.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Järvinen, Hanna-Liisa (1991)
  Työssä tutkittiin, voidaanko betonin valmistukseen käyttää sellaisia 0 - 8mm kiviaineslajitteita, joiden oletetaan olevan epätavallisen rakeisuusjakautuman, humus- tai lietepitoisuuden vuoksi tuotantoon kelpaamattomia. ...
 • Alatalo, Elina (2012)
  Suomi kaupungistui lähiöistymällä. Lähes puolet suomalaisista asuinkerrostaloista on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Nämä kerrostalot suunniteltiin alun perin käytettäväksi vain 30 vuoden ajan . Aikaa on kulunut 40-50 ...
 • Pitkänen, Mika (1993)
  Tämä työ on tehty TKK:n avaruustekniikan laitokselle suomalaisen piensatelliitin valmistusprojektissa. Tehtävänä oli suunnitella 50 kiloisen aurinkosynkronisella radalla kiertävän satelliitin energiajärjestelmä käsittäen ...
 • Kuikka, Antti (1998-04-15)
  Kulutuselektroniikkalaitteiden kunnollisen HW-laadunvarmennuksen toteuttaminen on erittäin tärkeää jo laitteen suunnitteluvaiheessa, jotta lopullinen massavalmistukseen päätyvä tuote voidaan saada mahdollisimman virheettömäksi. ...
 • Manninen, Tero (2002-08-21)
  In this work we take closer look on the development work of one Bluetooth device, with its problems and solutions, from a software developer viewpoint. The main goal for this work was to produce a usable programming interface ...
 • Kaisjoki, Jussi (1998-08-19)
  The purpose of this work has been to derive an H-formulation for time harmonic eddy current problems exploiting a Dirichlet-type of implicit boundary condition, and to modify a program from the earlier implemented version ...
 • Niiranen, Samuli (2005-01-14)
  Information and communication technology (ICT), a discipline of engineering, has radically changed the ways in which we process and use information. Medicine has been one of the first application areas of modern ICT, since ...
 • Li, Jin; Gabbouj, Moncef; Takala, Jarmo (2008)
  The two-dimensional discrete cosine transform (2-D DCT) and its subsequent quantization are widely used in standard video encoders. However, since most DCT coefficients become zeros after quantization, a number of redundant ...
 • Saarinen, Timo (2016-05-04)
  Hybrid organic–inorganic photovoltaics (HOPVs) are emerging as an attractive solution to achieve cost-effectiveness and an acceptable performance. HOPVs offer several advantages over the traditional organic photovoltaics, ...
 • Kangasniemi, Marko (1989)
  Tämän työn tavoitteena on selkeyttää suodatinvalintaa määrittämällä teollisuuden ongelmat ja tiedontarpeet suodatinvalinnassa, sekä näitä tietoja hyväksi käyttäen tehdä PC-ympäristössä toimiva suodatinvalintaohjelmisto, ...
 • Jokelainen, Juho (2008-12-03)
  The objective of the thesis was to study hydraulic balancing of a boom a forwarder and to see if it is a viable alternative to save energy and reduce fuel consumption. The basic idea of the hydraulic balancing was to recover ...
 • Kannisto, Sirkku (2002)
  AB3:Tämän työn tarkoituksena on kehittää hydraulisen venttiiliohjatun järjestelmän venttiilistä toimintaperiaatteeltaan mittakuristinta vastaava tilavuusvirran mittausmenetelmä integroituna venttiilin normaali toimintaan. ...
 • Männistö, Ville Matti Samuel (2016-05-04)
  The binlifts of refuse collectors have a problem with binlift oscillations when the binlift is lowered slowly. The problem escalates with hot oil that has lower viscosity. Most problematic the oscillations are with an ...
 • Faisal, Mehmood (2013-05-08)
  Rolking leg is the phenomena which represent those legs which has the capability of rolling as well as walking. The importance of this kind of leg is that it removes the drawbacks which are present in both rolling and ...
 • Kujansivu, Jyrki (2009-05-06)
  Diplomityö esittelee koneturvallisuuden perusteita ja turvallisia sähköisiä ohjausjärjestelmiä konetoimittajan ja suunnittelijan näkökulmasta. Ensin tarkastellaan koneiden suunnittelua, valmistamista ja toimittamista ...
 • Riipinen, Hannu (1997-12-10)
  Tavoitteena on parantaa korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikan laitoksenmittausten laatua, etsimällä ongelmakohtia ja ratkaisuja ongelmiin.Tavoitteena on myös saada aikaan käsikirja, joka toimisiohjeena mittaajille.
 • Kara, Veli-Jukka (1985)
  Tässä työssä on tarkasteltu tietokoneavusteista hydrauliikan patruunalohkojen suunnittelua. Tavoitteena oli suunnitella ohjelmisto, joka laskee patruunalohkossa tarvittavia porauksia, suorittaa porausten väliset ...
 • Suominen, Risto (2008-12-03)
  Diplomityössä tarkasteltiin kaivoskuormaajien hydraulijärjestelmien puhtautta. Ensin kartoitettiin valmistusprosessin vaikutuksia. Tarkempi selvitys suodatusjärjestelmän toiminnasta tehtiin yhden kaivoskuormaajan osalta, ...
 • Semenoja, Sari (2001-04-11)
  Kokeiluvälineellä tässä työssä tarkoitetaan kokeilupenkkiä, johon kokeiltava laite kiinnitetään kokeilun ajaksi ja joka sisältää kokeilussa tarvittavat mittarit sekä paineen ja tilavuusvirran tuottamiseen tarvittavat ...
 • Kanniainen, Kauko (1983)
  Työssä selvitetään nesteiden suodatukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja hydrauliikkasuodattimien erotusominaisuuksien määrittämismenetelmiä. Suodatusominaisuuksiin vaikuttavia erilaisia tekijöitä tarkastellaan lähinnä ...