Weixia (2003-01-15)
  Thermal and mechanical loadings often produce stresses in integrated circuit (IC) chips, which are incorporated into elecronic packages. Some factors can lead to premature failure of the package due to such causes as ...
 • Aaltonen, Sakari (1983)
  Työssä on kartoitettu CNC-ohjauksen luotettavuuteen ja käyttövarmuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tarkastelu on jaettu neljään osaan, jotka ovat kovonsuunnittelu ja toteutus, ohjelmistotyö, testaus sekä huolto. Kovon ...
 • Pasanen, Timo (1996-11-20)
  A transmission in a GSM-network is based on a time division multiplexing where several voice or data channels are multiplexed into a single transmission line. These channels are grouped into frames and an integrated circuit ...
 • Lukkarinen, Ari (1993)
  Kastumisprosessit ovat keskeisiä monissa käytännön sovelluksissa. Esimerkiksi prosesseissa, joihin liittyy voiteluaineiden käyttäytyminen ja maalien, liimojen ja erilaisten pinnoitteiden tartunta- ja peittämisominaisuudet. ...
 • Houni, Anniina (2008-03-05)
  Reliability is the ability of a product to operate in the desired way under the desired conditions at the desired time. Reliability is used a measure a product´s resistance to malfunction. When a product is purchased and ...