.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kalakoski, Iida (2010-06-09)
  Turisti on henkilö, joka matkustaa väliaikaisella vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti pois kotoaan. Käytännön vaatimusten lisäksi turismin laaja harjoittaminen edellyttää kiinnostusta vierautta kohtaan. Turistin katse kiinnittyy ...
 • Aschan, Peik (2002-11-13)
  Teknologian kehittämiskeskus Tekes rahoittaa suomalaisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitoksien teknologiapainotteisia tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. Tekesin rahoitushankkeita hallitaan tietojärjestelmällä, ...
 • Valkonen, Mika (2012-01-11)
  Tietojärjestelmän muuttaminen on kokonaisvaltainen muutosprojekti, jossa muutoksen ei voida katsoa kohdistuvan vain muutettavaan tietojärjestelmään. Uusittaessa operatiivista tietojärjestelmää tulee muutoksen vaikutukset ...
 • Rikama, Kimmo (2010-06-16)
  Tämän työn keskeinen tavoite on tarkastella kahden eri organisaation; Cramo Finland Oy:n ja Cramo Instant Oy:n fuusion myötä käynnistyneen kaluston synergiaprojektin etenemistä ja vaiheita kirjallisuudessa esiintyvien ...
 • Mäkilä, Olli (2008-06-04)
  Diplomityön tehtävänä oli tutkia muutosjohtamisen vaiheita toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa. Tutkimuksen teoriaosan ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli täydentää yleistä muutosjohtamisen mallia ottamalla huomioon ...
 • Rissanen, Juha (2006-02-08)
  Tiehallinnon hankintamenettelyissä on siirrytty laajoihin ja pitkäkestoisiin urakoihin. Urakoiden pitkästä kestosta johtuen sopimuskauden aikana on usein tarve tehdä urakan sisältöön sekä laatu- että määrämuutoksia. Muutosten ...
 • Höysniemi, Johanna (1999-02-10)
  Teleoperaattorien välinen kilpailu matkapuhelinasiakkaista ratkaistaan yhä useammin televerkon laadulla. Vikatilanteet aiheuttavat ohjelmistoihin muutoksia. Ohjelmistomuutosten paketoinnin ja testauksen koordinoinnista ...
 • Toivanen, Timo (2006-08-16)
  Työssä tutkittiin eri muuttujien vaikutusta työstökoneiden kunnossapitoon ja sen määrään. Tutkimus rajoittui korkeintaan 20 vuotta vanhoihin NC-sorveihin ja koneistuskeskuksiin, jotka ovat kuuluneet yrityksen kunnossapitotoiminnan ...
 • Angervuori, Sakari (1986)
  Monitie-eteneminen on luonnonilmiöstä johtuva, verraten harvoin toistuva etenemismuoto, joka on vakava haitta nimenomaan mikroaalloilla tapahtuvaa digitaalista tiedonsiirtoa ajatellen. Jo pienikin spektrikuoppa ...
 • Korhonen, Janne (2002-10-16)
  Javalla toteutetuissa Internet-sovelluksissa on yleistynyt tapa jakaa toiminnallisuus ja ulkoasu niin, että JSP esittää ulkoasun ja Servletit hoitavat toiminnallisuuden. Tämä tapa noudattaa Model View Controller ...
 • Huovila, Ari (1999-12-08)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää Tekra-yhtiölle kustannushallintajärjestelmä. Kehitettävä kustannushallintajarjestelmä toimii hankkeiden ohjausjärjestelmien osana, ja sen avulla seurataan toimintavaihtoehtojen seuraamusten ...
 • Ojala, Jussi (2008-06-04)
  Tehokas myyntijärjestelmä ja myynnin tukijärjestelmät ovat välttämättömiä keskisuurille ja isoille yrityksille. Hyvä myyntijärjestelmä tukee myynnin henkilöitä ja mahdollistaa asiakkaan palvelemisen aiempaa nopeammin ja ...
 • Huuhtanen, Juha (1990)
  Diplomityö perustuu Naantalin kaupungin järjestämän yleisen suunnittelukilpailun asiakirjoihin uuden kaupungintalon suunnitelmien aikaansaamiseksi. Kilpailuaika päättyi 20.3.1990. Diplomityö jakautuu kahteen osaan: osanotto ...
 • Nisu, Anna-Liisa (1990)
  Naantalin kaupungin toimesta järjestettiin Naantalin kaupungintalon yleinen suunnittelukilpailu 7.11.1989 - 20.3.1990. Diplomityö perustuu kilpailuohjelmaan. /Kir10
 • Svärd, Ilkka (1991)
  Naantalin kaupunki järjesti 1989-90 yleisen suunnittelukilpailun uudesta kaupungintalosta. Rakennuspaikkana sijaitsee Aurinkotien ja Uolevi Raaden kadun kulmassa keskustatoimintojen laajentumisalueella. Alueen asema korostuu ...
 • Virtanen, Juha-Petri (1996-12-04)
  Satamatoiminnassa on kyse logistiikasta. Tietokoneohjattu automaattinenkorkeavarasto soveltuu Naantalin erikoisoloihin ja vaatimuksiin.Suunnitelmaan sisätyy lisäksi toimisto-osa, joka korkeavaraston ohellapalvelee alueelle ...
 • Solkinen, Marko (2002-12-10)
  Käsityöyritysten keskus, kohde sijaitsee Äetsässä.Hankkeen pinta-ala on noin 2000 neliötä ja se koostuu työ- ja myymälätiloista, monikäyttösalista, lounasravintolasta ja pienestä saunaosastosta. /Kir10
 • Zhang, Xiaoxue (2009-08-21)
  In this dissertation, synthesis, characterization and applications of nanocrystalline functional alumina (Al2O3) and boehmite (-AlOOH) materials have been systematically studied. The processing method was focused on sol-gel ...
 • Vuori, Leena (2014-11-21)
  The nanofabrication of organic layers on metal and metal alloy surfaces was studied in this thesis by employing photoelectron spectroscopy (PES) as the main analysis method. The motivation for this research is to introduce ...
 • Li, Jiawei (2015-08-12)
  Accompanied with the rapid improvement of technology, creating three-dimensional micro- and nanostructures has become much more important to satisfy various demands. However, conventional techniques are usually used for ...