.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Suvisto, Mikko (1987)
  Diplomityö perustuu ohjelmaltaan ja tontiltaan kesällä 1985 käytyyn kutsukilpailuun Launeen vapaa-ajankeskuksen uimahalliksi. Halli tulee liittymään osana vaiheittain rakentuvaan urheilu- ja vapaa-ajankeskukseen, jonka ...
 • Seppänen, Anna (2004-05-12)
  Lauselogiikka on lähtöisin filosofisesta näkökulmasta jo Aristoteleelta. Myöhemmin kehittyneitä logiikan osa-alueita ovat esimerkiksi predikaattilogiikka ja vauvalogiikka. Tärkeimpinä näiden logiikoiden lauseina voidaan ...
 • Rytö, Matti (2003-08-20)
  Työn aineisto on koottu lautarakenteisten 1940 - 60 lukujen pientalojen kunto- ja tutkimustuloksista pääosin Salon talousalueelta vuosilta 1994 - 2003. Tutkitut kohteet ovat asuinkäytössä olevia puurunkoisia ja purueristeisiä ...
 • Salomaa, Timo (2000-01-19)
  AB3:GSM järjestelmän saavuttama suosio sekä uusien yhteystapojen, kuten langattoman Internet-yhteyden käyttäminen monine sovelluksineen ja langattoman etätyön yleistyminen asettavat uusia vaatimuksia GSM:n tarjoamalle ...
 • Aaltonen, Janne (2001-01-17)
  In this M.Sc. thesis the implementation of Layer Management to Nokia DX200 ATM Platform is described. Layer Management receives indications of errors and traffic measurement information from SAAL. Based on this information ...
 • Simonen, Piia (2000-11-08)
  In this thesis the effect of different technologies on the power consumption has been studied. The test circuit was a digital signal processor (DSP). The thesis describes the design phases and problems that involved the ...
 • Ojala, Jaana (2004-05-12)
  Tavoitteena oli luoda toimintatavat turvallisuusasioiden kehittämiseen kohdeyrityksessä. Yrityksen rakenteilla olevaa varastolaajennusta ja tuotannon aluetta käytettiin hyväksi, kun arvioitiin mahdollisia trukki- ja ...
 • Ahonen, Juha (1991)
  Tekniikan kehitys on johtanut siihen, että ennen filmille analogisessa muodossa talletetut lääketieteelliset kuvat voidaan nykyään tallettaa digitaalisessa muodossa tietokoneen levylle. Digitaalisella kuvalla on analogiseen ...
 • Rajamäki, Jouni (1985)
  Tässä työssä on selvitetty lääkintätilojen sähköasennuksiin ja potilasturvallisuuteen liittyviä asioita. Kansainvälisten esikuvien mukaiset käyttövarmuutta kohottavat toimenpiteet ovat tulleet Suomeenkin jo vuosia sitten. ...
 • Rämälä, Juha (2003-09-17)
  Uudelleenkäyttö on nykypäivän tuotteiden lyhyiden elinkaarien johdosta noussut ohjelmistotuotannon tärkeimpien menetelmien joukkoon. Erityisesti tuotealustat ovat ottaneet merkittävän jalansijan uusien tuotteiden markkinoille ...
 • Nokelainen, Tomi (2011-09)
  Tämän ohjeen tarkoituksena on esitellä tieteellisessä kirjoittamisessa yleisesti hyväksytyn ja käytetyn lähdeviittauskäytännön periaatteet pääpiirteittäin. Tämä ohje on laadittu noudatettavaksi eritoten Tampereen ...
 • Kirjavainen, Mari (2009-06-03)
  Tampereen kaupunki on teettänyt yhteistyössä naapurikuntiensa kanssa joukkoliikenteen parantamisesta selvityksen ja vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman (TASE 2025). Raideliikenteen kehittämisen osalta suunnitelmassa ...
 • Sipilä, Ensio (1993)
  Työssä on selvitetty lähilämmityksen soveltuvuutta kiinteistöjen lämmityksessä kohdeyrityksessä. Lähilämmössä lämpö tuotetaan kiinteistössä olevalla lämmityskattilalla, lämmönlähteenä toimivat öljy ja sähkö yhdessä. Lähilämpö ...
 • Boström, Sanna (2012-12-05)
  Diplomityön tavoitteena on selvittää asuinkerrostalon laskennalliseen energiankulutukseen perustuva energiatehokkuusluku (ET-luku, [kWh/brm2/vuosi]) ja vertailla sitä toteutuneen energiankulutuksen mukaiseen energiatehok ...
 • Rahkonen, Pekka (1999-05-12)
  Työssä tutkitaan mahdollisuutta korottaa kolmikerroksisia kerrostaloja teräsrakenteen avulla. Tutkimuksen kohteeksi on valittu kaksi taloa Tampereen Annalasta, kumpaankin on sovellettu eri menetelmää.
 • Kurvinen, Antti; Heljo, Juhani; Aaltonen, Anu (2012-06)
  Monimuotoisten korttelitason kehityshankkeiden päätöksenteko on haastavaa ja sitä tukevalle kriteeristölle ja työkaluille on selkeästi tarvetta. EVAKO-hankkeessa analysoitiin lähiökorttelikorjaamiseen liittyvää päätöksentekoa ...
 • Virtanen, Teemu (1999-05-12)
  Työssä on selvitetty mahdollisuutta tiivistää lähiökorttelia tiivistämällä asuinkerrostaloja. Työssä on keskitytty erityisesti rajoittaviin määräyksiin sekä laadittu luonnokset yhden korttelin lisärakentamisen malliesimerkiksi.
 • Tynkkynen, Pekka (2011-04-06)
  Tutkin työssäni Helsingin metropolialueella sijaitsevan lähiön energiatehokasta, ekologisesti kestävää täydentämistä. Tutkimuksen lähtökohtana on emergenssinä tunnettu ilmiö. Kaupungin toimintojen kompleksisessa verkossa ...
 • Välimaa, Harri (1994)
  Lähiverkkojenn yhdistäminen on kasvanut jyrkästi 80-luvun lopusta lähtien. Useimmissa tapauksissa yhdistämispalvelu ostetaan palveluntarjoajilta, mikä on täten vaikuttanut myös dataverkkojen kehittymiseen ja kasvamiseen. ...
 • Marjamäki, Ari (1992)
  Lähiverkot muodostavat nykyisin yritysten tietojärjestelmien rungon. Monet yritykset ovat rakentaneet yhtymäverkkoja parantaakseen tietojärjestelmiensä tasoa ja palveluita. Teleoperaattorit tarjoavat kannattavan tavan ...