.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kinnunen, Jouni (1993)
  Työssä on tarkasteltu integroidun modulaattorin toimintaa. Modulaattori on tarkoitettu digitaalisiin matkapuhelinjärjestelmiin. Keskeisin kohta on piirin simuloinneissa, joissa on pyritty selvittämään ääriolosuhteiden ...
 • Rapelo, Juha (2000-06-07)
  Työssä selvitettiin integroitujen kelojen ominaisuuksia ja johdettiin keloille induktanssin ja magneettikentän energiaan perustuva malli.
 • Jokinen, Lauri; Kinnunen, Janne (2010-07-02)
  Nykyaikainen tekniikan alan yliopisto-tasoinen opetus on etääntynyt kauas käytännöstä, mistä johtuen valmistuvilla opiskelijoilla ei ole kaikkia työelämässä tarvittavia taitoja. CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) ...
 • Taimisto, Martti (1993)
  Tässä työssä tutkittiin teknis-taloudellisesti raskaan prosessiteollisuuden pienjännitejakelun eri toimintojen integroimismahdollisuuksia kennokeskuksissa. Työ jakaantuu kolmeen pääosaan: Kohdeyrityksen nykytilanteen ...
 • Hotti, Tommi (1997-03-19)
  Tavoitteena selvitetään putkistosuunnittelun integroidunmateriaalihallintojärjestelmän toimivuus ja käyttökelpoisuus ottaenhuomioon toimintaympäristö ja siinä tapahtuva kehitys. /Kir10
 • Ruotsalainen, Antti (1999-03-10)
  Työssä perehdyttiin optiseen signaalinsiirtotekniikkaan ja sen mahdollisuuksiin mikropiirien sisäisen signaalin nopeassa tiedonsiirrossa. Työssä on myös selvitetty optoelektroniikan peruskomponentteja ja niiden integroimiseen ...
 • Arkko, Aimo (1996-10-16)
  Työssä selvitettiin uuden tyyppisen magnetointikonekonstruktion toiminta.Konstruktio sisältää samaan kokonaisuuteen integroituna kolmivaiheisenmagnetointikoneen ja tätä säätäjän kautta magnetoivankestomagneettigeneraattorin (PMG).
 • Mäkinen, Mikko (1984)
  Integroitujen piirien valmistusprosessin simuloinnin avulla voidaan ennustaa piirikomponenttien rakenteellisia ominaisuuksia. Simuloituja rakenneominaisuuksia voidaan käyttää lähtötietoina komponenttien sähköisiä ominaisuuksia ...
 • Kujansivu, Paula (2008-08-29)
  In recent years intellectual capital research has introduced a number of models to support and guide managers towards the management of their company s intellectual capital. However, there is a lack of practical applications ...
 • Lammi, Ari (2012-03-30)
  Although Intellectual Capital (IC) is widely recognized as the critical source of true and sustainable competitive advantage, it is not taken into account sufficiently in Strategic Management. The existing literature on ...
 • Ylälehto, Janne (1999-06-09)
  Työssä tutkitaan kuinka arkkitehtuuririippuvainen laiteajuri voitaisiin muntaa älykkääksi laiteajuriksi. Esimerkkitapauksena käsitellään langatonta lähivekkoa. Lopputuloksena todetaan, että älykäs I/O on teknisesti ...
 • Lumme, Veli (2012-12-10)
  This dissertation argues that classification is an effective tool in the prediction of machine condition. A system based on continuous learning can be developed to automate the laborious process of interpretation of symptoms ...
 • Peltoniemi, Juha (1996-03-20)
  The purpose of this thesis is to improve the gas mixture recognition ability of the M90 chemical agent detector. Currently, the system is capable of recognizing pure gases with a very high accuracy, but gas mixtures may ...
 • Lääperi, Tuomas (2014-11-05)
  An optimal performance of process controllers and control loops is essential for process economy as well as process quality. The increased cost of energy and raw material as well as customer demand for quality requirements ...
 • Aho, Risto (2003-03-14)
  Third generation network service technology is under development. The old second generation technology should be developed during the network evolution and thus there should be a smooth transition to new third generation ...
 • Shetty, Ranjeeth Ravindra (2015-09-09)
  The aim of this thesis is to present an efficient and intelligent way of creating sports summary videos by automatically identifying the highlights or salient events from one or multiple video footage using computer vision ...
 • Singapati, Sarath (2012-06-06)
  Google's Android mobile phone software platform is currently the big opportunity for application software developers. Android has the potential for removing the barriers to success in the development and sale of a new ...
 • Kokkonen, Jyri (2000-04-12)
  Videophone is a practical multimedia application, which requires not only high transmission rate but also a flawless enough transmission channel to be able to provide feasible video.Recommendation H.324 defines a multimedia ...
 • Peura, Pekka (1981)
  Viime vuosina tapahtunut tietokoneiden laskentakyvyn voimakas kasvu ja toisaalta voimansiirtoverkon tehonjakotehtävän ratkaisumenetelmien nopea kehitys ovat mahdollistaneet interaktiivisten tehonjako-ohjelmistojen käyttöönoton. ...
 • Kukkasniemi, Kirsi (1984)
  Kohdeyrityksen instrumenttitehtaalla toteutettiin Damatic-automaatiojärjestelmään graafisia työmenetelmiä soveltava prosessiasemien konfigurointijärjestelmä vuosina 1983 - 1984. Kirjoittaja suoritti projektissa suunnittelu- ...