.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Mittaus- ja informaatiotekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Raninen, Sami (2003-06-04)
  Työn tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat kappaletavara-automaatiossa ohjausjärjestelmän valintaan. Tekijöiden vaikutuksia todellisen ohjausjärjestelmän valintaan selvitetään tutkimalla erään liimapalkkipu ...
 • Jäntti, Petri (2003-06-04)
  Diplomityön tavoitteena oli testata optisten menetelmien mahdollisuuksia mitata höyrykattilan tulipesän ja erottimen lämpötiloja. EU-vaatimukset jätteenpolttolaitoksille ovat tiukentuneet. Ympäristölupa vaatii, että ...
 • Jylhä, Ari-Janne (1997-02-12)
 • Ahonen, Toni (2004-05-12)
  The paper production process is stochastic and the statistical methods offer a tool to monitor the runnability of a paper machine for pointing out the problems of the process. It is probable that if we manage to find the ...
 • Hayashi, Juha (2001-08-22)
  The purpose of this thesis was to design and implement a product testing system to be usedin environmental, reliability and in electromagnetic compability testing. The system wasdesigned for Telematic Unit, that are assembled ...
 • Hyytiäinen, Yki (1997-01-22)
  Työssä kuvataan älyverkon puhelun suodatus-ominaisuus ja käyttökelpoisuus,kehitetään testausmenetelmät ja niiden käyttöönotto.
 • Nyyssönen, Olli (1997-06-04)
  Paperikoneilla esiintyy CD-profiilivirheitä. Työssä kehitettiinmittausinformaatiosta ohjelmisto, joka auttaa löytämään paperissa olevienprofiiliongelmien syyt.
 • Lahtinen, Sami (1996-10-16)
  Työssä selvitettiin ultraäänimenetelmän soveltuvuutta raekoonmäärittämiseen kupariputkesta ja verrattiin sitä nykyisin käytössä olevaanmikroskooppiseen tarkasteluun. Kriittisimmät tuloksiin vaikuttavat tekijätovat putkien ...
 • Timonen, Tuomo (2002-01-16)
  Massavirtauksesta tapahtuvan näytteenoton teoreettinen ja kokeellinen tutkimus: Työssä tutkittiin edustavan näytteenoton ongelmallisuutta. Tavoitteena oli kuituvirtauksen ominaisuuksien, näytteenottimen ominaisuuksien ja ...
 • Happonen, Merja (2002)
  Työn tavoitteena oli laatia ohjeistus kohdeyrityksen Sähkö-, automaatio- ja instrumentointiosastolle kiertopetikattilan säätöventtiileiden mitoitukseen. Työssä keskitytään syöttöveden säätöventtiilin sekä tuorehöyryn ...
 • Känsälä, Sari (2003-06-04)
  Tässä työssä tutkittiin kohdeyrityksen valmistaman sähköisen alipaineimpaktorin (ELPI) kalibrointia ja kehiteltiin mahdollista toteutustapaa ELPI:n elektrometrien testauksen automatisointiin tuotannossa. Lähtökohta oli ...
 • Raunio, Jukka-Pekka (2006-02-08)
  The objective of the work is to determine how the paper shrinks in a paper machine. More specifically, to estimate the shrinkage of paper in cross direction of paper machine. The key idea of the analysis is based on digital ...
 • Pulkkinen, Pekka (2001-12-12)
  Lähtökohtana on pohjan luominen tulevalle tutkimukselle ja siinä käytettävien välineiden ja menetelmien alustaminen. Simulointiohjelmistona käytettiin MATLINK SIMULINKia. Ohjelmiston valintaan vaikutti sen yleinen käyttö ...
 • Fan, Zhou (1998-12-09)
  Työssä on määritelty testausjärjestelmä sähkömoottorin nopeuden ja pyörimissuunnan hallintalaitteelle. Määrittelydokumentti auttaa testausjärjestelmän rakentajaa ymmärtämään testausjärjetelmältä vaadittavat ominaisuudet ...
 • Valtanen, Henri (2001-09-12)
  Työn tarkoituksena on selvittää tarpeen mukaan säädettävän ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuteen ja suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tavoitteena on selvittää edellä mainitulla järjestelmällä saavutettavia säästöjä ...
 • Huvio, Petteri (1997-01-22)
  Teräsmoduleja käytetään esimerkiksi rakennusten ja laivojen väliseininä.Niiden akustisina ominaisuuksina voidaan pitää ilmaäänen eristävyyttä sekäabsorptiota. Työ sisältää teräsmoduulien akustisten ominaisuuksienmittaamista ...
 • Rimpivaara, Markus (2000-05-10)
  Työssä kehitetään ennustemalli rejektijauhatuksen jälkeisen massan ominaisuuksille. Malli perustuu prosessin tilasuureisiin. Työssä paneudutaan kuumahierreprosessiin, mekaanisen massan laatuominaisuuksiin ja monimuuttujaisen ...
 • Söderholm, Kaj (1997-12-10)
  Modern paper manufacturing places an enormous challenge on both the economical and ecological aspects of the industry. The challenge is presented in the form of a need for reducing energy consumption and waste production ...
 • Kinnunen, Mauri (2002-04-10)
  Tutkimus käsittelee toisen asteen ammatilliseen koulutukseen (nuorisoaste) sisältyvää työpaikoilla tapahtuvaa ammatin opetusta, jota nimitetään työssäoppimiseksi. Työssäoppiminen on uusi asia ammatillisessa koulutuksessa. ...
 • Pirttikangas, Petri (2000-11-08)
  Tässä työssä kehitettiin testausjärjestelmä vedenalaisen passivisen valvontajärjestelmän antenneille. -PC:ssä pyörivän testausohjelmiston avulla hydrofonidata otetaan vastaan neljän sekunnin paketeissa ja analysoidaan ...