.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Moilanen, Karoliina (2015-01-14)
  Jäteveden sisältämät mikrobit aiheuttavat vesivälitteisten tautien tartuntariskin, minkä vuoksi käsitellyn jäteveden hygieeniseen laatuun on kiinnitetty huomiota tavanomaisten jätevedenkäsittelyprosessien lisäksi. Joidenkin ...
 • Aavajoki, Saara (2016-01-25)
  Kävelyolosuhteiden parantaminen ja keskustojen elävöittäminen ovat nykyaikaista liikenne- ja kaupunkisuunnittelua. Kävely- ja oleskeluolosuhteita voidaan kehittää kokeilevilla ja väliaikaisilla järjestelyillä ilman pitkiä ...
 • Nieminen, Iina Maria (2015-08-12)
  Diplomityötutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisia tekniikan aihepiiristä tuotuja sovellustehtäviä voi hyödyntää pitkän matematiikan opetuksessa sekä miten ne tukevat opiskelijoiden oppimista, motivaatiota ja ...
 • Franssila, Heljä (2010-06-02)
  Käytönaikaiselle, operointi- ja kunnossapitohenkilöstön osallistavalle, systemaattiselle prosessin operointikäytäntöjen kehittämistyölle on nykyään selkeä tilaus, kun prosessilaitosten tuottavuutta, tehokkuutta ja ...
 • Kaunisvirta, Lauri (2012-02-08)
  Tutkimuksen kohteena on korjausrakentamisprosessi, joka toteutetaan, kun käyttäjät toimivat korjattavassa kiinteistössä, kiinteistön toiminnot ovat erityisiä tai hanke sisältää useita eri käyttäjäryhmiä. Tutkimuksen ...
 • Simola, Anneli (2013-05-15)
  Käyttäjätarpeiden muuttuminen, tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen, kestävän kehityksen huomioiminen sekä kiristyvä kilpailu asettavat uusia haasteita toimitilojen suunnittelulle. Työympäristöjen suunnitteluun ja ...
 • Mäenpää, Kaisa (2016-09-07)
  Tutkimuksen tavoitteena oli ABB Oy, Moottorit ja generaattorit, Vaasa -yksikön työturvallisuuden nykytilan arvioiminen erityisesti turvalliseen käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden osalta, sekä määritellä sitä parantavia ...
 • Onkila, Juha Matti Tapani (2011-06-08)
  Langattomat anturiverkot ovat kehittyneet viime vuosina nopeaa tahtia. Ominaisuuksien määrä on kasvanut, mutta toisaalta laitteistoresurssit ovat pysyneet lähes ennallaan. Lisääntyneen monimutkaisuuden hallintaan on kehitetty ...
 • Haajanen, Tiina (2016-10-05)
  Kehittyneitä tuotekustannuslaskentajärjestelmiä koskeva kirjallisuus on toistaiseksi vajavaista huolimatta siitä, että järjestelmien käyttö organisaatioissa on yleistynyt. Pääasiassa käytön kasvua ovat edistäneet muutokset ...
 • Jännes, Jere (2011-06-08)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda ja esittää malli, jonka avulla RAMS (Reliability, Availability, Mainatainability, Safety) -hallinta pystytään liittämään osaksi liikkuvia työkoneita suunnittelevien ja valmistavien ...
 • Vettenranta, Joona (2016-05-04)
  Portfolion hallinta on moninainen prosessi, jota pidetään yhtenä tärkeimpänä työkaluna, jonka avulla toteutetaan yrityksen ylimmän johdon määrittämää liiketoimintastrategiaa. Portfolion hallintaprosessi on moninainen ...
 • Väänänen, Ida (2014-04-09)
  Diplomityöni käsittelee kehitysvammaisten asumista Suomessa historian, nykypäivän ja tulevaisuuden näkökulmista. Kehitysvammaisten asumiseen on aina liittynyt ristiriitaisia näkemyksiä. Pitkään kehitysvammaiset haluttiin ...
 • Tarvainen, Anna-Maija (2010-03-03)
  Diplomityö perustuu Moderni puukaupunki-hankkeeseen liittyvään kilpailuun vuonna 2008 tekemääni ehdotukseen Porvoon Johannisbergiin. Kilpailun pääteemana oli matala- ja passiivienergiarakentaminen ja tavoitteena ideoida ...
 • Nieminen, Jani (2014-05-07)
  Kemikaalien hallinta on lakisääteinen, jokaista yritystä koskeva velvollisuus. Vaaditut hallintatoimet vaihtelevat toiminnan luonteen ja kemikaalien käyttömäärien mukaan. Yhteiseurooppalaisten REACH ja CLP-asetusten lisäksi ...
 • Lax, Sara (2012-01-11)
  Kemikaalilaitoksia koskevan EU-direktiivin (96/82/EY) tavoitteena on ehkäistä vaarallisista aineista aiheutuvia suuronnettomuuksia ja rajoittaa niiden ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia seurauksia. Direktiivillä pyritään ...
 • Haapanen, Joni (2015-08-12)
  Tämä diplomityö on tehty kennorakenteisten sähkökeskusten suunnittelun kehitystyönä Tampereen Keskustekniikka Oy:lle. Sähköjärjestelmien toimituksessa projektoinnin ja kilpailun tuomat haasteet vaativat suunnittelulta ...
 • Ruutikainen, Tiia (2013-04-03)
  Diplomityössä tutkitaan suunnittelututkielmien avulla, miten moduulirakenteisia asuinkerrostaloja voidaan muodostaa. Näkökulmana on asukaslähtöisyys, jota käsitellään asunnon toiminnallisuuden kautta. Moduulitutkielmat ...
 • Ratilainen, Santtu (2015-02-04)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty kermikatteiden pitkäaikaiskestävyyttä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on tehty kenttätutkimusten, haastattelujen sekä laboratoriotutkimusten yhdistelmänä. Tutkimuskohteiksi on ...
 • Pirttimäki, Kai (2016-11-09)
  Suomi on pienten laitesalien maa. Monella yrityksellä on omat laitesalinsa, joissa ajetaan suurta osaa organisaation tarvitsemasta IT – infrastruktuurista. Usein näiden laitesalien ongelmana on ahtaus, energian kulutus, ...
 • Salonen, Mikko (2010-03-07)
  This thesis develops a new kind of bus door solution, where the traditional window glass has been replaced by a plastic window. The mass of the door can be significantly reduced by substituting glass with plastic. The mass ...