.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Leskinen, Martti (2009-05-06)
  Tässä työssä esitellään hydraulisten iskulaitteiden testijärjestelmän suunnittelu kohdeyritykselle. Iskulaitteen kokoonpanon jälkeen suoritettiin lyhyt testi, jonka tarkoituksena oli varmistaa valmistusrakenteen mukaisen ...
 • Suominen, Jorma (1982)
  Työssä on tutkittu eri vaihtoehtoja peräsinkoneiden hydraulijärjestelmän toteuttamiseksi niin, että IMCO:n (Intergovernmental Maritime Consultative Organisation) määräykset tulevat toteutetuiksi. Vuoden 1980 alustavat ...
 • Haavisto, Ari (2000-12-13)
  Tavoitteena oli selvittää kaivos- ja maanrakennusalan liikkuvissa työkoneissa käytettyjen hydraulisylinterien ja niiden valmistuksen nykytila ja tulevaisuus sekä arvioida kohdeyrityksen sylintereitä ja niiden valmistusta ...
 • Haikka, Mikko (2014-06-04)
  Tämän työn tarkoituksena on tutkia hydraulisylinterien vikaantumismekanismeja. Niiden pohjalta on tavoitteena luoda yksiselitteinen vikaantumissanasto sekä sylinterin vikaantumismalli, jonka avulla olisi mahdollista ennustaa ...
 • Vuojolainen, Arto (1989)
  Työssä tutkitaan hydraulisylinterituotannon kehittämistä tulevaisuudessa, kun valmistus siirtyy uusiin tiloihin. Työssä on pyritty löytämään tuotannollisia keinoja, joilla sylinterien valmistaminen uusissa tiloissa olisi ...
 • Salovaara, Jukka (1984)
  Tässä työssä on suunniteltu automaattinen testauslaitesuunta-, paine-, virta- ja proportionaaliventtiileille. Tavoitteena oli tehokas ja helppokäyttöinen laitteisto jolla voidaan tutkia erilaisten hydrauliventtiilien ...
 • Isotalo, Aapo (2006-10-11)
  Diplomit yön tarkoituksena oli kehittää hydrodynaamisen säteisliukulaakerin mittausmenetelmää ja mittaustiedon analysointia. Lisäksi oli tarkoitus verifioida TTY:ssä kehitetty numeerinen laskentamalli hydrodynaamisesti ...
 • Keskinen, Erno (1984)
  Työssä on tarkasteltu hydroelastista l. neste-rakenne-vuorovaikutteista värähtelyä yleensä sekä sovellettu teoriaa vaaka-akselisten Kaplan-putkiturbiinien värähtelyanalyysiin. Teoriaosan tavoitteeksi asetettiin selvittää ...
 • Ilvonen, Tuija (1996-12-11)
  The aim of this study was to examine the possibility of hydroentangling a web containing wood pulp. To achieve the required strength properties, long textile fibres had to be added into the web. -The experiments were divided ...
 • Paananen, Johanna (2007-03-14)
  Hydrofobiinit ovat pieniä ja hyvin pinta-aktiivisia rihmasienten tuottamia proteiineja, joilla on kyky itsejärjestäytyä hydrofobinen-hydrofiilinen rajapinnoille amfifiilisiksi yhden molekyylikerroksen paksuiseksi kalvoksi. ...
 • Niemi, Essi (2016-06-08)
  The cornea is a transparent tissue protecting the most anterior part of the eye and if it is damaged, it may result in a partial or complete loss of vision. Millions of patients are in need of donor cornea, but there is a ...
 • Ahola, Niina; Veiranto, Minna; Rich, Jaana; Efimov, Alexander; Hannula, Markus; Seppälä, Jukka; Kellomäki, Minna (2013)
  There is an increasing need for synthetic bone substitute materials that decrease the need for allografts and autografts. In this study, composites of β-TCP and a biodegradable poly(L-lactide-co-ε-caprolactone) were ...
 • Sihto, Jarkko (2005-01-19)
  Työssä suunniteltiin kaksi voimansiirtojärjestelmää muutettaessa seosrehuvaunu omalla voimanlähteellä toimivaksi koneeksi. Seosrehuvaunu kytketään traktorin vetokoukkuun jolla valmistetaan ja jaetaan tehokkaasti suuria ...
 • Vahlsten, Petteri (1999-08-18)
  Tutkitaan kahden käyrän mallin periaatteella hydrostaattisen ajovoimansiiron mallintamista.Työ liitty IHA:n HST:n tutkimusohjelmaan. Kahden käyrän malli eroaa perinteisistä hyötysuhdemalleista siten, että kahden käyrän ...
 • Pietola, Hannele (1991)
  Diplomityö on kirjallisuustutkimus, tarkoituksena on ollut koota hydrostaattisten ajovoimansiirtojärjestelmien, joissa toimilaitteena on hydraulimoottori, matematiikkaan liittyvää materiaalia. Työn alussa on selvitetty ...
 • Nikkari, Jussi (2014-04-09)
  Tela-ajoneuvon ohjausjärjestelmä on monimutkainen akseleista, vaihteistoista, jarruista ja märkäkytkimistä koostuva laite. Ohjausjärjestelmän ominaisuudet vaikuttavat huomattavasti ajoneuvon käytettävyyteen, polttoaineen ...
 • Karen, Jari (1994-12-21)
  Tämä diplomityö on osa projektia, jossa käsitellään hydrostaattista tehonsiirtoa. Yhtenä projektin tavoitteena on hydrostaattisen tehonsiirron optimointi koko toiminta-alueella. Sen onnistuminen edellyttää tarkkaa tietoa ...
 • Kyrönviita, Juho Tapio (2016-06-08)
  Työ on tehty kohdeyritykselle Raiselift Oy:lle. Työn tarkoituksena on tutkia miten tuotannossa olevan vaunun voimansiirtoa ja hydraulijärjestelmää voitaisiin muuttaa siten, että vedon välitystä ei tarvitsisi räätälöidä ...
 • Ruohonen, Hannu (1986)
  Tässä työssä on tarkasteltu hydrostaattista voimansiirtoa ja sen tietokoneavusteista mitoitusta. Tavoitteena oli suunnitella ohjelma, joka laskee voimansiirrossa tarvittavien komponenttien koot ja niitä vastaavat ajoneuvon ...
 • Sun, Chengyan (2011-02-09)
  This thesis involved the study of the hydrostatic-mechanical power split CVT technology. Based on the theoretical model, the steady state characteristics were studied to display the advantage and disadvantage of this ...