.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Taskinen, Jari (1996-06-12)
  AB3:Tavoitteena oli laatia yleiskatsaus alan tekniseen kehitykseen sekäyhteenveto tietylle kohderyhmälle sopivista kotikättöisistä kehonrekisteröintimenetelmistä. Kyseessä on sairaalan ulkopuolella käytettävätihmisen ...
 • Koponen, Mikko (2014-10-08)
  Tässä työssä kartoitettiin pumppauslaitteiston monitorointijärjestelmän halutut ominaisuudet ja laitteiston vaatimukset. Tarkoituksena oli aikaansaada taloudellisesti järkevä tuote, joka toteuttaa kaikki kartoitetut ...
 • Vainio, Petteri (1999-06-09)
  Työssä tarkastellaan tosiaikaisen tietojen analysoinnin käytettävyyttä teollisuuden prosessi- ja energianhallintajärjestelmissä. Tosiaikaisen tiedon analysointi, eli OLAP-teknologia sisältää menetelmiä tietokantaan ...
 • Huikku, Tuomas (1982)
  Haihduttamot ovat sellutehtaiden suurimpia energian kuluttajia, joten niiden toiminnan optimoinnilla on suuri taloudellinen merkitys. Tässä työssä johdettiin erään sulfiittijäteliemihaihduttamon dynaaminen malli ja sen ...
 • Huttunen, Ville; Piché, Robert (2012)
  We present a method for tracking the 3-axis orientation of a monocular camera using orthogonal vanishing points detected in individual frames of a sequence of images. Robust and real-time vanishing point detection is done ...
 • Huttunen, Ville; Piche, Robert (2011-08-04)
  We present a method for tracking the 3-axis orientation of a monocular camera using orthogonal vanishing points detected in individual frames of a sequence of images. Robust and real-time vanishing point detection is done ...
 • Haapaniemi, Jukka (1983)
  Työn teoreettisessa osassa tarkastellaan monotonisen ja syklisen muodonmuutoksen aikaansaamia dislokaatioryhmittymiä suurirakeisessa kuparissa. Vastaavia dislokaatioryhmittymiä tarkastellaan suppeasti myös erilliskiteiden ...
 • Ojala, Jarkko (2014-08-01)
  The status of radiotherapy as an important treatment modality for cancer is indisputable. In external beam radiotherapy, usually delivered with linear accelerators (linacs), there is a total uncertainty involved in the ...
 • Ylipää, Salla (2015-04-08)
  Axial positron emission tomography (PET) scanners are composed of layers of scintillating crystals aligned with the main axis of the scanner. The axial coordinates of photon interaction events are obtained using a matrix ...
 • Metsälä, Aino (2010-06-23)
  Tietoverkossa käytettävä oppimisympäristö antaa mahdollisuuden jakaa asiantuntijuutta ja tarjota opetusta, jonka tavoittaminen voi muutoin olla vaikeaa. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, millaisia seikkoja on ...
 • Laine, Kari (1984)
  Sähkömoottorikäytön viritykseen kuuluu säätäjien virittämisen ohella käyttökohtaisten parametrien asettelu. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia sähkömoottorikäytön virityksen automatisointia. Laitteistona käytettiin ...
 • Öysti, Jukka (1986)
  Tehoelektroniikan ja digitaalitekniikan nopea kehitys on vaikuttanut merkittävästi myös sähkömoottorikäyttöjen alueella. Käyttämällä hilaohjattuja tehokomponentteja voidaan taajuusmuuttajan kokoa pienentää. Digitaalisen ...
 • Ruuskanen, Markku (1981)
  Työn tarkoituksena on suunnitella kohdeyrityksen moottorilaboratorioon tiekonejärjestelmä, jonka keskeisimmät tehtävät ovat prosessin mittaus ja ohjaus sekä mittaustulosten käsittely ja tulostus. Tietokonejärjestelmältä ...
 • Kinnunen, Henri (2007-06-06)
  Työssä tavoitteena on selvittää koeponnistusten nykytila, suunnitella uusi layout työpisteeseen sekä parantaa prosessin läpimenoaikaa. Muita tavoitteita on parantaa jälkitöiden laatutasoa, selkeyttää materiaalivirtoja ja ...
 • Siironen, Tapio (2008-09-03)
  Jakopään perustehtävänä polttomoottorissa on ajoitettu tehonsiirto kampiakselin ja venttiilikoneiston välillä. Lisäksi jakopää usein käyttää moottorin apulaitteita, kuten polttoainejärjestelmän korkeapainepumppua. Työn ...
 • Mäkinen, Eero (2012-03-07)
  Työn aiheena on viisisylinterisen työkonedieselmoottorin kampikoneiston massavoimien ja vääntövärähtelyjen minimointi. Tutkittava moottori on ensimmäinen viisisylinterinen moottorityyppi kohdeyrityksen mallistossa, joten ...
 • Laurila, Janne (1993)
  Diplomityössä tutkittiin integroitujen tehomikropiirien suunnittelua ja keskityttiin erityisesti moottoriohjaimien integrointiin liittyviin ongelmiin. Työ liittyy osana VTT:n Integroidun ohjaustekniikan tutkimusohjelmaan ...
 • Kajanto, Heikki (2000-12-13)
  Diplomityön tarkoituksena oli rakentaa yrityksen moottoritehtaalle tunnuslukujärjestelmä. Lisäksi oli tarkoitus määritellä tunnuslukujärjestelmän mittareille käyttöperiaatteet, jotta tehtaan pienten moottoreiden valmistuksen ...
 • Kaarento, Pertti (1983)
  Moreenin sisältämä hienoaines (raekooltaan alle 0,06 mm) on merkittävä syy maaperämme yleisimmän maalajin vähäiseen käyttöön rakentamisessa. Karkeampien rakeiden väleissä ja pinnoilla oleva hienoaines aiheuttaa muun muassa ...
 • Kähtävä, Jussi (1995-04-05)
  Kuvan segmentoinnissa pyritään jaottelemaan kuvaominaisuuksiltaan homogeenisiin erillisiin alueisiin. Tietokonenäkösovelluksissa tällainen on välttämätöntä, jotta kuvaa voidaan käsitellä. Segmentointia tarvitaan myös ...