.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mikkonen, Jussi (2014-05-05)
  Cameras are nowadays important part of mobile devices like smart phones, mobile phones and tablets. Nokia is concentrating on camera development, and good cameras are one way how Nokia is differentiating from its ...
 • Siik, Toni (2011-11-09)
  In this thesis the accuracy of low-pressure die casting simulation results is both verified and improved for the casting process at Oras Oyj. The accuracy of casting simulation depends on the correctness of the initial ...
 • Uusimäki, Iisakki (2015-10-07)
  Tämä on Tampereen teknillisessä yliopistossa tehty diplomityö, jossa tutkitaan B2C-verkkokaupan palveluvaraston teknisiä toimintaedellytyksiä asiakasarvon viitekehyksessä. Tarkoitus on toimia päätöksenteon tukena ...
 • Jokinen, Juha (2016-09-07)
  Verkkolaitteiden hallinta ja valvonta ovat oleellinen osa organisaatioiden verkkojen toiminnan ylläpitämistä. Verkkolaitteiden valvonnan tehtävänä on välittää hallintatietoa verkosta ja verkossa sijaitsevista verkkolaitteista ...
 • Paavola, Minna (2013-06-05)
  Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto ovat nousseet ajankohtaisiksi Euroopan unionin ilmastotavoitteiden myötä. Hajautetusti tuotetun uusiutuvan energian edistämisen yhtenä osa-alueena on pienimuotoisen ...
 • Tamminen, Jari-Pekka (2011-03-09)
  Tässä työssä tutkitaan verkkopalvelujen saatavuutta poikkeusoloissa, sillä niiden yhteiskunnallinen merkitys on korostunut entisestään. Työn aineistona käytetään kirjallisuuden lisäksi Internetin havainnointia palvelunäkökulmasta, ...
 • Tebest, Teemo (2010-06-23)
  Verkkopalvelujen käytön seuraaminen on ajankohtainen ja kiinnostava tutkimuksen kohde, jota käsitellään kirjallisuudessa. Tutkimustyön tavoitteena oli toteuttaa verkkopalveluun käyttöä seuraava järjestelmä. Järjestelmän ...
 • Malmberg, Niina (2013-10-09)
  Käyttäjäkokemus on terminä ja tieteenalana noussut oleelliseksi osaksi ihmiskeskeistä suunnittelua sekä verkkopalveluja. Nykypäivän laadukkailta verkkopalveluilta odotetaan käytettävyyden ja toiminnallisuuden lisäksi myös ...
 • Venho, Janne (2013-06-05)
  Tekniikan alan kasvava työllisyystarve on pakottanut yliopistot kasvattamaan opiskelijoiden sisäänottoa. Tämä on aiheuttanut suurempia keskeytysprosentteja, koska kaikkien opiskelijoiden lähtötaso ei ole enää yliopisto-opintojen ...
 • Saarelma, Heikki (2014-11-05)
  Verkkohotellipalvelu on yrityksille ja yksityisille asiakkaille tarjottava palvelu, jonka avulla voidaan ylläpitää verkkosivuja ja verkkosovelluksia. Verkkohotellipalvelu tarkoittaa yksinkertaisesti palvelin ja verkkokapasiteetin ...
 • Mäkelä, Ari-Mikko (2016-03-09)
  Tampereen teknillisessä yliopistossa pyritään jatkuvaan matematiikan opetuksen kehittämiseen. Matemaattisten ohjelmistojen kehittymisen myötä opiskelijoille voidaan tarjota erilaisia sähköisiä ja verkkopohjaisia työkaluja ...
 • Koskenjoki, Kari (2012-10-03)
  Tällä hetkellä yleisin pakkokommutoidun verkkovaihtosuuntaajan suuntaajasillan topologia pienjännitesovelluksissa on kaksitasoinen, kolmivaiheinen, jännitevälipiirillinen IGB-transistoreilla toteutettu suuntaaja. Sen hyvinä ...
 • Asikainen, Lauri (2015-05-06)
  Verkkoyhteisöjen merkitys tietokonepelien kehittämisessä on noussut merkittäväksi asiaksi Internetin levittyä globaaliksi tietoverkoksi. Sosiaalisen median suosion kasvu ja verkkoyhteisöihin osallistumisen arkipäiväistyminen ...
 • Norrgård, Mika (2013-06-05)
  Tietoturvallisuuden tärkeys kasvaa jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. Pienien kannettavien päätelaitteiden yleistyessä niitä isännöivien verkkojen suojaaminen tulee haastavaksi ja on pyrittävä yhdistelemään yhä erilaisempia ...
 • Lepistö, Juhani (2013-05-08)
  Tässä työssä käsitellään sähköverkkoyhtiöille suunnatun luotettavuuspohjaisen kunnossapito-ohjelman kehittämistä. Työ koostui alkuvaiheessa taustatietojen, kuten eri verkkotietojärjestelmien kartoittamisesta sekä näihin ...
 • Suontausta, Sini (2010-06-23)
  Diplomityöni käsittelee Pohjois-Kymenlaaksossa sijaitsevan Verlan kyläkeskustan kehittämistä. Verlan puuhiomo ja paperitehdas on UNESCO:n maailmanperintökohde ja toimii nykyisin museona. Tehdasalue muodostaa eheän ja ...
 • Luukka, Emma (2013-12-04)
  Today's businesses focus on their core competences and buy all other business functions from other companies. Multisourcing happens when a project is divided between more than one company. Some companies are created to ...
 • Niemelä, Mikael Olavi (2015-04-08)
  Need for Speed -tutkimuskonsortion päämääränä on edistää suomalaisten ohjelmistoalan yritysten kilpailukykyä tutkimalla reaaliaikaisia liiketoimintamalleja. Ohjelmistoanalytiikka ja dataan pohjautuva päätöksenteko ovat ...
 • Koivunen, Jaakko (2016-11-09)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää puukerrostalojen perustuksiin liittyviä suunnittelukäytäntöjä ja suunnitteluun vaikuttavia määräyksiä tutkimuksessa mukana olevissa kolmessa Pohjoismaassa, sekä pyrkiä löytämään tekijöitä, ...
 • Rinne, Erkka (2011-03-09)
  Säännösteltävän vesivoiman optimaaliseen käyttöön liittyy kysymys tuotannon ajoittamisesta taloudellisesti edullisimpaan hetkeen. Vesiarvo kuvaa säännösteltävän vesialtaan marginaaliarvoa, ja sähköjärjestelmässä, jossa on ...