.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Teollisuustalouden laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Kuoppala, Jussi (2001-06-06)
  Työn tavoitteena oli arvioida paperin kuivapäällystysteknologian mahdollisia vaikutuksia päällystetyn paperin liiketoimintaan. Työssä pyrittiin analysoimaan mahdollisuuksia ja uhkia, joita innovaatiolla saattaa olla ...
 • Reunanen, Kari (1992)
  Kyseessä on monitoimialayritys, jonka yhtenä toimialana on mikrotietokoneiden myynti. Mikrotietokonemarkkinat ovat kehittyneet varsin nopeasti koko 1980-luvun tietotekniikan yleistymisen myötä. Kuitenkin yleinen lama ja ...
 • Puruskainen, Markku (1982)
  Työssä tutkitaan Tampereella toimivan autokaupan yrityskuvaa sekä selvitetään sen asiakaskunnan ominaispiirteitä. Tutkimusaineisto hankittiin haastattelemalla, so. suoritettiin henkilökohtainen käynti otantaan valitun ...
 • Salovaara, Heikki (2005-02-09)
  Diplomityön tavoite oli rakentaa ja sertifioida ISO 9001:2000 vaatimuksien mukainen laatujärjestelmä autokorjaamolle. Merkkiedustukseen liittyvän päämiehen vaatimuksien täyttämisen ohella oli tarkoitus tutkia mahdollisuuksia ...
 • Kilpua, Janne (2007-04-18)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tukea kohdeyrityksen liikkeenjohdon päätöksentekoa siten, että tutkimustulosten perusteella liikkeenjohto pystyy tekemään perustellun päätöksen suositeltavan automaatioinvestoinnin toteutuksesta. ...
 • Koski, Toivo (1994)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia automaation vaikutuksia tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Teoriaosassa tavoitteena oli määritellä ja etsiä erilaisia mittausmenetelmiä tuottavuudelle ja kannattavuudelle sekä tarkastella ...
 • Helin, Peitsa (2010-06-02)
  Yrityksen kannattavuus liitetään usein yrityksen kykyyn organisoida toimintansa niin hyvin, että se voi ajan mittaan kattaa myyntituloillaan menonsa, lainanlyhennyksensä ja voitonjakomaksunsa. Yritystoiminnan kannalta ...
 • Peltola, Pilvi (2000-02-09)
  The purpose of this study is to improve the Balanced Scorecard (BSC) for the Mobile Switching Systems (T/M) unit at Oy L M Ericsson Ab. The purpose is also to present ideas of improving the unit's intranet-based BSC ...
 • Seppälä, Jussi (1990)
  Tutkimuksen tavoitteena oli runkoelementtien tuotannonohjauksen kehittäminen kohdetehtaassa. Tutkimuksen lähtökohtana oli nykyisen tuotannonohjausjärjestelmän kuvaus sekä vertailu. Vertailussa käytettiin apuna ...
 • Helminen, Juha-Pekka (1997-12-10)
  Kohdeyrityksen toimiala on hissien valmistus, modernisointi, huolto jaylläpito. Yrityksen sisäinen toimitusketju perustuu tilausohjautuvaantoimintamalliin. Työssä tutkitaan valmistusyksikön budjetointia sekäkehitetään ...
 • Haapaniemi, Tomi (2003-02-12)
  The research focused on the domain where customer focused process management and the Balanced Scorecard are combined. The research problem was to clarify how customer focused process management ant the Balanced Scorecard ...
 • Kosunen, Tero (2001-08-16)
  Työn päätavoitteena oli kehittää valmiita ansaintalogiikkamalleja, joita voidaan hyödyntää liiketoimintaverkoissa toimittaessa. Lisäksi näistä malleista oli tarkoitus valita yksi, joka palvelee parhaiten työn taustalla ...
 • Pylkkänen, Maija (2006-01-18)
  Publishing industry consists of variety of different branches like printed media, radio television and Internet. Common to all these is creating some kind of content to users. Globalization, strict international competition ...
 • Parviainen, Anna (2001-09-12)
  Työn päätavoitteena oli kuvata tutkimustulosten kaupallistamista prosessina sekä tunnistaa kaupallistamisprosessiin vaikuttavia tekijöitä. Työssä löydettiin tekijöitä, jotka edistävät tai estävät kaupallistamisprosessia ...
 • Kutschke, Christian (2007-02-14)
  The thesis compared the stakeholder and the shareholder approaches. While the shareholder approach focused on satisfying the owners of a business, the stakeholder approach attempted to satisfy the stakeholder of a business. ...
 • Palmgren, Eero (1996-03-20)
  AB3:Tässä diplomityössä tarkastellaan tuotekehitysprojektien kustannusohjauksen ja - seurannan erityispiirteitä. Lähtökohtana pidetään yleisiä kustannusohjauksen periaatteita, joiden soveltuvuutta tuotekehitysprojektien ...
 • Jääskeläinen, Maria (2008-09-03)
  The objective of the research was to find out how customer value can be created with industrial services utilising remote information collection from industrial equipment. The research focused on a reporting service ...
 • Hietala, Juhana (2002-02-13)
  Ohjelmistoliiketoiminnan nykytila ja kasvunäkymät Suomessa: Ohjelmistot voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: ohjelmistotuotteisiin, räätälöityihin ohjelmistoihin ja sulautettuihin järjestelmiin. Tutkimus keskittyi ...
 • Rasi, Antti (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakassuhteen hallintaa ja erityisesti sen erityispiirteitä sähköisessä kaupankäynnissä ja automatisoidussa ympäristössä. /Kir10