.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jalonen, Juha (2013-12-04)
  Vuoteen 2020 mennessä Suomen silloista yli 7000 on tulossa peruskorjausikään. Kasvaneiden liikennemäärien seurauksena peruskorjauksen yhteydessä tulee usein mietittäväksi myös sillan leventämisen tarve. Betonisillan ...
 • Vähätalo, Kalle (2015-02-04)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan virtaussimuloinnin soveltamista Vahterus Oy:n kehittämän täysin hitsatun Plate&Shell-levylämmönsiirtimen virtauksien ja lämmönsiirron määrittämisessä. Tarkoituksena oli tehdä virtaussimulointeja ...
 • Hautaniemi, Erkki (1986)
  Tässä työssä suunnitellaan vastaanottolaite, joka siirtää lakanvalukoneelta tulevat lakatut levyt rullavaunuun kuivumaan. Työn alussa esitetään lyhyesti tärkeimmät käytössä olevat levyjen kuivaussysteemit ja tarkastellaan ...
 • Kanerva, Kimmo (1998-02-11)
  Diplomityö käsittelee levynkäsittelylinjan vikadiagnostiikan parantamista informaatiojärjestelmän avulla. Työssä rakennettiin vikadiagnostiikkasovellus, joka koostuu linjan käyttöliittymästä, relaatiotietokannasta ja ...
 • Hiukka, Jussi (2008-10-08)
  Työn tavoitteena oli kehittää turvavalaistusjärjestelmän suunnittelunhallintatyökalu, joka jakautuu suunnittelutyökaluun ja käyttötyökaluun. Työn teoriaosuudessa esiteltiin keskeiset turvavalaistukseen liittyvät normit ja ...
 • Kurunsaari, Juha (2013-12-04)
  Teknologian vaihtuminen hydraulisesta lävistysvoimasta servomekaaniseen lävistysvoimaan loi tarpeen palveluliiketoiminnan strategian uudistamiselle. Strategian muutos kohdistuu palvelutuotteiden lisäämiseen esim. etäpalveluiden ...
 • Lehtinen, Ismo (1982)
  Työssä on esitetty erään levyosaston levytyövaiheiden kehittämismalli. Kehityssuunnitelma on tehty jatkoksi levyhallin laajennukseen 1iittyville suunnitelmille, jotka kattavat kokonaan hitsausvaiheet ja kokoonpanovaiheet ...
 • Paavola, Jouni (1985)
  Tässä diplomityössä luodaan ryhmäteknologiaan perustuva levyosien luokittelujärjestelmä LUOKKA 1234, jonka avulla piirustusten sisältämä informaatio muunnetaan aakkosnumeerisen koodin muotoon. Kolmella ensimmäisellä ...
 • Uotila, Pekka (1986)
  Tässä työssä käsitellään levytyökeskusten käyttöönottoa ja käytön kehittämistä. Aineisto pohjautuu kohdeyrityksen Kokemäen tehtaalla kesällä 1985 ja vuoden 1986 alussa käyttöön otettuihin kahteen levytyökeskukseen. ...
 • Hiltunen, Kirsi (1999-03-10)
  Luotu järjestelmä perustuu työstetystä kappaleesta mitattujen arvojen analysointiin. Lisäksi tutkittiin lämpötilan vaihtelun vaikutuksia erilaisten paikoitusjärjestelmien tarkkuuteen. Tutkittuja järjestelmiä oli kolmenlaisia, ...
 • Hauhtonen, Jarno (1999-04-14)
  Työssä tutkittiin uusia ratkaisuja laitteen toteuttamiseksi. Rakenneratkaisuina tutkittiin hydraulisylinterin männänvarren hydrostaattista laakerointia sekä tiivisteetöntä mäntää. Dynaamista käyttäytymistä tutkittiin ...
 • Väistö, Ville (2008-04-09)
  Diplomityön tavoitteena oli suunnitella tuotantokonsepti levytyötehtaan ja tämän asiakasyrityksen välisen toiminnan tueksi. Päämääränä oli kehittää yleinen malli, jossa diplomityön yhteistyöyrityksen moduulituotanto tuki ...
 • Ponkkonen, Raimo (1985)
  Tavoitteena työssä on suunnitella laajan tuotevalikoiman omaavan konepajan levytyöverstaita. Työn alussa on kerrottu erilaisista layout-tyypeistä. Solu/tuoteverstasratkaisuja on tarkasteltu lähemmin, koska niitä on tarkoitus ...
 • Järvinen, Mikko (1992)
  Työn tarkoituksena on ollut määrittää levyvalssaimen paksuudensäätöhydrauliikkaan tarvittava kunnonvalvonta, jotta tavoitteen mukainen suorituskyky ja käyttövarmuus pidettäisiin yllä. Työn alussa on tarkasteltu suorituskyvyn ...
 • Pastila, Tommi (1994-10-19)
  Laatujärjestelmän tavoitteena on jatkuvan kehittymisen varmistaminen korjaavien toimenpiteiden avulla. Koko organisaation on sitouduttava jatkuvaan laadun kehittämiseen. Asiakkaiden vaatimusten jatkuva huomioiminen edellyttää ...
 • Kallio, Ismo (1996-03-20)
  Tarkoituksena oli määritellä LHD-koneisiin soveltuva dieselmoottorinkunnovalvontajärjestelmä. Ensisijaisena vaatimuksena oli kehitettävänjärjestelmän soveltuvuus olemassa olevaan järjestelmään.
 • Loponen, Petri (2006-04-12)
  Kaivostyökoneiden automatisoinnilla on pyritty tuottavuuden lisäämiseen, työntekijöiden turvallisuuden parantamiseen sekä koneen rasituksen ja energian kulutuksen minimointiin. Nykyisin kaivoksissa työkoneiden kauhan ...
 • Huiku, Leena; Kulkki, Kaisa; Himanen, Laura (2014-06-02)
  One of the main conclusions of the Research Assessment Exercise (RAE) conducted at Tampere University of Technology (TUT) in 2011 was the need to develop TUT’s publication activities and patterns. It was pointed out by the ...
 • Hotanen, Esa (2013-10-09)
  This master’s thesis in the field of architecture deals with architectural processes mainly as a part of creative process rather than building practice of architecture. Architecture has been seen here as close to art-like ...
 • Kamppi, Antti (2012-12-05)
  The size and complexity of embedded systems have grown at an accelerating pace over the last years. This causes demand to improve the productivity of the design process e.g. by enhancing the reusability of logic components, ...