.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tonkin, Aleksandar Svetoslavov (2016-06-08)
  This thesis presents a graphical user interface that simplifies the use of natural language processing engines. Until now the use of the implemented part-of-speech task and other natural language processing tasks were ...
 • Sanjeev, Poudel Chhetri (2015-03-04)
  The growing importance of traditional text-based image retrieval is due to its popularity through web image search engines. Google, Yahoo, Bing etc. are some of search engines that use this technique. Text-based image ...
 • Miilumäki, Thumas (2010-06-23)
  Viime vuosituhannen lopulla ja edelleen 2000-luvulla ihmisverkostojen tutkimuksen menetelmien joukosta on korostunut nk. SNA (Social Network Analysis) ja sen tarjoamat sovellukset. SNA kaikessa laajuudessaan tarjoaa ...
 • Vainio, Tuomo (2012-03-07)
  Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia web-portaalien hyötyjä yritysten liiketoiminnassa, selventää siihen kuuluvia teknisiä elementtejä ja web-portaalien tarkoitusta. Tarkoituksena on myös avata web-portaalin määritelmää ...
 • Nurminen, Robert (2016-05-04)
  Kun ohjelmisto on saatu ylläpitovaiheeseen, vaatii ohjelma edelleen työpanosta. Ohjelman konteksti muuttuu ja sen kautta ohjelmaan tulee uusia toiminnallisia vaatimuksia. Ohjelmasta löytyy myös virheitä, jotka ...
 • Kentta, Ville (2015-03-04)
  Tässä työssä tutkitaan, mitä toteutustapaa Surveypal-sovelluksen mobiiliystävällisemmäksi saattamisessa tulisi hyödyntää. Työssä avataan web-sovellusten erityispiirteitä yleisesti ja mobiililaitteiden yhteydessä. Ongelman ...
 • Somero, Veera (2016-06-08)
  Testauksen ja testiautomaation merkitys on kasvanut ohjelmistoprojekteissa vuosikymmenen aikana, koska sovelluksista on tullut monimutkaisempia ja niiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet. Tässä diplomityössä automatisoitiin ...
 • Siikaniemi, Inkeri (2013-10-09)
  Diplomityö koostuu kolmesta eri osa-alueesta. Työ tutkii kohderyhmänsä, dementoituneiden ikäihmisten, asumisympäristön haasteita. Asumista pohditaan erityisesti yhteisöllisyyden näkökulmasta. Lisäksi koko terveyskeskusalueen ...
 • Niemelä-Anttonen, Henna (2015-12-09)
  Nature has provided intriguing possibilities to tackle wetting and to some extent even icing. By capturing the unique and inventive structures, novel surfaces with low wettability and low adhesion to ice are being under ...
 • Helin, Petri (2013-09-04)
  In underwater surveillance sources, such as ships or submarines, are localized using the acoustic noise emitted by the source engines, propellers and other machinery. The acoustic signals propagate in the sea and are ...
 • Galecki, Jan (2010-06-09)
  I designed the Winter Market having citizens of the city and tourists in mind. I thought of a public space being vibrant with life all year round. Hietalahdentori Square is occupied in hot season and it is an active flea ...
 • Serna Marin, Raul (2015-12-09)
  Location based services (LBS) have become very popular in recent years. LBS use location data to provide different features to the user, such as entertainment, security, emergency services, tracking and real-time information. ...
 • Pekkarinen, Esko (2014-05-05)
  Wireless sensor networks (WSNs) are an emerging technology for a broad spectrum of applications. A WSN can consist even hundreds of thousands of devices measuring, controlling and relaying the collected date. The devices ...
 • Maia, Carla (2012-03-07)
  The rapid increase in the use of plastics composites mainly in primary structures has brought with it the challenge of ensuring the damage inspection in a fast and precise way. Traditional NDT methods are not adequate for ...
 • Martinez Valdez, Jaacan Nahum (2011-08-17)
  The Positioning of assets in a manufacturing industry is one of the milestones in the process to increase the visibility inside the factory and improve the current manufacturing practices. Furthermore, in order to cope ...
 • Voigtländer, Lisa (2016-05-04)
  This master thesis work focuses on complementary wood architecture for sustainable urban densification in Tampere’s city district Tammela. Tammela had been chosen for an urban densification pilot project site, supporting ...
 • Stetson, Caleb (2015-12-09)
  X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) is an established surface analysis technique that is unique for its ability to discern the element and chemical state of surface species. This thesis examines copper deposition on an ...
 • Välimäki, Mikko (2012-02-08)
  Neurotieteiden alalla on tarvetta tietokannoille tutkimustiedon monimuotoisuuden ja sen hallinnan vaikeuden vuoksi. Aivoja tutkivaa tietoa on haastavaa yhdistää ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, mikä on luonut tarpeen ...
 • Kaunisto, Antti (2016-01-13)
  Niin yksityisissä kuin julkisissa organisaatioissa kerätään nykyään paljon tietoa, mutta sen tehokas analysointi ja hyödyntäminen on vielä puutteellista. Tämä on johtanut siihen, että tiedon laadun kanssa ...
 • Humalajoki, Pia (2016-03-09)
  Ydinenergian käytön turvallisuuden varmistaminen tapahtuu syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen mukaisesti toisiaan varmentavilla toiminnallisilla puolustustasoilla. Puolustustasot koostuvat turvallisuustoiminnoista, joiden ...