.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Korhonen, Jari (2006-05-19)
  The rapid development of mobile computing is turning mobile terminals into fully equipped entertainment systems capable of reproducing live audio and video. However, wireless access networks still pose significant limitations ...
 • Mäenpää, Pasi (1999-04-14)
  Continuously evolving IC-technology, portable product miniturization and environmental awareness have set new requirements for high density interconnection, printed circuit board materials and manufacturing processes. In ...
 • Orelma, Heikki (2010-04-28)
  In this thesis we are working with a function theory on the hyperbolic upper-half space. The function theory is called the hyperbolic function theory and it is studied since 1990's by Heinz Leutwiler and Sirkka-Liisa ...
 • Catalina Vaquero, Jennifer (2015-10-07)
  Competitive advantage can be gained and sustained by different factors. Since customers always have an experience when they acquire a product and use it, the role of experiences is nowadays becoming more important in the ...
 • Korpisaari, Petri (1996-06-05)
  Digitizing X-ray images gives an opportunity to automatically process ID-labels that are attached to the images. Typical ID-labels contain the name of a patient, his ID-number and possibly some additional information. The ...
 • Salminen, Kaapo (2010-06-09)
  Arkkitehtuuri on taidemuoto, joka ympäröi meitä kaikkialla. Peruskoulun yhdeksi tehtäväksi määritellään arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen antaminen. Peruskoulun opetussuunnitelmissa arkkitehtuurikasvatus kuuluu osaksi ...
 • Sinkko, Teemu (2008-03-05)
  Diplomityön tavoitteena oli rakentaa dynaaminen simulointimalli nikkelikiven paineliuotusprosessille. Malli rakennettiin fysikaalisten ja kemiallisten lakien perusteella. Tarkoituksena oli tutkia tämänkaltaisen mallinnusmenetelmän ...
 • Virtanen, Jukka (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin tukijärjestelmän soveltamista vaativaan nikkelin liuotusprosessiin operaattorin tueksi. Työn tavoitteena oli selvittää tukijärjestelmän soveltuvuutta ja sille aseteltavia vaatimuksia kemiallisen ...
 • Lehtonen, Minna (1997-01-22)
  Tavoitteena on selvittää reaktiosintrauksella eli SHS-menetelmällävalmistettujen metallien välisten yhdisteiden soveltuvuutta kuparinkuumamuokkaustyökalujen valmistukseen.
 • Ylinen, Anna Maria (2013-05-08)
  One of the main challenges in the mining industry is the emission of harmful components to the environment. Explosive residues and cyanide-containing leaching solutions release ammonium and nitrate to the environment, which ...
 • Surmann, Denis (2014-10-08)
  Global Navigation Satellite Systems (GNSS) provide navigation services with a highly precise estimation of the position. First military influenced, the use of satellite-based positioning has gained a lot of interest also ...
 • Näkki, Ismo (1987)
  Tässä työssä on suunniteltu ja rakennettu osaydinspinkuvauksessa käytettävästä n. 830 kHz pulsseja muodostavasta laitteistosta. Lisäksi on käsitelty joitakin mahdollisuuksia monipuolistaa laitteistoa esitetyn toimintaperiaatteen ...
 • Nevanpää, Tapani (1983)
  Työssä on tutkittu NMT-järjestelmän ja valtakunnallisen kaukohakujärjestelmän yhteiskäyttömahdollisuuksia. Tavoitteena oli kehittää uusia palveluja liikkuville tilaajille. Koska NMT on yhteispohjoismainen järjestelmä, on ...
 • Waris, Muhammad Adeel (2014-05-05)
  The use of face verification systems as a primary source of authentication has been very common over past few years. Better and more reliable face recognition system are coming into existence. But despite of the advance ...
 • Ritola, Annika (2008-06-04)
  Diplomityö on suunnitelma Nokian kaupungin uudeksi pääkirjastorakennukseksi. Suunnitelman perustana on käytetty kaupungin kirjastolle laatimaa tilaohjelmaa ja laajuustietoja. Suunnitelma on samalla myös kannanotto ...
 • Haverinen, Hemmo (1999-12-08)
  AB3:Diplomityössä on tutkittu kohinankompensointiapuheentunnistusjärjestelmässä, joka sisälsi kepstrimuunnokseen phjautuvanesikäsittelijän ja kätkettyihin Markov-malleihin pohjautuvan tunnistinosan.Perinteisesti kohinan ...
 • Myllymaa, Sami (2001-03-21)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan sähköfysiologisessa virta/jännitelukituslaitteistossa (patch-clamp) esiintyviä kohinalähteitä. Patch-clamp rekisteröintien kokonaiskohinaa mallinnetaan sekä "tyypillisessä" että "ideaalisessa" ...
 • Grönlund, Juhani (2013-12-04)
  Nojapyörät ovat polkupyöriä, jotka eroavat tavallisista polkupyöristä, eli pystypyöristä, ajoasennon sekä rakenteen suhteen. Nojapyörässä, nimensä mukaisesti, ajoasennossa nojataan istuimeen. Etuna pystypyörään on pienempi ...
 • Mustajärvi, Martti (1982)
  Tässä työssä on kuvattu Nokia 80 -järjestelmässä toteutettua IBM 3270 -päätejärjestelmän emulointia. Työssä on tarkasteltu päätejärjestelmien laitteita, ominaisuuksia ja kommunikointia sekä ohjelmia, jotka Nokia 80 ...
 • Korpelainen, Sami Janne (1995)
  Matkapuhelimen ja kannettavan tietokoneen yhdistäminen mahdollistaa sovellukset, joiden avulla käyttäjä voi vaivattomasti hyödyntää digitaalisen matkapuhelinverkon tarjoamia palveluja. Erityisesti GSM-verkon lyhytsanomien ...