.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Paperinjalostustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Juhela, Kari (2003-06-04)
  Diplomityössä on selvitetty filmipäällystyksen soveltuvuutta kaksoispäällystetyn tapettipaperin esipäällystykseen. Lisäksi on selvitetty soveltuvin menetelmä tapettipaperin kalanterointiin. - Päällystyskoeajossa käytettiin ...
 • Leiho, Olli-Pekka (1997-05-14)
  Työssä selvitetään peroksidivalkaistun hierremassan viiratelapuristinpesunvesikiertovaihtoehtoja ja niiden vaikutusta massan pesutulokseen.
 • Rintanen, Johanna (1999-02-10)
  Työssä pyrittiin löytämään erilaisille kuitupohjaisille pakkauksillesoveltuva vesipohjainen dispersiopäällyste, joka sisältäisi mahdolisimmansuuren osan pigmenttiä säilyttäen kuitenkin vaadittavatbarrier-ominaisuudet. ...
 • Savijärvi, Ann-Mari (2001-08-22)
  Potentiaalisena nestepakkauskartongin barrier-materiaalina nähdään piipohjainen epäorgaanis-orgaaninen hybridimateriaali, jonka ominaisuuksien ja rakenteen tarkastelu on keskeistä tässä työssä. Kyseisen hybridimateriaalin ...
 • Jaakkola, Janne (1998-02-11)
  Työn tavoitteena oli tutkia, miten kuumahierrepohjaisen sanomalehtipaperin valonsirontakerrointa voitaisiin parantaa tärkempien lujuus- ja jäykkyysominaisuuksien heikentymättä. Lisäksi oli tavoitteena etsiä vaihtoehtoisia ...
 • Miettinen, Leena (1999-01-13)
  Työssä tutkittiin kahden sanomalehtipaperityypin eroavaisuuksia pölyävyyden ja lujuuden suhteen etsien optimaalista paperia ajettavuusongelmien välttämiseksi.
 • Niemi, Jorma (1999-11-10)
  Sellun seurattavat perusominaisuudet ovat lujuus, vaaleus ja puhtaus.Työssä tutkittiin PK 7 käyttämien massojen paperiteknisten ominaisuuksien vaihtelut. Työhön kuului lisäksi pumppumassan ja paalimassan ominaisuuksien ...
 • Ermi, Ilari (2007-02-14)
  Tarralaminaatista valmistettavien etikettien käyttö lisääntyy jatkuvasti. Monipuolistuvat käyttökohteet kiristävät tarralaminaatin laatuvaatimuksia. Tässä työssä tutkitaan mahdollisuutta parantaa tarralaminaatin liimapinnan ...
 • Norojärvi, Nina (1999-03-10)
  AB3:Työssä on selvitety pk4:n merkittävämmät häiriöainelähteet ja prosessin kemiallisen tilan merkitys prosessissa olevaan häiriöainemäärään sekä näiden tekijöiden vaikutus paperikoneen ajettavuuteen. Työssä selvitetään ...
 • Hänninen, Heli (1999-12-08)
  Painojäljen laikullisuus on yleinen offsetpainatuksen ongelma. Laikullisuuden syyt voivat johtua painovärin ja painettavan pinnan vuorovaikutuksista tai painoprosessista. - Diplomityön tavoitteena oli etsiä ja kehittää ...
 • Paavolainen, Esa (1994-10-19)
  Määritetty kuuden tarralaminaatin mittausmenetelmän mittausepävarmuudet koekappale-, mittauslaite-, mittaaja- ja olosuhdekomponenttien avulla. Tutkittu laajentamalla riittävästi kunkin osatekijän arvoa normaalin käyttöalueen ...
 • Gustafsson, Piia (2007-11-14)
  In this thesis, the uniaxial drawing behaviour of poly (trimethylene terephthalate) (PTT) was studied. PTT is a new commercial polyester, which has a similar molecular structure to the well-known PET. 37% of the PTT polymer ...