.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vuorinen, Oskari (2012-03-07)
  Electricity plays a major role in today’s society and it is being taken for granted. For Electricity Network Company it is important that distribution of electricity is safe and disturbance free. Networks components faults ...
 • Mäkelä, Jarkko (2013-12-04)
  Insurance companies still have old mainframe computer systems in use. When these old mainframe systems age their maintenance gets more difficult and more expensive. That is why Insurance companies want to migrate to modern ...
 • Lähteenmäki, Jyri-Matti (2010-05-05)
  Web-sovellusten kehittämiseen on tarjolla useita vaihtoehtoisia teknologioita. Loppukäyttäjälle valittu toteutusteknologia ei välttämättä ole näkyvissä, mutta asiakkaalle se näkyy projektista aiheutuvina kustannuksina. ...
 • Yrjölä, Jori (2011-08-17)
  Cloud computing is a growing Information Technology (IT) trend. It is said that cloud computing can change the essence IT business. Cloud computing is, like many other techniques, a convergence of old ideologies and ...
 • Lahtinen, Emil Juho Aukusti (2015-03-04)
  Web services have become to play an important role in people's everyday life. Along with their importance requirements and expectations for web services have risen and they will continue to grow in the future. Session ...
 • Johansson, Petri (2014-11-05)
  Nowadays, a lot of attention is focused on the possibilities for using Atomic Layer Deposition (ALD) process in packaging solutions. The greatest benefit of an ALD layer is the loss of weight to the packaging. This leads ...
 • Lahtinen, Sampo Jukka Tapio (2016-12-07)
  Modern game engines provide software developers with comprehensive toolsets for turning their visions into visually appealing 3D worlds. In addition to gaming industry, these frameworks can be used in creating visualizations ...
 • Lindström, Leena (2014-01-15)
  The environmental aspect is highlighted more and more every day in all fields of industry. The environmental aspects need to be noted in used techniques as well as in used raw materials. The utilization of different ...
 • Peltola, Heikki (2012-03-07)
  People are using more and more online services. Many of the services are used for storing content. Also the number of users’ personal devices – mobile phones, laptops, cameras, and so forth – is increasing rapidly. ...
 • Haikola, Juho (2015-11-23)
  Työn päätavoitteena oli rakentaa tarjooma manuaalituotteille (ketjutaljat, viputaljat) Suomen markkinoille. Kyseisiä tuotteita käytetään pääsääntöisesti ahtaissa ympäristöis-sä, paikoissa joissa ei ole sähköä saatavilla, ...
 • Pukkila, Niko (2015-04-08)
  Continuous cooking is an important part of pulping process. High quality product is essential to preserve competitiveness of the mill. Modern automation increase profitability by improving product quality and reducing ...
 • Mikola, Janne Olavi (2014-11-05)
  The thesis is divided into two parts. In the literature study part, state of Software-defined Networking (SDN) standardization is walked through and compared to the current implementations of on-market vendors. In this ...
 • Jantunen, Siina (2016-12-07)
  When work stages are lacking standard operating procedures, the same tasks are done differently leaning heavily on the experience and the tacit knowledge of the operator. The research problem is that production targets are ...
 • Ojanen, Jaakko Oskari (2015-05-06)
  Innovaatioiden kehitys ja niiden onnistunut kaupallistaminen ovat elinehto useille kasvaville yrityksille. Varsinkin mikro- ja pienyritysten täytyy pystyä tuottamaan ja kaupallistamaan uusia innovaatioita sekä liikeideoita ...
 • Färm, Riku (2016-06-08)
  Lasia käytetään erilaisissa käyttötarkoituksissa yhä enemmän. Viime vuosina lasiteolli-suudessa on alettu valmistamaan yhä suurempia ja ohuempia laseja. Myös erilaisten muo-tojen käyttäminen on yleistynyt. Ohuen lasin ...
 • Järvenpää, Tero (2015-09-09)
  Tämän työn tavoitteena on luoda malli, jonka mukaan toimimalla Kiilto Oy:ssä voidaan osoittaa elintarvikekontaktilainsäädännön edellyttämä vaatimustenmukaisuus. Lisäksi työssä laaditaan valittujen toimenpiteiden tulosten ...
 • Tornberg, Joel (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä perehdytään RFID – teknologian uusiin ja uusiutuviin energialähteisiin langattomissa sensori- ja tunnistusovelluksissa. Työn aineistona käytetään alan kirjallisuutta ja tavoitteena on luoda yleiskuva ...
 • Sirviö, Salme (2016-01-25)
  Joukkoliikenne on menettänyt markkinaosuuttaan henkilöliikenteessä. Tavoitteena on saada lisättyä joukkoliikenteessä tehtävien matkojen määrää. Jotta tavoitteeseen pääs-tään, on joukkoliikenteen kilpailukykyä henkilöautolla ...
 • Peltola, Aki (2015-12-09)
  Rakennushankkeiden aikataulujen on oltava riittävän realistisia ja tarkkoja, sillä aikataulujen pitävyys vaikuttaa merkittävästi rakentamisen kustannuksiin, laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Uudisrakentamisen ajoituskus ...
 • Miettunen, Juho Sakari (2014-06-04)
  Kuopion kaupunki järjesti yhdessä paikallisten puualan toimijoiden kanssa opiskelijoille suunnatun arkkitehtuurikilpailun Kuopion ruutukaavakortteleiden täydennysrakentamisesta talvella 2014. Suunnitelma-alueena oli Kuopion ...