.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Zdanowicz, Mariusz (2014-09-12)
  In this work, we study the second-order nonlinear optical properties of two kinds of nanoplasmonic structures. The first part of the study concerns regular arrays of L-shaped gold nanoparticles. The samples are investigated ...
 • Viertomanner, Jukka (1981)
  Kuituoptiikan kehitys pieneneviä vaimennuksia ja suurenevia lähetysnopeuksia kohti on tehnyt tarpeelliseksi nopeiden lähettimien ja vastaanottimien suunnittelun. Lähettimiltä vaaditaan pulssikäytössä suurta nousunopeutta ...
 • Ingalsuo, Seppo (1991)
  Nykyisten CMOS teknologioiden ansiosta ylinäytteistettyjen sigma-delta A/D muuntimien näytteytystaajuudet voidaan nostaa erittäin suuriksi. Se mahdollistaa esimerkiksi matkapuhelimen välitaajuisen signaalin digitaalisen ...
 • Ojapalo, Esa (1993)
  Nostokoneistojen portaaton nopeudensäätö taajuusohjatuilla oikosulkumoottoreilla on tehon tarpeen kasvaessa ja pieneen rakennekokoon pyrittäessä johtanut nopeakäyntisten moottoreiden kehittämiseen. Käyntinopeuden ...
 • Kokko, Tero (1999-01-13)
  Paperikoneilla tuotettavat eräkoot ovat pienentyneet ja tällä on vaikutustapaperinvalmistusprosessin hallittavuuteen. Työ tavoitteena oli varmistaauusien paperi- ja automaatioratkaisujen toimivuus. Työssä rakennettiinmassaosastoa ...
 • Kalmari, Ari (1986)
  Teollisuusautomaation hajautetuissa ohjausjärjestelmissä muodostaa järjestelmän eri osien välinen tiedonsiirto olennaisen osan järjestelmän toiminnasta. Tyypillisesti eri osat kommunikoivat keskitetysti ohjatun yhteisväylän ...
 • Vehkala, Jarkko (2000-12-13)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereella toimivan kohdeyrityksen Insta Visual Solutions -osastolle. Osaston toiminta alkoi vuonna 1996 ja henkilöstön määrä ja liikevaihto ovat kasvaneet noin 50% vuosittain. Diplomityön alussa ...
 • Haapaluoma, Jouko (2014-06-04)
  Linux-käyttöjärjestelmän käyttö kasvaa etenkin sulautetuissa järjestelmissä merkittävästi. Yleiskäyttöisyyden lisäksi Linuxille on kehitetty reaaliaikaominaisuuksia, joiden avulla Linuxia on alettu hyödyntää myös teollisuuden ...
 • Urataipale, Arto (1990)
  Lähiverkkojen yleistymisen myötä on syntynyt tarve niiden yhdistämiseen. Kiinteiden yhteyksien varaan rakennetut verkot eivät tarjoa riittävää joustavuutta ja ovat varsin kalliita. Käytettävissä olevien kytkentäisten ...
 • Kallinen, Ari (1993)
  Tiedonsiirtolaitteiden toimintaan todellisessa käyttöympäristössä liittyy erilaisia häiriötekijöitä. Näiden häiriötekijöiden vaikutusta laitteiden suorituskykyyn ja ominaisuuksiin ei useinkaan huomioida riittävästi laitetta ...
 • Vilokkinen, Ville (2000-06-07)
  Tässä diplomityössä käsitellään ledien ja erityisesti resonanssikaviteettiledien toimintaperiaatteita ja ominaisuuksia. Edelleen teoriaosassa tarkastellaan perinteisten ledien suorituskykyyn liittyviä ongelmia ja esitetään ...
 • Ylitalo, Matti (1986)
  Tässä työssä on tutkittu nopeusprofiilin kehittymistä putkessa. Työn tavoitteena on ollut määrittää nopeusprofiili etäisyyden funktiona suorassa putkessa, kun häiriökohdan jälkeinen nopeus- ja turbulenssiprofiili tunnetaan. ...
 • Tiitinen, Petri (2007-09-19)
  Nosturin nostoliikkeessä nostomoottorin tarkan pyörimisnopeuden ja vääntömomentin saavuttamiseksi käytetään nopeussäätöä. Nopeussäädössä moottorin akselin pyörimisnopeus mitataan optisen pulssianturin avulla ja ...
 • Kallio, Kai (2004-05-12)
  Työssä tutkittiin nopeustakaisinkytkettyä säätöä nosturisovelluksessa. Nostureissa säädetyt moottorikäytöt toteutetaan nykyään lähes poikkeuksetta taajuudenmuuttajilla ja oikosulkumoottoreilla. Kuitenkin käyttöönoton ...
 • Järvinen, Jussi (1995-01-18)
  Nordbergin tehtaat valmistavat murskainlaitteita. Niitä ovat kiviaineksen murskaimet, syöttimet, seulat ja kuljettimet. Nordberg-Lokomo valmistaa murskainlaitteista koostuvia Lokotrackejä. Lokotrack on tela-alustainen ...
 • Perälä, Jukka (1987)
  Mikrotietokoneiden käyttö vammaisten apuvälineenä on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti. Mikrotietokoneiden kokonaisvaltaista käyttöä rajoittaa kuitenkin tiedon puute olemassa olevista ohjelmisto- ja laiteratkaisuista. ...
 • Fattahi Moshtaghin, Mir Hamed (2015-05-06)
  Nowadays in the global business environment, globalization process is not limited to only large companies. One of the main goals of SMEs is also expanding their international businesses in order to increase sales and ...
 • Turunen, Hannu (2012-04-04)
  Huhtikuussa 2011 Mikkelin Ammattikorkeakoulussa aloitettiin Nordic Materials verkostotoiminnan ja palveluiden käynnistämistä sekä kehittämistä tutkiva pilotjakso. Mikkelin Ammattikorkeakoulun lisäksi verkostotoimintaa ovat ...
 • Räsänen, Pauli (1991)
  Digitaalisten lineaaristen yksidimensionaalisten suodatinjärjestelmien suunnitteluun on olemassa lukuisa joukko erilaisia tietokoneavusteisia kehitysohjelmistoja. Yleensä niiden tarjoama suunnittelutyökalujen joukko kuitenkin ...
 • Pérez Blanco, Carlos (2013-12-04)
  Wellness coaching is nowadays a business on the rise. People are more aware of their health and would like to keep track of and improve their habits in the simplest and effortless possible way. Coaches, on the other hand, ...