.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kohvakka , Mikko (2001-06-06)
  Työ käsittelee sähkökäyttöisten liikkuvien robottien laitteiston toteutusta. Pääpaino on tehonsyötössä ja anturoinnissa. Johdantona liikkuvan robotin laitteiston pääperiaatteisiin selkiytetään robotiikan laajaa aihealuetta ...
 • Heikkola, Jussi (1998-12-09)
  Työssä kehitettiin uusi, sumeaan logiikkaan perustuva menetelmä puomin paikka-antureiden ei-kinemaattiseen kalibrointiin. Uutta menetelmää verrattiin vanhoihin kinemaattiseen kalibrointiin perustuviin menetelmiin. Todettiin ...
 • Hirvonen, Sanna-Maria (2014-08-13)
  Liikkuvan työkoneen turvallisuus on osa laadukasta koneenrakennustyötä. Koneturvallisuuden määrittelee konedirektiivi sekä valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta. Liikkuvan työkoneen turvallisuus osoitetaan ...
 • Jokioinen, Tuomas (2006-02-08)
  Suurissa liikkuvissa työkoneissa yksittäisen reitityksen, siis hydrauliikkaletkujen ja -putkien sekä sähköjohtojen, pituus saattaa kasvaa jopa kymmeniin metreihin. Reitityksiin kiinnitetään kuitenkin varsin vähän huomiota ...
 • Laaksonen, Anssi (2004-05-12)
  TAUSTAA: Kun silta rakennetaan liikuntasaumattomana, silta muodostaa maan kanssa teknistaloudellisesti edullisen rakenteen. Suomessa liikuntasaumattoman sillan pituus liikuntakeskiöstä päätypenkereeseen rajataan 35 metriin ...
 • Alametsä, Jarmo (2001-06-06)
  Työn tavoitteena oli rakentaa monikanavainen biosignaalivahvistin, joka olisi säädettävissä monenlaisia mittaustapahtumia varten, ja laite olisi helposti siirrettävissä paikasta toiseen. Rakennettu biosignaalivahvistinyksikkö ...
 • Virtanen, Jorma (1991)
  Paperikoneella tapahtuvan pintaliimauksen tehtävänä on tehdä paperista mahdollisimman tasalaatuista sekä kone-, että poikkisuunnassa. Pintaliimaus on perinteisesti tehty liimapuristimella, joka on rajoittanut hienopaperikoneiden ...
 • Ahonen, Rauno (1985)
  Diplomityössä tarkastellaan yleisesti liimapuuta, sen valmistusta, tärkeimpiä ominaisuuksia ja käyttökohteita tämän päivän rakentamisessa. - Työn varsinaisena tarkoituksena oli kehittää HP9800 -sarjan pöytätietokoneisiin ...
 • Korpela, Miia (2000-01-19)
  Kemiallisten tuotteiden yhteensopivuus on tärkeä kriteeri eri materiaalien joutuessa tilapäisesti tai pitkäkestoisesti välittömään kosketukseen toistensa kanssa.Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kemiallinen analyysimenetelmä ...
 • Korpela, Pekka (1984)
  Tämä tutkimus on kohdeyrityksen toimeksi antama itsenäinen selvitys betonitäytteisten teräsputkipilareiden eli liittopilareiden mitoituksesta ja käytöstä pilarilaatastoissa. Tutkimus on tehty kirjallisuustutkimuksena ...
 • Eskelinen, Pekka (1996-04-17)
  Työssä tutkittiin, kuinka valintaisen puhelinverkon kautta voidaan tarjotatietoverkkojen palvelut kuluttajalle, joka käyttää analogista modeemia taidigitaalista ISDN-yhteyttä.
 • Haukka, Antti (2012-06-06)
  Liityntäpysäköinti on tehokkaaksi todettu keino vähentää pääteiden ruuhkia sekä parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta. Helsingin seudulla liityntäpysäköinti on selkeä osa liikennejärjestelmää, mutta muualla Suomessa ...
 • Haapio, Jaakko (1983)
  Diplomityö on jatkoa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa suoritetulle rakenteiden levy- ja laattatilaa koskeville tutkimuksille, jotka ovat lähtöisin C. Kollbrunnerin ja N. Hajdinin v. 1972 esittelemästä yleistetystä ...
 • Ille, Mari (2006-05-10)
  Tiiviiden ja matalien asuinalueiden etuna on mahdollisuus tarjota pientaloasumista lähellä keskustaa ja palveluja. Asuinalueen suunnitteluun on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta yksityisyys säilyy ja pihalla ...
 • Raappana, Mira (2000-09-13)
  Liminka on pieni n. 5700 asukkaan kunta, mutta aikoinaan 1500-luvun lopussa se oli oikea mahtitaajama kattaen suuren osan nykyistä Oulun lääniä.Tämä diplomityö on luonteeltaan kehityssuunnitelma, jossa keskitytään alueen ...
 • Lohan, Elena Simona (2011)
  Galileo is the Global Navigation Satellite System that Europe is building and it is planned to be operational in the next 3-5 years. Several Galileo signals use split-spectrum modulations, such as Composite Binary Offset ...
 • Hirvonen, Janne (2008-06-04)
  Diplomityössä käsitellään LIN-väylän soveltuvuutta osaksi leikkuupuimurin väyläpohjaista ohjausjärjestelmää. LIN-väylä on laajasti käytössä autoteollisuudessa ja sen avulla on mahdollisuus päästä pieniin kustannuksiin ...
 • Järvi, Seppo (1989)
  Voimansiirtolinjoilla tapahtuvien vikojen nopea ja selektiivinen havaitseminen ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia pyrittäessä rajoittamaan vikatilanteiden kestoaikaa sekä niiden aiheuttamia haittavaikutuksia. ...
 • Karjalainen, Reijo (1986)
  Tässä työssä on suunniteltu lineaariselle liikkeelle kuormituslaitteisto, millä voidaan simuloida hitauskuorman,viskoosi- ja coulombin kitkavoimien vaikutuksia tutkittavaan järjestelmään. Työn lähtökohtana on ollut Tampereen ...
 • Hiltunen, Seppo (1991)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun DSP-ASIC-projektia. Diplomityössä on tutkittu signaalinkäsittelymenetelmiä matkapuhelimen puhesignaalissa esiintyvien häipymähäiriöiden poistamiseksi. Tämä työ ...