.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuutti, Anssi (2011-11-09)
  Taustamusiikkia soitetaan monenlaisissa tiloissa, kuten yökerhoissa, ravintoloissa ja ostoskeskuksissa. Yleensä musiikin toistamiseen käytetään jotakin järjestelmää, jolla on helppo ajastaa tietty musiikki soimaan tiettyllä ...
 • Rautiola, Esko (1985)
  Suunnitelman kaupunkitilallisen osan tarkoituksena on keskustan eheyttäminen ja hallinto- ja kulttuurikeskuksen hienovarainen liittäminen muuhun kaupunkirakenteeseen. Suunnittelualueelle tuli osoittaa konsertti-kongressitalo, ...
 • Anttonen, Tatu (2011-09-07)
  Ihmiset kuuntelevat paljon musiikkia. Musiikki merkitsee meille paljon ja myös tunteet liittyvät vahvasti musiikkiin. Tästä syystä on mielekästä taltioida kuunnellusta musiikista kaikki tarpeellinen. Tätä silmälläpitäen ...
 • Saatsi, Pekka (2006-05-03)
  Suomenlinnan alue on nimetty yhdeksi Unescon maailmanperintökohteeksi. Länsi-Mustansaaren alue on osa Suomenlinnaa, mutta toisaalta se on myös syrjäisin Suomenlinnan saarista ja saa näin ollen olla varsin rauhassa esimerkiksi ...
 • Sudhakaran, Santhosh (2015-09-09)
  Keywords: Halanerobium sacchrolyticum subsp. sacchrolyticum, Multi dug ef-flux pump, novobiocin, UV mutation, hydroxylamine Hydrogen, 1,3 –propanediol. Halanerobium sacchrolyticum subsp. sacchrolyticum is a halophilic ...
 • Rahkonen, Samuli (2016-01-13)
  The increasing complexity of integrated circuits has put more emphasis on the reusability of both the designs and their verification environments. Verification is often based on assumptions of the quality of the created ...
 • Kakko, Katriina (2011-09-07)
  Tutkin työssäni Forssan Viksbergiin sijoittuvaa elementtirakentamista, joka on tyypillinen esimerkki asuntokannasta, jota Suomessa on aikoinaan tuotettu kaikista eniten. Tässä työssä halusin yhdistää kysynnän ja tarjonnan; ...
 • Halme, Jari (1993)
  Asuinrakennusten suunnitteluun vaikuttavat monet asukaslähtöiset tekijät ja rakennusten teknisten varusteiden lisääntyminen. Tavoitteena oli löytää asuinkerrostaloratkaisu, joka vastaisi mahdollisimman hyvin asuntorakentamisen ...
 • Ingman, Jani (2007-09-19)
  Keskeinen komponentti flyback-hakkurissa on muuntaja, jota käytetään verkkoerotukseen ja energian varastoimiseen. Muuntajan rakennetta voidaan hyödyntää myös häiriöiden alentamiseen. Sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen ...
 • Virtanen, Hemmo (1999-12-08)
  Diplomityön tavoitteena on ollut etsiä niitä keinoja, joilla elektroniikan komponenttien valmistuksessa saadaan tuottavuutta parannettua ELDOR Finland Oy:ssä Uudessakaupungissa.Aluksi työssä selvitetään lyhyesti yrityksen ...
 • Ristamäki, Heli (2012-08-15)
  Muuntajan häviöt ja ympäristötekijät aiheuttavat muuntajan lämpenemistä, joka liiallisena kiihdyttää muuntajan vanhenemista. Muuntajaa on täten jäähdytettävä ja usein häviölämpö johdetaan jäähdytyskoneistolla ulkoilmaan. ...
 • Kauppi, Matti (2014-06-04)
  Sähkönjakelun toimitusvarmuus ja sähkön laadun nykyistä tarkempi seuranta, ovat tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa. Elenia Oy on tehnyt strategisen linjauksen vuonna 2009 rakennuttaa kaikki uusi ja saneerattava ...
 • Leinonen, Mikko (1999-08-18)
  Vertailu muuntojoustavan ja tavanomaisen asuinkerrostalon kustannuksista, vertailua täydentää kassavirta-analyysi.
 • Marttila, Antti (2006-10-11)
  Tutkimus käsittelee tuotantotoimintaan sopivan monikäyttäjärakennuksen kehittämistä. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa asiakashaastatteluiden sekä markkinatutkimuksen avulla tuotannollista toimintaa harjoittavien ...
 • Kellberg-Hakala, Mia (2010-06-23)
  Diplomityöni perustuu asuntomallini mahdollisuuksien tutkimiseen suunnittelun keinoin. Tehtävänä on kerrostalokorttelin suunnittelu Seinäjoelle Kyrkösjärven itärannalle. Kehitetyn asuntotypologian pohjana ovat muunteluma ...
 • Välisalo, Lea (1993)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää muurahaishapon ja sen suolojen käyttökohteita ja käyttömääriä tekstiili-, turkis- ja nahkateollisuudessa. Erityistä huomiota kiinnitettiin muurahaishapon ominaisuuksiin verrattuna ...
 • Aho, Kristiina (1996-12-11)
  Työssä tutkitaan muurahaishapon soveltuvuutta värjäysliuosten puskurointiinhappamissa olosuhteissa, vertailukohteena on etikkahappo tai muu korvaavatuote. Kokeellisessa tutkimuksessa on kahdeksan eri kangasnäytettä.Värjäysliuosten ...
 • Hakala, Ari (1981)
  Olen tässä työssä, joka on ollut lähinnä kirjallisuustutkimus, pyrkinyt vastaamaan kahteen kysymykseen: 1. Missä ja milloin muuratuissa rakenteissa tarvitaan liikuntasaumoja, 2. Millaisia näiden saumojen tulee olla. Ennen ...
 • Kalakoski, Iida (2010-06-09)
  Turisti on henkilö, joka matkustaa väliaikaisella vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti pois kotoaan. Käytännön vaatimusten lisäksi turismin laaja harjoittaminen edellyttää kiinnostusta vierautta kohtaan. Turistin katse kiinnittyy ...
 • Aschan, Peik (2002-11-13)
  Teknologian kehittämiskeskus Tekes rahoittaa suomalaisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitoksien teknologiapainotteisia tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. Tekesin rahoitushankkeita hallitaan tietojärjestelmällä, ...