.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Konepajatekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Jokela, Pertti (1981)
  Työssä laaditaan tie- ja vesirakennuslaitoksen raskaan ajoneuvo- ja työkonekaluston huoltokorjaamon yleislayout ja tärkeimpien työtilojen yksityiskohtainen layout. Korjaamo sijoitetaan tarkoitusta varten hankitulle tontille ...
 • Vuojolainen, Arto (1989)
  Työssä tutkitaan hydraulisylinterituotannon kehittämistä tulevaisuudessa, kun valmistus siirtyy uusiin tiloihin. Työssä on pyritty löytämään tuotannollisia keinoja, joilla sylinterien valmistaminen uusissa tiloissa olisi ...
 • Melanen, Jari (1982)
  Työssä tarkastellaan ilman levyn pidätintä tapahtuvassa hylsykupin syvävedossa (= syväveto seinämää ohentaen + ohennusveto) käytettävien työkalujen muovaavien osien muodon ja muokattavan materiaalin raekoon vaikutusta ...
 • Helavirta, Jussi (1984)
  Työssä on tutkittu interaktiivisten sorviohjauksien ja CAD/CAM-laitteiston NC-ohjelmointijärjestelmiä. Tavoitteena oli tiedostokäsittelyohjelmistojen ja makrojen avulla tehdä loogisesti etenevä työstöratatyyppikohtainen ...
 • Artukka, Juha (1983)
  Työn tarkoituksena oli joustavan tuotantojärjestelmän soveltaminen ajoneuvonosturien hydraulikomponenttien valmistukseen. Tavoitteina olivat lyhyt läpimenoaika, yksinkertainen tuotannonohjaus, uuden teknologian ja nykyaikaisten ...
 • Erkkilä, Seppo (1987)
  Tämä diplomityö on tehty osana kohdeyrityksen puimuritehtaan tuotannonkehitysprojektia, jonka tavoitteena on tuotannon joustavuuden lisääminen vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Työn lähtökohtana on ollut pyrkimys ...
 • Leppälä, Jorma (1985)
  Tässä diplomityössä on esitelty markkinoilla olevia palettijärjestelmiä. Tiedot on hankittu kirjallisuudesta ja maahantuojien antamasta materiaalista. Lisäksi on vierailtu palettijärjestelmiä käyttävissä yrityksissä. Työ ...
 • Niemi, Juha (1984)
  Tässä diplomityössä on pyritty selvittämään tärkeimpien keskipaksujen (3...5 mm) ja paksujen (> 5mm) metallilevyjen leikkaukseen soveltuvien termisten leikkausmenetelmien (poltto-, plasma- ja laserleikkaus) teoriaa, ...
 • Ruuskanen, Isto (1982)
  Työssä on pyritty sekä kirjallisuustutkimuksen että kokeiden avulla selvittämään kohdeyrityksen tehtaille hankitun kitkahitsauskoneen käyttöä koneenosien valmistuksessa. Tällöin on tarkasteltu käytännön työssä tarpeellisia ...
 • Skogström, Olof (1983)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella kohdeyrityksen telakalle tulevan kansikoneiden kokoonpanohallin layout. Työn alussa selostetaan kansikoneiden rakenne ja ominaisuudet sekä layoutsuunnittelun työmenetelmät. Tuotantoennusteesta ...
 • Ritakallio, Topi (1982)
  Työssä on käsitelty erääseen sekatuotekonepajaan hankitun koneistuskeskuksen käyttöönottoa. Tavoitteena on koneen käyttöönoton helpottaminen ja mahdollisimman hyvien toimintaedellytysten luominen. Työ painottuu ...
 • Kivistö, Hannu (1984)
  Työssä tutkitaan sekatuotantokonepajan työvälinejärjestelmää. Tavoitteena on luoda perusta työvälinejärjestelmälle ja kehittää erään koneistuskeskuksen työkalutoimintoja ja työkappaleiden kiinnitystä. Työn aluksi esitellään ...
 • Terho, Seppo (1983)
  Tämän työn tarkoituksena oli valita kohdeyrityksen telakan konepajaan pääasiallisesti vintturien koteloiden tuotantoon sopiva koneistuskeskus ja tutkia sen tuotantovalmiuteen saamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Yleisenä ...
 • Jokinen, Harri (1986)
  NC-ohjelman muodostamisessa Computervisionin CAD/CAM-järjestelmällä peräkkäisten toimintojen ketju on pitkä ja mahdollisuus inhimillisen virheen tekemiseen on suuri. Ohjelman muodostamisen kokonaiskuvaa hämärtävät toimintojen ...
 • Esala, Veli-Pekka (1983)
  Työssä tutkitaan tehtaan koneistusosaston koneistuskeskusten työkalujärjestelmää, joka on tarpeen koneistuskeskusten varsin sekavan työkaluston hallitsemiseksi ja sen jatkuvan kasvun pysäyttämiseksi. Työkalujärjestelmää ...
 • Honkavaara, Jyrki (1983)
  Työn tarkoituksena on luomalla toimintakelpoinen konepajamalli, selvittää oman valmistuksen kannattavuus verrattuna alihankintatoimintaan. Selvityksen on tarkoitus antaa yrityksen päättäville elimille käsitys niistä ...
 • Haavisto, Olli (1982)
  Työssä on luotu perusta sekatuotantokonepajan työvälinejärjestelmälle sekä kehitetty jo olemassa olevia lastuavan työstön työkalujärjestelmiä. Tavoitteena on ollut työstökoneiden seisonta-aikojen sekä työkaluihin sitoutuneen ...
 • Koskenkorva, Jorma (1982)
  Tässä työssä on aluksi esitelty tuotannon tyyppi, vakiotuotteita ja valmistuksen yhteydessä tapahtuvaa papereiden kulkua. Tämän jälkeen on tulokset läpimenon seurannasta. Varsinaiset muutokset ovat kuormitusryhmien ...
 • Paavilainen, Jorma (1986)
  Tämä työ käsittelee suuren rakennusyrityksen kohdeyrityksen sisäisen kalustopalvelun korjaus- ja huoltotoimintoja. Diplomityö keskittyy Urjalassa toimivan kalustokeskuksen huoltokorjaamoon ja se liittyy osana yrityksen ...
 • Prusila, Kimmo (1985)
  Koordinaatti-mittauskone on konepajan yleismittalaite, joka on kehitetty erityisesti kolmiulotteisten kappaleiden muoto- ja sijaintipoikkeamien mittatarkastuksiin. Perinteiseen tasomittaukseen verrattuna koordinaatti- ...