Now showing items 2935-2954 of 3229

  • Työvaiheisiin kuluvan ajan seurannan kehittäminen elektroniikka-alan yrityksessä 

   Korhonen, Turo (2015-06-03)
   Tämä työ on tehty Kyrel Oy:lle. Kyrel Oy on alihankintayritys, joka tarjoaa elektroniikka-, mekaniikka- ja sähkömekaniikan kokoonpanopalveluja pitkällä kokemuksella. Kyrel Oy:n ja monen muun yrityksen haasteena on ollut, ...
  • Työvuon mallinnustyökalun toteutus 

   Honkonen, Mikko (2016-06-08)
   Modernien järjestelmäpiirien suunnitteluprosessi on yhä monimutkaisempaa. Suunnitteluprosessin hallinnassa voi olla avuksi perinteisesti yrityksen prosesseja korkealla tasolla tarkkaileva työvuomallinnus. Työvuomalleja ...
  • Tärkeimmät kehityskohteet BI-toimintojen tehostamisessa 

   Anttila, Lasse (2013-10-09)
   Liiketoimintatiedon hallinta eli business intelligence on noussut tärkeäksi osaksi organisaation nykyajan kilpailullisia keinoja. Organisaatioiden omistaman ja saaman tiedon määrä mahdollistaisi liiketoimintojen kehittämisen ...
  • Täryttämällä asennettujen teräsputkipaalujen kantavuuden määrittäminen 

   Kopra, Aki (2013-09-04)
   Siltatyömailla käytetään pääasiassa lyöntikalustoa paalujen asentamiseen. Väliaikaisten rakenteiden, kuten työtelineiden paaluperustuksia on kuitenkin asennettu myös kaivinkoneeseen kiinnitetyn täryttävän putkeniskijän ...
  • Täydennysrakennus Tammelaan Asunto-osakeyhtiö Kalevanlukon tontille 

   Honkonen, Erno (2013-10)
   Diplomityön aiheena on täydennysrakentaminen Tampereen Tammelaan As. Oy Kalevanlukon tontille. Työn tarkoituksena on tuottaa paikkalähtöinen arkkitehtuurisuunnitelma. Suunnitelma käsittää asuin- ja liiketiloista koostuvan ...
  • Täydennysrakennusvaihtoehtojen suunnittelu Tampereelle asunto- osakeyhtiö Tammelanpuistokatu 20:n tontille 

   Mustonen, Lassi (2015-06-03)
   Diplomityön aihe on täydennysrakentamisen vaihtoehtojen suunnittelu Tampereen keskusta- alueelle, Tammelaan. Työn on tilannut Asunto- osakeyhtiö Tammelan puistokatu 20. Diplomityöksi työn on välittänyt Huura oy. Työn ...
  • Täydennysrakentaminen tiivistyvässä suurkaupunkimiljöössä esimerkkinä 339 Lafayette Street, New York 

   Vepsäläinen, Tuomas (2011-06-08)
   339 Lafayette Street on kolme kertaa ympäristöään matalampi rakennevaurioista kärsinyt koruton tiilirakenteinen toimistorakennus, jonka sisätilat ovat ahtaat ja vanhanaikaiset. On itsestään selvää, että tällaisen rakennuksen ...
  • Täydennysrakentaminen Viitasaaren keskusta-alueella 

   Tuohimaa, Annika (2011-06-08)
   Tämä diplomityö on täydennysrakentamissuunnitelma Viitasaaren keskusta-alueelle. Viitasaari on pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitseva n. 7 300 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee hyvien maantieyhteyksien varrella, Nelostien ...
  • Täydennysrakentamisen visioita Tampereen Kalevassa, Teiskontie 17-19 kehittäminen 

   Kotilainen, Sini (2011-12-07)
   Tämä diplomityö keskittyy tarkastelemaan Tampereen kaupungin, Kalevan alueen, As Oy Teiskontie 17-19 tontin sekä sen lähiympäristön kehittämistä täydennysrakentamisen keinoin. Monet sodan jälkeen rakennetut asuinalueet ...
  • Törmäysten havaitseminen kolmiulotteisessa avaruudessa selainympäristössä 

