.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hirvonen, Janne (2008-06-04)
  Diplomityössä käsitellään LIN-väylän soveltuvuutta osaksi leikkuupuimurin väyläpohjaista ohjausjärjestelmää. LIN-väylä on laajasti käytössä autoteollisuudessa ja sen avulla on mahdollisuus päästä pieniin kustannuksiin ...
 • Järvi, Seppo (1989)
  Voimansiirtolinjoilla tapahtuvien vikojen nopea ja selektiivinen havaitseminen ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia pyrittäessä rajoittamaan vikatilanteiden kestoaikaa sekä niiden aiheuttamia haittavaikutuksia. ...
 • Karjalainen, Reijo (1986)
  Tässä työssä on suunniteltu lineaariselle liikkeelle kuormituslaitteisto, millä voidaan simuloida hitauskuorman,viskoosi- ja coulombin kitkavoimien vaikutuksia tutkittavaan järjestelmään. Työn lähtökohtana on ollut Tampereen ...
 • Hiltunen, Seppo (1991)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun DSP-ASIC-projektia. Diplomityössä on tutkittu signaalinkäsittelymenetelmiä matkapuhelimen puhesignaalissa esiintyvien häipymähäiriöiden poistamiseksi. Tämä työ ...
 • Canfield, Brian K.; Kujala, Sami; Jefimovs, Konstantins; Turunen, Jari; Kauranen, Martti (2004)
  An array of low-symmetry, L-shaped gold nanoparticles is shown to exhibit high sensitivity to the state of incident polarization. Small imperfections in the shape of the actual particles, including asymmetric arm lengths ...
 • Raitoharju, Matti (2014-11-21)
  If an estimation problem can be modeled with linear equations and normal distributed noise, it has closed form solutions that can be computed efficiently. However, applicability of linear models is limited and when linear ...
 • Raitoharju, Matti; Nurminen, Robert; Piché, Robert (2013)
  Indoor positioning based on WLAN signals is often enhanced using pedestrian dead reckoning (PDR) based on an inertial measurement unit. The state evolution model in PDR is usually nonlinear. We present a new linear state ...
 • Lähteensuo, Toni (2013-05-08)
  LTE-Advanced (LTE-A) is an emerging wireless communication system, which builds on the foundation of Long Term Evolution (LTE), adding many unprecedented arrangements in utilization of radio resources. Most notably LTE-A ...
 • Hakulinen, Esa-Pekka (2014-09-03)
  Tampereen kaupunki avasi syyskuussa 2013 Tampereen joukkoliikenteen reaaliaikaisen rajapinnan. Tämä kaikille avoin rajapinta tarjoaa kaupunkiliikenteen bussien sijaintitiedot sekunnin välein. Busseista kerättävää liikennedataa ...
 • Korkea-Aho, Jari (1981)
  Linja-autoliikenne on nykyisin merkittävin joukkoliikennemuoto. Lisäksi sillä on merkittävä asema tavarankuljetuksessa. Linja-autoliikenteen palveluksia markkinoi kohdeyritys. Toiminta on keskittynyt pääkonttoriin ja ...
 • Säämänen, Pekka (2007-05-09)
  Työ on esisuunnitelma tela-alustaisten murskainten kokoonpanotavasta ja määrästä, jossa kokoonpanotapa kannattaisi vaihtaa paikkakokoonpanosta linjakokoonpanoksi. Lähdeaineistona käytettiin sekä tuotannonohjauksen, että ...
 • Jantunen, Toni (2013-09-04)
  Ilmavoimat vastaa maamme ilmatilan jatkuvasta valvonnasta ja vartioinnista, sekä vaadittaessa hävittäjätorjunnasta. Näiden toimintojen onnistuminen vaatii hyvää tiedonsiirtoyhteyttä niin hävittäjien kuin hävittäjien ja ...
 • Berg, Jouko (1993)
  Tampereen kaupunki suunnittelee uuden aluekeskuksen muodostamista Linnainmaalle, Koillisen suuralueen keskelle. Tämä tulevan aluekeskuksen sijaintipaikka tulee olemaan kahden pääväylän välittömässä läheisyydessä. Rakennettava ...
 • Syväjärvi, Arttu (2011-12-07)
  Diplomityössäni perehdyn vanhan sahayhdyskuntaa palvelleen suurtilan pihapiirin historiaan ja siellä sijaitsevan kivinavetan ideointiin sen muuntamiseksi uuteen käyttötarkoitukseen. Pihapiiristä on muotoutunut nykyinen ...
 • Haukijärvi, Matti (2008-12-03)
  Linux-käyttöjärjestelmän yleistyminen on luonut kohdeorganisaatioon tilanteen, jossa henkilökunnan kannettaviin tietokoneisiin on yhä useammin asennettava Linux-käyttöjärjestelmä, mutta tälle ei ole tarjottu ylläpitoa. ...
 • Kari, Jussi (2008-01-16)
  Diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin palvelimien hallintajärjestelmä, jolla Linux-palvelimia voidaan helposti ylläpitää selainkäyttöliittymällä. Palvelinta voidaan hallita järjestelmällä miltä tahansa lähiverkon ...
 • Leppänen, Esa (2008-04-09)
  Web-sovellutusten monimutkaistuminen ja tarve niiden kehitysaikojen nopeuttamiselle asettavat haasteita käytettäville toteutustekniikoille. Lisäksi Web 2.0 ja mahdollisten uusien teknologioiden käyttöönotto vaikeuttavat ...
 • Siiskonen, Antti (2006-05-10)
  Valmiiden ohjelmistokomponenttien käyttö tuotteen osana vaikuttaa merkittävästi ohjelmistoalan tuotekehityksen tuottavuuteen. Avoimen lähdekoodin komponenttien kaupallista käyttöä vaikeuttavat erilaiset käyttölisenssit, ...
 • Vuorela, Timo (2007-09-19)
  AB3:Sydän- ja versisuonisairaudet ovat yleisin kuolinsyy teollisuusmaissa. Termi "sydän- ja verisuonitaudit" kattaa suuren joukon verenkiertoelimistöön liittyviä sairauksia, mutta yleensä sillä viitataan valtimokovettumatautiin ...
 • Hytönen, Eero (2013-06-05)
  Coarse-grained models have become commonplace in computational biophysics research for their obvious benefits. They enable simulations of larger systems and longer time scales compared to atom-level models with reasonable ...