.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Syväjärvi, Timo (1993)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut kaatopaikkajyrän toimintoja valvovan tietojenkeruujärjestelmän alustava ideointi. Lähtökohtana oli luoda järjestelmä, joka mittaa ja tallentaa muistiin jyräntoimintaan liittyviä parametrejä. ...
 • Toivola, Tanja (2002-03-13)
  Helsingin kaupungin alueella on ainakin 15 käytöstä poistettua kaatopaikkaa, joista muutamalle on viety myös ongelmajätteitä sisältäviä teollisuusjätteitä. Kaatopaikoille viedyistä jätteistä ei ole pidetty kirjaa. Työssä ...
 • Mattila, Harri (1984)
  Nurmijärven kunnan Klaukkalan taajama-alueella sijaitseva Isoniitun peltoalue kärsii jokavuotisista kevät- ja syystulvista sekä vajaasta kuivatuksesta. Alueen maanomistajat ovat perustaneet ojitusyhtiön laakson läpikulkevan ...
 • Kärki, Antti (1991)
  Työ on tehty osaselvitykseksi Suomen Rakennusinsinöörien Liitossa tehtävään kadun geometrian ja katutilan suunnittelu -ohjeeseen. Työssä pyrittiin selvittämään normaalityyppisen sekä piha- ja hidaskatutyyppisen kadun ...
 • Aaltonen, Pasi (2000-05-10)
  Diplomityössä on suunnitteltu K-Rauta -ketjulle uudentyyppisen, kilpailijoista erottuvan ja uusia asiakkaita kiinnostavan Kotitalo-malliston.
 • Talasmäki, Juha (2006-03-08)
  Termoluminisenssidosimetri (TLD) on yleisimmin käytetty passiivinen säteilynilmaisin. Dosimetrien ominaisuuksissa on kuitenkin selkeitä puutteita, kuten voimakas energiariippuvuus sekä häipyminen kohotetuissa lämpötiloissa. ...
 • Ylinen, Markku (1983)
  Tässä työssä tarkastellaan mikroprosessoripohjaisten automaatiojärjestelmien yhteen liittämistä. Esimerkkijärjestelmänä on tarkasteltu kohdeyrityksen Damatic-järjestelmää. Tavoitteena oli selvittää menetelmiä joilla pienempi ...
 • Laurikainen, Heikki Juhani (1984)
  Työssä tarkastellaan kahden kallioporan varsimateriaalin väsymislujuuksia erilaisilla pinnan laaduilla. Väsytyskokeissa katkenneista sauvoista tutkitaan murtopintoja. Lisäksi tutkitaan osaväsytysten synnyttämiä mikromurtumia ...
 • Mannila, Kristiina (1996-11-20)
  Tutkimuskohteena oli kaksi erilaista kasarmirakennusta. Rakennustenkuntotutkimukset ja kuntoarviot kohdistuivat rakennusosiin ja teknisiinjärjestelmiin. Työssä esitetään vaihtoehtoisia korjausratkaisuja jaenergiansäästö ...
 • Sorvari, Juhana (2013-04-03)
  Uusien magneettikuvausmenetelmien, kuten diffuusiopainotetun magneettikuvauksen kehittyminen, on mahdollistanut uudenlaisen informaation saamisen aivokudoksen mikrorakenteiden muodosta ja orientaatiosta sekä niiden muutoksista ...
 • Kulmala, Marko (1987)
  Puhelinverkon tehokas hyväksikäyttö toteutetaan kaiunpoistotekniikan avulla. Kaiunpoistomodeemi määritellään CCITT:n suosituksessa v. 32. Puhelinverkon kaikujen ominaisuuksista tarvitaan lisäätietoja, jotta vaatimukset v. ...
 • Aho, Seppo (1981)
  Energian kallistumisen johdosta on viime aikoina kiinnitetty paljon huomiota rakennusten lämmitykseen ja lämmitysenergian käyttöön. Samalla on keskusteltu Suomen suuresta tuontienergiariippuvuudesta. Julkisessa keskustelussa ...
 • Arponen, Jarmo (1984)
  Uusien palveluiden lisääntyminen puhelinverkossa kasvattaa digitaalisen tiedonsiirron tarvetta tilaajalle asti. Aluksi digitalisointi tulee tapahtumaan yksityisissä verkoissa ja PABX-järjestelmissä, mutta myöhemmin myös ...
 • Borg, Sami Christian (2014-08-13)
  Rikastushiekka-alueelta suotautuvat sulfaattipitoiset vedet ovat aiheuttaneet rehevöitymistä Siilinjärven fosfaattikaivoksen lähijärvissä. Yksi tapa puhdistaa sulfaattipitoisia vesiä on käyttää biologiseen sulfaatinpelkistykseen ...
 • Huhtaniemi, Janne (1997-03-19)
  Päätavoitteena oli tutkia, mitä teknologisia mahdollisuuksia on toteuttaakaivoskoneiden isojen osien hitsauksen robotisointi investoinniltaantaloudellisesti kannattavaksi. /Kir10
 • Laakso, Pekka (2001-09-12)
  Länsimaissa ja myös kehittymättömissä maissa teollisuuden eräs tapa panostaa ympäristöasioihin on nykyisin ympäristöjohtamisjärjestelmien käyttöönotto. Ympäristöjohtamisjärjestelmien tavoitteena on parantaa yrityksiä ...
 • Eihola, Joni (2011-11-09)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tarkastella Sandvik Mining and Construction Oy:n valmistaman kaivoslastaajan LH514 hydraulista hyötysuhdetta, sekä tutkia Parkerin uuden tuottosäätöisen pumppuohjauksen toimintaa ja ...
 • Saha, Heikki (1999-01-20)
  Työssä selvitettiin tietovuoanalyysin avulla kaivosprosessin toiminnan kannalta oleelliset tietovirrat sekä tietoa käsittelevät prosessit, huomioon otettiin myös suullisesti välittyvä tieto. Työssä keskityttiin poraus- ja ...
 • Lehkonen, Heikki (2008-10-08)
  3D-koneohjaus RTK-mittauksen (Real Time Kinematic) avulla mahdollistaa maanrakennustöiden tekemisen vähemmillä maastomerkinnöillä. Diplomityössä tutkittiin 3D-koneohjauksen käyttöä kaivukonetöiden toteutuksessa. Tavoitteena ...
 • Huovila, Arto (2000-03-15)
  Työssä esitellään aluesuunnitelma Kajaanin Petäisenniskan alueelle, joka sijaitsee Nuasjärven ja Kajaaninjoen ranta-alueella. Suunnittelualueella on pienteollisuuden keskittymä, joka tunnetaan Kajaanin teknologiapuistona. ...