.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wallenius, Harri (1991)
  Matkapuhelin edustaa tyypillistä sulautettua järjestelmää, jossa ohjelmisto on erottamaton osa tuotetta. Matkapuhelimen sisältämien toimintojen määrä on merkittävä kilpailutekijä. Matkapuhelimen ohjelmistosta noin puolet ...
 • Vainikainen, Kari (1998)
  Internetin merkitys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja sen protokollia käyttäviä sovelluksia löytyy yhä useammasta paikasta. Tulevaisuudessa suurella osalla matkaviestimistä pystytään käyttämään tärkeimpiä Internetin ...
 • Laakso, Kimmo (2011-06-01)
  Matkaviestintä on muuttanut ihmisten kommunikointitottumuksia viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Aiemmin matkapuhelimella vain puhuttiin. 1990-luvulla suosioon nousivat muun muassa tekstiviestit. Nykyään puhelinta ...
 • Suoverinaho, Marko (1992)
  Digitaalisen matkaviestinverkon kaupallinen toiminta on näillä hetkillä alkamassa monessa Euroopan maassa. Tämän kehityksen myötä Suomessakin ollaan aivan uuden tilanteen edessä. Ensimmäistä kertaa maamme teletoiminnassa ...
 • Pussinen, Petri (1986)
  Höyrymatkustajalaiva "Pohjola", entisöinti ja korjaus: "Pohjola" on rakennettu vuonna 1905. Sitä on jatkettu ja muutettu vuonna 1919. Vesibussiksi se muutettiin vuonna 1956. Tällä hetkellä laiva on ollut pois liikenteestä ...
 • Jussila, Matti (2001-12-12)
  Matriisikonvertteri on tulevaisuuden vaihtoehto perinteisille virta- tai jännitevälipiirillisille taajuudenmuuttajille. Työ on osa Tekesin ETX-ohjelman kestomagnetoidun tahtikoneen vektorisäätömenetelmien kehittämisprojektia. ...
 • Mielonen, Asko (2007-12-12)
  Perinteisesti hitsausteholähteissä käytetään jännitevälipiirillistä suuntaajarakennetta, jossa tasasuuntaus toteutetaan passiivisin menetelmin. Tällainen rakenne aiheuttaa verkkovirtaan matalataajuisia yliaaltoja. ...
 • Luodeslampi, Tero (1999-06-09)
  Työ jakaantuu matemaattiseen, kasvatustieteelliseen ja käytännön opetuskokeilua tarkastelevään osaan. Matemaattisessa osassa esitellään sovelluksen opetukseen tarvittavat matriisilaskennan käsitteet ja differentiaaliyhtälöt. ...
 • Kiviö, Heli (1996-12-11)
  Tavoitteena oli selvittää kaupallisesti saatavien, korkeita lämpötilojakestävien kerta- ja kestomuovikomposiittien ominaisuuksia korotetuissalämpötiloissa ja savukaasupesurin sisääntuloalueen kemiaalisissaolosuhteissa. ...
 • Piché, Robert; Kanniainen, Juho (2009)
  Differentiation matrices provide a compact and unified formulation for a variety of differential equation discretisation and time-stepping algorithms. This paper illustrates their use for solving three differential equations ...
 • Tuukkanen, Vesa (1996-12-11)
  AB3:Digitaalisessa siirtojärjestelmässä lähetin muodostaa symboliarvoista jatkuva-aikaisen signaalin. Vastaanottimessa jatkuva-aikainen signaali näytteistetään ja päätökset lähetetyistä symboliarvoista tehdään näytteiden ...
 • Vilermo, Miikka (2002-12-11)
  This study is concerned with the use of the modified discrete cosine transform (MDCT) in audio coding. Several aspects of the applicability of the MDCT to audio coding are studied. The basic theory behind MDCT is presented. ...
 • Maijala, Panu (2014-01-03)
  Carefully validated long-range sound propagation measurements with extensive meteorological instrumentation were continued for 612 days without interruption, around the clock, resulting in a database with millions of files, ...
 • Lönnqvist, Antti (2004-06-21)
  Intangible assets consist of the non-physical sources of value related to employees capabilities, organizations resources and way of operating and the relationships with their stakeholders. This thesis examines performance ...
 • Suomala, Petri (2004-04-16)
  The essential investments in new product development (NPD) made by industrial companies entail effective management of NPD activities. In this context, performance measurement is one of the means that can be employed in ...
 • Mettänen, Marja (2010-12-10)
  Printing papers constitute 45 % of the global paper consumption. As printed products compete with electronic media, printability has become increasingly important as a cost-efficiency factor. It refers to the properties ...
 • Siltanen, Asko (1993)
  Ragnar Granit Instituutin MKG-laboratoriossa on tehty magnetokardiografia tutkimusta vuodesta 1976 lähtien. Vuonna 1992 valmistui uusi mittausjärjestelmä, joka perustuu toisen asteen ABC-gradiometriin. Tämän diplomityön ...
 • Kannosto, Jonna (2012-09-14)
  The work of this thesis concentrates on applying the Electrical Low Pressure Impactor (ELPI, Dekati Ltd.) and scanning/differential mobility particle sizer (SMPS/DMPS) to estimate the particle density and particle solidity ...
 • Chengguo, Zheng (1994)
  Triglycerides constitute the majority of the body`s lipids,and it is these molecules that are generally referred to simply as "fat". The measurement of triglycerides in human serum is very important for clinical use in ...
 • Isotalo, Tero; Niemelä, Jarno; Lempiäinen, Jukka (2006)
  The target of the paper is to provide guidelines for indoor antenna selection for passive distributed antenna system or radiating cable implementation. Distributed antenna systems are commonly used for indoor installations, ...