.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Korpela, Kimmo (2012-03-07)
  Tässä diplomityössä on suunniteltu Metalpak Oy:n tarpeisiin uudentyyppinen ohuen levyrakenteen jousto-ominaisuuksiin perustuva maalipurkin kansi. Nykyisin käytössä olevilla korvakekansilla ja painokansilla on havaittu ...
 • Vainionpää, Antti Oskari (2015-09-09)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin releasettelutietokannan uusimisprojektia. Työn tavoitteena oli vertailla vanhan releasettelutietokantajärjestelmän rakennetta uuteen reletietokantajärjestelmään ...
 • Mäntyranta, Mikko (2013-10-09)
  Teräskuitubetonirakenteiden yleistymisen suurimpana rajoitteena on virallisten yleisesti hyväksyttyjen mitoitusohjeiden puuttuminen. Diplomityössä pyritään etsimään Suomeen soveltuvaa Eurokoodin mukaista kantavien ...
 • Eno, Heikki (2016-03-09)
  Kapasitiivista loistehoa tuotetaan sähköverkon asiakkaiden käyttöön varsinkin päiväaikaan, koska useimmat asiakkaiden käyttämät laitteet tarvitsevat pätötehon lisäksi myös loistehoa toimiakseen. Loistehoa muodostuu sähköverkon ...
 • Palosaari, Jari (2014-02-05)
  Uniapneoista kärsii Suomessa yli 3 % väestöstä. Vaikka uniapneoiden diagnosointiin ja hoitoon on kehitetty useita menetelmiä, niiden vaikutuksessa muihin elintoimintoihin kuten verenkierto, sydämen toiminta ja autonomisen ...
 • Kuisma, Marja (2009-06-03)
  Diplomityön kohdealueena on Etelä-Karjalassa sijaitseva Saimaan kanavaseudun kehityskäytävä. Työn tarkoituksena on luoda strategia paikallisen vetovoiman vahvistamiseksi. Ympäristöä käsitellään muuttuvana prosessina, jolla ...
 • Jansson, Max Hans Wilhelm (2015-09-09)
  Tässä diplomityössä tarkasteltiin tietojärjestelmien hyödyntämistä prosessiyrityksen kunnossapitotoiminnassa. Työn tavoitteena oli tarkastella nykyisten tietojärjestelmien toimivuutta ja verrata tuloksia muihin Metsä Board ...
 • Fadjukoff, Toni (2013-02-06)
  Tässä diplomityössä käsitellään sisätilapaikannuksen ongelmaa ja esitetään siihen eräs ratkaisu käyttäen partikkelisuodatinta. Työssä esitellään sisätilapaikannukseen käytettyjä menetelmiä, joista erityisesti tarkastellaan ...
 • Koskenranta, Juho Ilmari (2015-08-12)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan kasvavan PK-yrityksen varastonohjauksen problematiikkaa kausivaihtelevuus huomioiden. Työn päätavoitteena on tarkastella erilaisia varastonhjauksen menetelmien soveltuvuutta ja toisaalta ...
 • Ahonen, Aki (2013-06-05)
  Tässä diplomityössä tutustutaan liikkeenkaappaukseen perustuvaan kasvoanimaatioon ja esitellään yksinkertainen ja halpa järjestelmä, joka suorittaa liikkeenkaappauksen nykyaikaisen älypuhelimen videokameran ja liikesensorien ...
 • Pollak, Isabella (2014-12-03)
  This Master’s thesis combines a wide range of sustainability into one architectural design solution. It begins with the historical background of the UNESCO world heritage site of Suomenlinna and continues with an analysis ...
 • Jaakkola, Tytti Eveliina (2016-06-08)
  Biologinen likaantuminen on ongelma kumibitumikermikatteilla. Erityisesti jäkälät ja sammalet kasvavat katteilla saaden ne epäesteettisen näköisiksi. Kasvustot voivat myös vahingoittaa katteen pinnalla olevaa kivisirotetta. ...
 • Tenhunen, Timo Ville Juhani (2016-06-08)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää menetelmä, jolla voidaan tasata maalikerroksen jakaumaa auton korissa katodisessa upotusmaalausprosessissa Tähän tavoitteeseen päästiin lisäämällä maalialtaaseen ylimääräisiä ...
 • Reunamo, Joonas Olavi (2012-01-11)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää prototyyppi virtuaaliympäristössä käytettävästä katseenseurantajärjestelmästä Tampereen teknillisen yliopiston Konstruktiotekniikan laitoksen CAVE-virtuaaliympäristöön ja testata ...
 • Seppälä, Jarmo (2010-07-02)
  Kattilalaitoksen automaatiosuunnittelu voidaan jakaa eri elinkaarivaiheisiin, joihin liittyy niissä tuotetut toimintakuvaukset. Toimintakuvauksien elinjaksoihin liittyy tietosisällön vaihtoa sekä näkökantoja, joita voidaan ...
 • Leino, Tommi (2014-01-15)
  Kattilalaitoksen putkistojen layout-esisuunnittelu on osa laajempaa laitossuunnittelun kokonaisuutta ja siinä yhdistyvät sekä layout-suunnittelu että putkistosuunnittelu. Suunnitteluun käytettyjen järjestelmien kehittymisen ...
 • Raitamäki, Kustaa (2014-09-03)
  Rakentaminen on ajautumassa yhä pehmeämmille ja heikosti kantavammille maapohjille suurten kuntien ympäristössä. Kaavoitus- ja aluesuunnittelu määrittelevät rakennettavat alueet kokonaisuuksina huomioiden maapohjan, ...
 • Yli-Seppälä, Jussi (2014-12-03)
  Katuverkon hallinta on tärkeä osa kuntien toimintaa ja auttaa kuntaa täyttämään kunnan kadunpitoon liittyvät lakisääteiset tehtävät. Katuverkko on osa kuntien omistamaa infraomaisuutta, johon kuuluvat esimerkiksi viheralueet, ...
 • Martikainen, Riku (2013-10-09)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia mistä osatekijöistä verkkojen A ja B verkostohyötysuhde koostuu. Kun verkostohyötysuhteen osatekijät oli selvitetty, etsittiin keinoja niiden vaikutuksen minimoimiseksi, tai ...
 • Alajoki, Teemu (2014-11-05)
  Kaukolämpöverkoston liitos-, muutos- ja korjaustöiden suorittamiseksi verkostossa tarvitaan erilaisia venttiilejä, joilla voidaan rajoittaa nestevirtauksen kulkua. Sulkuventtiilien avulla verkosto voidaan jakaa osiin tai ...