.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Tuotantotekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Asikainen, Tuomas (2010-06-02)
  In recent years companies have put more effort to developing their product documentation processes. One reason is shortened time-to-market cycles and increase of the more complex products on markets. Companies are turning ...
 • Ahlgren, Mikko (2008-01-16)
  Electronic manufacturing is becoming more product-focused. The complexity of the products and the demands of functions have already set high standards for creating competitive items for markets. For the supply-chain and ...
 • Castello, Rinaldo (2005-02-09)
  To improve changeover performance of a company, understanding the interaction between manufacturing system design and changeover operations is critical. Rapid changeover on a manufacturing line is key pre-requisite for ...
 • Lehtinen, Pekka (2007-04-18)
  This thesis is a part of an interdisciplinary project. The project is developing a versatile diagnostic device for point-of-care applications in patient, food, environment and process diagnostics. The scope of this thesis ...
 • Martinez, Victor (1999-06-09)
  Työssä on suunniteltu moottoroitu järjestelmä joka pyörittää onttoa sylinteriä vakionopeudella. Sylinterin sisällä on tarkoitus tehdä juotos robottikäteen kytketyn juotoslaitteen avulla. Järjestelmä perustuu sähkömoottoriin, ...
 • Ylisirniö, Terhi (2008-03-05)
  The thesis was done by assignment appointed by the Company. The research environment was in the strategic sourcing department of the engine parts. The topic was limited to Emerging Market sourcing concentrating mainly on ...
 • Patkai, Bela (1998-11-11)
  This thesis addresses the problem of dynamic production scheduling by the use of heuristic methods. The solution is a so-called multi-pass heuristic algorithm, it runs at least one dispatching rule, plus the GA (genetic ...
 • Anttila, Jani (2001-12-12)
  The aim of this thesis is to study the implementation of information management theory in a project organisation, the ERP (Enterprise Resource Planning) tools; for project management, the development of a management ...
 • Tiainen, Juha (1997-04-16)
  Valmistuksen kehittämistutkimus tehdään tehtaalle, joka valmistaahissikoreja Euroopan markkinoille. Tuotantoa uudistetaan tavoitteenalyhentää valmistukseen kuluvaa aikaa. Eniten muutospaineita tuotannonuudelleenjärjestelylle ...
 • Qvarnström, Jan-Henrik (1998-02-11)
  Tämän työn tehtävänä oli DFMA-menetelmän soveltaminen kuitupuolaajan tuotekehitysprojektissa. Kehitysprojektin tavoitteena oli tuotteen nykyisten ongelmien ja virheiden poistaminen ilman että kustannukset lisääntyisivät, ...
 • Kuokkanen, Kimmo (1995-02-15)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia kohdeyrityksen toimitusprosessia ja luoda sen kehittämiselle toimenpidesuunnitelmat. Työ liittyy yrityksessä meneillään olevaan Total Quality - toiminnankehitysohjelmaan, jonka tarkoituksena ...
 • Hakala Rami (2002-06-05)
  TAVOITE: Tuotetehtaan kokoonpanoprosessin kehittäminen ja prosessin häiriöiden poistaminen. MENETELMÄT: Kuvataan tuotetehtaan nykytila. Nykytilan kuvauksen yhteydessä on kuvattu tuotannon- ja materiaalinohjauksen toimintatavat, ...
 • Tervala, Juha (1991)
  Diplomityön tarkoituksena on kehittää kohdeyrityksen tuotteiden osavalmistusta kiertokankien, venttiilivivustojen ja putkien osalta. Tavoitteena on parantaa ohjattavuutta ja hallittavuutta tuotannonohjauksen ja ...
 • Suominen, Tapani (1999-04-14)
  Työssä analysoidaan digitaalisen venttiilinohjaimen tuotannon ongelmia ja esitetään ratkaisuja tuotanto-ongelmien poistamiseksi. /Kir10
 • Rodriguez Alvarado, Jose Roberto (2010-10-06)
  Manufacturing is a critical industry for all major economies. Every individual and industry depends on manufactured goods, which makes manufacturing crucial to the national economies. Competition is increasingly hard and ...
 • Tobio Phillips, Simon (2006-11-08)
  The Web Ontology Language (OWL) has emerged as a mature representation of knowledge in the web. OWL is based on the Description Logics (DL) formalism, which has been to describe elements and their semantic relationships. ...
 • Sippola, Jussi (2008-12-03)
  Työssä tarkasteltiin kohdeyrityksen valmistamien moottoreiden yhteyteen tulevia eristyslaatikoita, jotka koostuvat sisä- ja ulkolevystä, joiden välissä on eriste. Työn tarkoituksena oli löytää uusia tapoja ja ehdotuksia ...
 • Rajala, Tuomas (2006-05-10)
  Tuotesuunnittelu kuuluu kilpailukykyyn, sillä kilpailun kiristyessä on ratkaisevaa kenen tuote pystyy parhaiten vastaamaan asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia. Tuotesuunnittelussa tuotemallipohjainen 3D-suunnittelu on käytössä ...
 • Pämppi, Vesa (2008-10-08)
  Asiakaskeskeisen toimitusmallin tavoite oli täydellisen asiakastyytyväisyyden takaaminen kaikilla toimituksen osa-alueilla. Diplomityö tutki asiakasnäkökulmasta, millä osa-alueilla kohdeyrityksen nykyisessä toimitusmallista ...
 • Hietanen, Janne (2002-04-10)
  Diplomityön tarkoituksena oli parantaa kohdeyrityksen moduulitehtaan sylinterikansi FMS:n käytön tehokkuutta ja laaduntuottokykyä. Työn tavoitteena oli selvittää sylinterikansien luotettavaa koneistusprosessia häiritseviä ...