.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Harrison, Lara (2007-06-06)
  The primary aim of the thesis was to develop a texture analysis protocol for clinical trial environment. The specific aim was to show that texture analysis of magnetic resonance imaging (MRI) data can be used in evaluating ...
 • Kuusisto, Miska (2002-01-16)
  Hankinnan rooli yrityksissä on muodostunut yhä keskeisemmäksi viime vuosina ja sitä on tehostettu mm. parantamalla hankintaketjun hallintaa ja verkostoitumalla. Harmaata aluetta ovat hankinnat, jotka eivät mene tuotteen ...
 • Jaskari, Kustaa (1987)
  Ohjelmointiympäristöjen ja niihin sisältyvien tietokoneavusteisten ohjelmistotyökalujen avulla helpotetaan ja tehostetaan ohjelmistotyötä. Tässä työssä tarkastellaan Ada-ohjelmoijan työtä tukevan ohjelmointiympäristön - ...
 • Kaunisto, Matti (2009-03-04)
  Työn tavoitteena on lisätä kohdeyrityksen tietämystä MSC.Nastran-lujuuslaskentaohjelmiston SOL200-optimointityökalusta ja kehittää kokeilumielessä työkalua ja hyödyntää uusi konseptirakenne lentokoneen ohjainpinnalle. Työ ...
 • Rahikainen, Antti Eemeli (2015-06-03)
  Mediayhtiöt vastaanottavat video- ja kuvamateriaalia useista eri lähteistä, kuten tuotantoyhtiöiltä, mainostoimistoilta sekä muilta sidosryhmiltä. Materiaalin vastaanoton pitää olla käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ...
 • Lempinen, Timo (1984)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut Muhoksen savikiven ja saksalaisen kaoliinisaven tiiliteknisten ominaisuuksien määritys sekä niiden tekijöiden selvitys, jotka aiheuttavat halkeamia kaoliinisavesta valmistettuihin ...
 • Olin, Mikko (2011-10-05)
  Muistinvaraisessa analysoinnissa käsiteltävä data ladataan kokonaan tietokoneen RAM-muistille, josta se on nopeasti raportointityökalujen hyödynnettävissä. Muistinvaraista analysointiteknologiaa hyödyntävät raportointityökalut ...
 • Salin, Jukka (1997-06-04)
  Työssä suunnitellaan ja toteutetaan testausjärjestelmä. Järjestelmänsuunnittelussa käytetään ESA:n määrittelyitä ja ohjeita. Muistipiirejäkuormitetaan avaruuskäyttöä simuloiden: säteilyllä ja lämpövaihteluilla.
 • Montonen, Hanna (2001-05-30)
  Työn pääosan muodostaa tutkielma, jossa on käsitelty kuolemaa ja hautaamista kaupunkikontekstissa. Kuoleman merkitystä yksilölle ja yhteisölle selvitellään. Historiallisessa katsauksessa käsitellään niin muinaistapoja kuin ...
 • Virtanen, Isto (2009-09-09)
  Työssä tarkastellaan CANopen vaatimustenmukaisuustestausta globaalin tuotekehityksen, valmistuksen ja laitteiden sijoituksen näkökulmista. Automaatioasteen noustessa ja automaatiota hyödyntävien laitteiden määrän kasvaessa ...
 • Kauppinen, Ari (2008-02-06)
  Kohdeyrityksessä haluttiin siirtyä kokonaisten metsätyökoneiden runkojen koneistukseen uudella työstökoneella, minkä takia rungoille tuli suunnitella muokkautuva kiinnitin. Kiinnittimen tuli olla nopea, ergonominen ja ...
 • Lyytinen, Janne (2014-05-07)
  Robotin tarttuja on yleinen suunnittelutyötä edellyttävä konstruktio asiakasräätälöitävien robotiikan toimitusprojektien sisällöissä. Erilaisille projekteille suunnitelluissa tarttujissa esiintyy huomattavaakin vaihtelua, ...
 • Mäki, Antti (2008-06-04)
  Hypermediajärjestelmät ovat perinteisesti pyrkineet palvelemaan käyttäjiään mukauttamalla esittämäänsä sisältöä käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Internetissä toimiva hajautettu World Wide Web on paitsi tunnetuin ...
 • Leinonen, Juha (1996-04-24)
  Ventricular fibrillation (VF) and ventricular tachycardia (VT) are lethal cardiac arrhythmias. Therefore it is natural that there is a great need for detecting these arrhythmias in clinical situations, where the hospital ...
 • Rasku, Arttu (2009-02-04)
  MIMO systems have emerged in the last few years as a means to improve the quality of service and spectral efficiency of wireless communication systems. This thesis examines the use of multi-antenna systems on vehicles. The ...
 • Mattila, Sari (2008-06-16)
  This is a data informed, multidisciplinary and phenomenological Study of hermeneutic processes where the empirical context concerns task groups engaged with international border crossings. The Study of dialogue praxis in ...
 • Haverinen, Henry (1998-05-13)
  AB3:Työ kuvaa usealla verkkoliitynnällä varustetun sylimikron tietoliikenneohjelmiston, joka mahdollistaa Internet-yhteyksien sujuvan siirtymisen verkkoliitynnästä toiseen. Sylimikron verkkoliityntöinä voivat toimia ...
 • Jokinen, Altti (2007-12-12)
  The Position Engine (PE) is a software component between user applications and the Measurement Engine (ME). When the user requests a position, for example by using a map software, the PE calculates the user's position from ...
 • Tuominen, Marko (2012-12-05)
  Tietokone- ja konsoliroolipeleissä pelaaja tavallisesti ohjaa yhtä tai useampaa hahmoa. Hahmot tavallisesti keräävät kokemusta taistelemalla vihollisia vastaan. Kokemuksen kautta hahmon ominaisuudet vahvistuvat ja se saa ...
 • Lukkari, Mikko; Kallio, Pasi (2005)
  This paper presents a multi-purpose measurement system developed to automate cellular microinjection. The system is based on measuring impedance between an injection solution in an injection capillary and cell culture ...