   Tiikkaja, Antero (2011-11-09)
   Webin kehittyminen on mahdollistanut yhä monipuolisemman sisällön esittämisen webissä ja myös kolmiulotteinen grafiikka on siirtynyt yhä enemmän webiin. Tällä hetkellä WebGL mahdollistaa kolmiulotteisen sisällön lisäämisen ...
  • Ubiquitous Manufacturing Requirements for Product Data Management 

   Kiirikki, Janne (2011-02-09)
   Ubiquitous manufacturing rather straightforwardly means the usage and utility of ubiquitous computing concepts and technologies in manufacturing. Simply put this means embedding more intelligence into objects of the ...
  • UI Test Automation in Symbian Camera Software Development 

   Dev, Rupesh (2011-06-08)
   Software testing is one of the most cost-intensive tasks in the modern software production process. Software testing needs to be effective not only at finding the defects, but also in performing the tests as quickly and ...
  • Uimavesiprofiilien laatiminen EU-uimarannoille 

   Penttilä, Erkko (2012-09-05)
   Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta astui Suomessa voimaan vuonna 2008. Asetus vaati, että kaikille niin kutsutuille EU-uimarannoille on laadittava ...
  • Uinti- ja melontakeskus Jyväskylän Kivelänrantaan 

   Moisala, Antti (2009-06-03)
   Diplomityön lähtökohta perustuu Jyväskylän Kivelänrannan asuntoalueen kansainväliseen ideakilpailuun, jossa entiselle leirintäalueelle haettiin uutta identiteettiä. Belgialaiset Bart van der Velde ja Petra Sorge voittivat ...
  • Ulkoilmateatteri entiseen kivilouhimoon Kirkkonummelle 

   Mero, Minja-Riina (2010-09-08)
   Diplomityöni tarkoituksena on esitellä vaihtoehtoinen jälkikäyttösuunnitelma toimintansa lopettaneelle Hilan luonnonkivilouhimolle. Kirkkonummella Upinniemessä sijaitseva avolouhimo on pinta-alaltaan 1,6 hehtaaria ja ...
  • Ulkoistetun rakennustarvikevaraston toimintamalli ja sen analyysi 

   Similä, Arttu (2016-06-08)
   Etelä-Suomessa sijaitsevan rakennustarvikevaraston toimintamallin kuvaus ja sen nykytilan analyysi vuonna 2015. Varastolle tehtiin tapaustutkimus (case study), jonka tavoitteena oli mallintaa varaston toiminta ja selvittää ...
  • Ulkopuolinen suunnitelmien tarkastus Seinäjoki-Oulu-ratahankkeessa 

   Lappalainen, Ville-Pekka (2015-06-03)
   Seinäjoki–Oulu-ratahanke lukeutuu Suomen suurimpiin käynnissä oleviin infrahankkeisiin. Hanke toteutetaan vuosina 2007–2017 ja sen kustannusarvio on 880 M€. Yhteysväli on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä yksiraiteisista ...
  • Ultraäänimittausjärjestelmän toteutus 

   Grönman, Jere Matti (2017-03-08)
   Tässä diplomityössä toteutettiin ultraäänimittausjärjestelmän prototyyppi. Sen tarkoituksena oli tehostaa jätehuoltoyrityksen säiliöiden etävalvontaa. Tutkimuskysymyksenä oli, kuinka luotettavia mittaustuloksia järjestelmä ...
  • A UML Profile Approach to Managing Open Source Software Licensing 

   Luoto, Antti (2013-03-04)
   There are multiple issues in utilizing third party open source components in component-based development. These issues include, for example, the legality of using open source components in different domains, or the legality ...
  • UML-mallipohjaisen sovelluskehityksen ohjeistus automaatio-ohjelmistoille 

   Rauhamäki, Jari (2009-11-04)
   Automaatiosuunnittelu kohtaa jatkuvasti kasvavia haasteita kuten kiristyvän kilpailun ja tiukentuneet suunnitteluaikataulut. Suunnittelu on entistä enemmän ohjelmistopainotteista, koska ohjelmistojen osuus automaatiojärjestelmässä ...