.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Surmann, Denis (2014-10-08)
  Global Navigation Satellite Systems (GNSS) provide navigation services with a highly precise estimation of the position. First military influenced, the use of satellite-based positioning has gained a lot of interest also ...
 • Näkki, Ismo (1987)
  Tässä työssä on suunniteltu ja rakennettu osaydinspinkuvauksessa käytettävästä n. 830 kHz pulsseja muodostavasta laitteistosta. Lisäksi on käsitelty joitakin mahdollisuuksia monipuolistaa laitteistoa esitetyn toimintaperiaatteen ...
 • Nevanpää, Tapani (1983)
  Työssä on tutkittu NMT-järjestelmän ja valtakunnallisen kaukohakujärjestelmän yhteiskäyttömahdollisuuksia. Tavoitteena oli kehittää uusia palveluja liikkuville tilaajille. Koska NMT on yhteispohjoismainen järjestelmä, on ...
 • Waris, Muhammad Adeel (2014-05-05)
  The use of face verification systems as a primary source of authentication has been very common over past few years. Better and more reliable face recognition system are coming into existence. But despite of the advance ...
 • Ritola, Annika (2008-06-04)
  Diplomityö on suunnitelma Nokian kaupungin uudeksi pääkirjastorakennukseksi. Suunnitelman perustana on käytetty kaupungin kirjastolle laatimaa tilaohjelmaa ja laajuustietoja. Suunnitelma on samalla myös kannanotto ...
 • Haverinen, Hemmo (1999-12-08)
  AB3:Diplomityössä on tutkittu kohinankompensointiapuheentunnistusjärjestelmässä, joka sisälsi kepstrimuunnokseen phjautuvanesikäsittelijän ja kätkettyihin Markov-malleihin pohjautuvan tunnistinosan.Perinteisesti kohinan ...
 • Myllymaa, Sami (2001-03-21)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan sähköfysiologisessa virta/jännitelukituslaitteistossa (patch-clamp) esiintyviä kohinalähteitä. Patch-clamp rekisteröintien kokonaiskohinaa mallinnetaan sekä "tyypillisessä" että "ideaalisessa" ...
 • Grönlund, Juhani (2013-12-04)
  Nojapyörät ovat polkupyöriä, jotka eroavat tavallisista polkupyöristä, eli pystypyöristä, ajoasennon sekä rakenteen suhteen. Nojapyörässä, nimensä mukaisesti, ajoasennossa nojataan istuimeen. Etuna pystypyörään on pienempi ...
 • Mustajärvi, Martti (1982)
  Tässä työssä on kuvattu Nokia 80 -järjestelmässä toteutettua IBM 3270 -päätejärjestelmän emulointia. Työssä on tarkasteltu päätejärjestelmien laitteita, ominaisuuksia ja kommunikointia sekä ohjelmia, jotka Nokia 80 ...
 • Korpelainen, Sami Janne (1995)
  Matkapuhelimen ja kannettavan tietokoneen yhdistäminen mahdollistaa sovellukset, joiden avulla käyttäjä voi vaivattomasti hyödyntää digitaalisen matkapuhelinverkon tarjoamia palveluja. Erityisesti GSM-verkon lyhytsanomien ...
 • Lehto, Aki (2000-03-15)
  Intelligent Network is a way to implement value-adding services to telecommunications networks that traditionally have been implemented entirely by switches. In the IN solution, the services are created, managed and executed ...
 • Karvonen, Tomi (1998-05-13)
  This master thesis was made to study the problems encountered in make-to-order manufacturing business. The practical case analysed is the order-delivery process of Complementary Systems product group as part of Nokia ...
 • Inkilä, Riikka (2003-06-04)
  TETRA-järjestelmä on ETSI:n (European telecommunications standards institute) avoimeen TETRA-standardiin (Terrestrial Trunked Radio) perustuva vaativaan ammattikäyttöön tarkoitettu digitaalinen radiopuhelinjärjestelmä. ...
 • Kangasmaa, Jukka (1981)
  Kunnan mittausosaston tehtävänä on valmistaa ja pitää ajan tasalla karttoja erilaisen kunnallisen suunnittelun tarpeisiin. Kantakartta on suurikaavainen maastokartta, joka muodostaa kunnallisen kartastojärjestelmän perustan. ...
 • Hynynen, Ari (1986)
  Työn kohdealueena oleva Nokian Keskisen alue sijaitsee luonnon ja kulttuurin vaikutuspiirissä siten, että orgaaninen arkkitehtuuri suunnittelumetodia voidaan havainnollisesti esitellä. Alueen suuresta koosta johtuen se on ...
 • Keskinen, Riikka (2009-06-03)
  Diplomityössäni siunauskappeli sijaitsee Nokian uuden hautausmaan pääportin lähellä osana nykyistä sisääntuloaukiota ja sen ympärysmuuria. Kappelirakennuksen toiminnat on sijoitettu kahteen kerrokseen. Rakennuspaikan ...
 • Scheinin-Garpelin, Anna (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä käsitellään nollaenergiarakentamista ja sen mahdollisuuksia. Suunnittelukohde on julkinen saunarakennus, joka nollaenergia periaatteen mukaan on energian suhteen omavarainen. Nollaenergiarakentamisen ...
 • Lönnqvist, Antti (2000)
  Validiteetti kuvaa suoritusmittarin tai -mittariston kykyä mitata sitä, mitä sillä pyritään mittaamaan. Ongelmana on, että organisaatoiden johdolla ei ole yleensä käytössään keinoja arvioida mittareiden validiteettia. Tämän ...
 • Lehtimäki, Eki Matias (2012-04-04)
  The design of structures in fire has traditionally been based on ISO standard curves. For more accurate design, methods that simulate the real fires possible for the building in case should be preferred. Natural fire design ...
 • Huhtanen, Juha-Pekka (1998-12-09)
  AB3:Työssä tutkittiin ei-Newtonilaisen fluididynamiikan teorian soveltamista paperinvalmistusprosessiin. Tutkittu prosessi sisälsi voimakkaan ei-Newtonilaisia materiaaleja, kuten sellua ja pinnoitevärejä. Materiaaleille ...