.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vastamaa, Ilkka (2012-08-15)
  Pelastustoimen uudistuksessa vuonna 2004 perustettiin Suomeen 22 pelastuslaitosta. Sen myötä joutui toimiala uudenlaisen haasteen kohteeksi. Hajallaan olevien toimipisteiden johtamiseksi oli luotava viestintäverkko. ...
 • Säkkinen, Jarmo (2008-06-04)
  Pelimarkkinat ovat maailmalla nopeimmin kasvava viihdeteollisuuden muoto. Käyttämällä pelejä tai pelinomaisuutta pyritään opetus ja oppiminen tekemään entistä motivoivammaksi, monipuolisemmaksi ja mielekkäämmäksi. Diplomityön ...
 • Saarela, Juho (2009-04-08)
  Työn tavoitteena oli tarkastella voimalaitoskattiloiden tulistinpintojen korroosioilmiöitä yksinkertaisilla suolaseoksilla, jotka muistuttavat soodakattilan pinnoilta löytyneitä suolakerrostumia. Työssä pyrittiin selvittämään ...
 • Nurminen, Annika (2001-05-09)
  Kokeellinen tutkimus, jossa tulokset riippuvat valmistustekniikasta ja materiaalin ominaisuuksista. Tutkimuksessa saatiin uudentyyppinen biokomposiitin raaka-aine työstettyä haluttuun muotoon. Valmistettujen biokomposiittien ...
 • Numminen, Jyrki (2013-12-04)
  As digital cameras and camera equipped smart phones have become commonplace both the needs and the opportunities to automatically categorize photographs have increased. The subject has been researched with several goals ...
 • Piippo, Jarmo (1983)
  Virtauksen turbulenssin käyttäytymistä on tarkasteltu erilaisten turbulenssigeneraattoriratkaisujen jälkeen huulikartioissa. Mittauksissa käytettiin ilmaa virtaavana väliaineena. Generaattorirakenteita testattiin kaikkiaan ...
 • Pallari, Antti (2007-06-06)
  Tässä työssä käsitellään perävaunutuotannon menetelmäkehitystä, tuotannonohjausta ja layout-suunnittelua. Menetelmäkehityksen tarkoituksena oli löytää yksinkertaisia kehitystoimenpiteitä, joilla tuotantoa saadaan tehostettua ...
 • Maunula, Mari (2006-05-10)
  AB3:Suomessa on ollut jo jonkin aikaa ongelmana uusien kasvuyritysten vähyys. Nämä yritykset ovat tärkeitä tulevaisuuden työllistäjiä, joten yrittäjyyttä on pyritty tukemaan. Alkuvaiheen yritysten ei ole kuitenkaan helppo ...
 • Birinci, Murat (2007-08-20)
  Color features are key-elements which are widely used in image and video content-analysis and retrieval. However, most of them show severe limitations and drawbacks due to their inefficiency of modeling the human visual ...
 • Kiranyaz, Serkan; Uhlmann, Stefan; Ince, Turker; Gabbouj, Moncef (2009)
  Color is the major source of information widely used in image analysis and content-based retrieval. Extracting dominant colors that are prominent in a visual scenery is of utmost importance since the human visual system ...
 • Lähdekorpi, Marja (2003-06-04)
  Tässä työssä tutustuttiin muutamiin psykoakustisiin malleihin, jotka ovat puhe- ja audiosignaalien käsittelyssä merkittäviä ja yleisesti tunnettuja. Kaksi alunperin audiosignaaleille suunniteltua mallia sovitettiin ...
 • Boev, Atanas (2012-08-31)
  The family of displays, which aims to visualize a 3D scene with realistic depth, are known as "3D displays". Due to technical limitations and design decisions, such displays create visible distortions, which are interpreted ...
 • Brutyan, Artur (2013-05-08)
  The multi-antenna techniques are the one of the key features in 3GPP LTE specifications. Thus, the understanding of different transmission modes behaviour, available in LTE, is very important for high quality and cost ...
 • Salmela, Perttu (2000-03-15)
  In this thesis, the Specification and Description Language (SDL) is considered in detail and its suitability for building performance analysis models is surveyed with an example case. Along with the performance analysis, ...
 • Helin, Timo (2004-05-12)
  AB3:TAUSTAA: Puiden karsinnasta syntyvä hakkuutähde sisältää valtavat määrät bioenergiaa, joka voidaan kerätä metsästä pois ja käyttää polttoaineena. Hakkuutähteiden keruu ja kaukokuljetus käyttöpaikalle ei kuitenkaan ole ...
 • Auvinen, Hannele (2007-12-12)
  AB3:Sulfaatti- ja metallipitoisten jätevesien biologinen käsittely on varteenotettava vaihtoehto kemialliselle saostuskäsittelylle, koska biologisessa käsittelyssä kemikaalikustannukset ovat alhaisemmat, muodostuvan lietteen ...
 • Nuotio, Toni (2008-03-05)
  This thesis was trying to find ways to improve the prepress lead time and the prepress profitability for new printed designs at the Company´s plant. Theoretical part of the thesis introduced the flexographic printing process ...
 • Kolehmainen, Tero (2008-03-05)
  Nowadays, the mobile communication technologies are developing with accelerating pace and are already providing various kinds of multimedia services for subscribers. The UMTS system using 2100 MHz operating band (UMTS2100) ...
 • Suominen, Pasi (2001-12-12)
  Monimutkaisuuden lisääntyminen matkapuhelinverkkoratkaisuissa johtaa järjestelmäsuunnittelun eri vaiheisiin käytetyn ajan pitenemiseen ja suunnittelun vaikeutumiseen. Päätelaitteiden suunnittelu helpottuu huomattavasti, ...
 • Levanen, Toni; Talvitie, Jukka; Renfors, Markku (2010)
  In this paper we concentrate on the symbol level peak to average power ratio (PAPR) increase caused by a data dependent superimposed pilot sequence. Because we add the pilot sequence on top of the user data symbols, the ...