.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Korpela, Timo (2014-12-03)
  Multiple processor and peripheral systems are common in modern platforms and some are build in exercise works in TUT. One of the common processors is Altera corporation’s Nios. HIBI-DMA is a DMA that has been built to ...
 • Kovanen, Marika (2008-09-03)
  Diplomityön tavoitteet liittyivät seulontaprosessin suorituskyvyn mallintamiseen. Nykyisillä seulalaskentamalleilla pystytään ennustamaan seulan suorituskyky yhden seulaverkon aukkokoon funktiona. Useissa prosesseissa on ...
 • Blomqvist, Mikko (2003-01-15)
  Monen käyttäjän verkkopalveluissa on tärkeää pystyä hyödyntämään käyttäjien muodostamaa yhteisöä palveluiden tarjoaman lisäarvon kasvattamiseksi. Yhteisöllisyys syntyy siitä, että palvelun käyttäjät ovat tietoisia toisistaan, ...
 • Hedberg, Iida (2014-10-08)
  Ihmisten muuttuvat asumis- ja elintavat sekä väestörakenteelliset muutokset edellyttävät asuntorakenteelta joustavuutta. Tämä diplomityö käsittelee joustavaa asumista jaettujen tilojen näkökulmasta. Jaettu tila tarkoittaa ...
 • Vaattovaara, Matti (1991)
  Jakelusähkölaitosten toimintaan uhrattujen huomattavien resurssien vuoksi on toiminnan tehokkuus merkittävää. Kun tehokkuutta pyritään kehittämään, on nykytilan arvioinnilla tärkeä merkitys. Tähän arviointitehtävään on ...
 • Paananen, Heikki (2007-10-17)
  Tietoyhteiskunnalle sähkön merkitys on mittaamaton, joten sähkönjakeluyhtiöillä oleva paine siirtää sähköä mahdollisimman häiriöttömästi tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. Samaan aikaan verkkoyhtiöiden tulisi ...
 • Alhainen, Juha Tapio (2015-02-04)
  Sähköpalokuolemat ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta sähköpalojen aiheuttamat taloudelliset haitat ja vahingot yhteiskunnalle ovat samaan aikaan kasvaneet voimakkaasti Suomessa. Sähköpalojen välittömien ...
 • Jokivuo, Jari (1996-05-22)
  Korjausperiaatteissa esitetään kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisenlisäksi sellainen kerrostaloasumisen kulttuuri, joka lähiöissätoteutuessaan muuttaa ne aktiivisiksi elinympäristöiksi. Työhön sisältyyesimerkkisuunnitelma ...
 • Halonen, Lassi (1983)
  Tässä työssä on tutkittu paperikoneen perälaatikon syöttöputkistoon sijoitettujen painesihtien eli konesihtien aiheuttamia paineiskuja. Näiden jaksollisten paineiskujen on todettu kulkeutuvan perälaatikkoon asti, missä ...
 • Levola, Marko (1999-01-13)
  Työssä tarkastellaan liimapuisia ristikkovaihtoehtoja suuren jalkapallohallin yläpohjan rakenteiksi. Tavoitteena oli löytää edullisin liimapuinen kattoristikko sekä jäykistysrakenteet tyypilliselle sylinterikuoren muotoiselle ...
 • Vehmas, Juha (1990)
  Huono vedenläpäisevyys on jalkapallokenttiemme yleisin ongelma. Syynä on se, että kenttänurmen kasvukerros sisältää nykyisin liikaa hienoa ainesta. Kasvualustan vesipitoisuus on korkea ja huokoisuus pieni. Hidas kevätkasvu, ...
 • Heikkola, Vesa (1995-04-05)
  Kilpailun vapautuminen ja uusien operaattoreiden mukaantulo Japanin puhelumarkkinoille on johtanut siihen, että myös kiinteään puhelinverkkoon hankitaan keskuksia yhä useammilta laitetoimittajilta. Uusien keskusten toimittajat ...
 • Pitkänen, Piia (1998-11-11)
  Tavoitteena oli selvittää, voidaanko käyttää jatkuvakuitulujitettuaprepegiä lujitteena rotaatiovalussa. Työssä valmistettiin lujitteenakäytetty prepeg lasikuidusta ja kestomuovista.
 • Peltonen, Petri (1990)
  Diplomityössä tutkittiin jatkuvan kuitulajitteen impregnointia kestomuovimatriisilla. Raaka-aineiksi valittiin muovikomposiittiteknologiassa käytetyin lujitemateriaali, lasikuitu, sekä matriisimuoviksi massamuovi, polypropeeni. ...
 • Myllyviita, Sami (1992)
  Tämä diplomityö on tehty osana pohjoismaista SLENDER PRECASTSTRUCTURES-projektia. Diplomityössä on tutkittu pilareiden ohi viedyn kentässä jatketun jatkuvan palkin toimintaa. Työssä on esitelty erilaisia liitosten ...
 • Iltanen, Lasse (2010-05-05)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia jatkuvan palvelun kehittämistä globaalissa toimintaympäristössä. Työn toimeksiantajana toimii kansainvälisesti toimiva ICT-alan palveluyritys. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ...
 • Vastamäki, Pasi (2006-10-11)
  Työn päätavoitteena oli muodostaa toimenpidesuunnitelma siitä, kuinka jatkuvan parantamisen järjestelmä tulisi kehittää kohdeyrityksen rakennushelatehtaaseen. Työssä luodaan teoreettinen viitekehys, joka koostuu Lean ...
 • Vaskikari, Timo (1983)
  Diplomityön aluksi suoritettiin tietopankkihakuja maailmalla toteutettujen jatkuvatoimisten bitumipuhallusreaktoreiden toiminnan ja säädön selvittämiseksi. Julkaistuja artikkeleita oli hyvin vähän tarjolla, eniten tietoa ...
 • Leinonen, Anna Pauliina (1999-12-08)
  Diplomityö liittyy mekaanisen massan valmistukseen käytettävän jatkuvatoimisen hiomakoneen tuotekehitysprojektiin.Työssä vertailtiin kolmea koekoneelle toteutettua puunsyöttösekvenssiä ja neljää kuormitussäätöä. Tavoitteena ...
 • Kiuru, Esko (1993)
  Jatkuvatoimisella laivanpurkaimella puretaan hiiltä ja muita materiaaleja laivasta. Materiaali siirtyy laivasta purkaimen avulla kenttäkuljettimelle ja edelleen välivarastoon. Laivanpurkaimen valmistus tapahtuu jo kotimaassa ...