.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Oikarinen, Petri (2000-06-07)
  Tässä työssä tarkastellaan kallionporauksen ohjausjärjestelmiä. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva ohjausjärjestelmien vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. Tarkoituksena on esittää optimoinnin valintamenettely.Porauksen ...
 • Niemelä, Jarno; Isotalo, Tero; Lempiäinen, Jukka (2005)
  The impact of antenna downtilt on the performance of cellular WCDMA network has been studied by using a radio network planning tool. An optimum downtilt angle has been evaluated for numerous practical macrocellular site ...
 • Laine, Kari (1991)
  Kaapelitelevisioverkkojen kaistanleveyttä, ulottuvuutta ja luotettavuutta voidaan lisätä korvaamalla osa koaksiaalikaapeliyhteyksillä. Välitettävän signaalin laadun tulee säilyä riittävän hyvänä ja järjestelmän tulee olla ...
 • Karasti, Olavi (1985)
  Kohdeyrityksen kehittämien monimoottorikäyttöjen tiedonsiirron tarve on kasvanut vakaasti järjestelmän kehittämisen yhteydessä. Uudet automaation mukanaan tuomat vaatimukset lisäävät siirrettävän tiedon määrää entisestään. ...
 • Lassila, Erkki (2000-12-13)
  Työn päätavoitteena oli erilaisten optisten etäisyydenmittausmenetelmien tarkasteleminen sekä menetelmien soveltaminen tuotantolinja ensimmäisen vaiheen SD-65-kuumahierrejauhimen terävälin hetkellisen ja paikallisen arvon ...
 • Saarinen, Ville (2003-12-22)
  Paperin visuaalisen virheettömyyden merkitys on korostunut entisestään kilpailun kiristyessä paperimarkkinoilla. Visuaaliset viat, kuten reiät, voivat aiheuttaa ajettavuusongelmia paperikoneella tai jatkojalostuksessa. ...
 • Laine, Jarkko (1998-12-09)
  Työssä tehtiin tarvittavat käyttöohjeet englanninkielisten käyttöohjeiden pohjasta sekä kehitettiin käyttörutiinien ja analyysissa tarvittavat dokumentit. Työssä käsiteltiin optisen emissiospektrometrian fysikaalisia ja ...
 • Filppula, Antti (1987)
  Diplomityö muodostaa osan puhelinkeskusten välisessä liikenteessä käytettävän optisen johtolaitteen DF 2-8 kehitysprojektia. Työn lähtökohtana oli suunnitella laitteeseen kiinteästi integroitava käytönohjauslohko, joka ...
 • Äkräs, Tapio (1984)
  Kaapelitelevision laajentuessa on kiinnostuttu myös kaukana päävahvistimelta olevien asutuskeskusten liittämisestä verkkoon. Perinteisen koaksiaaliverkon ulottuvuus on kuitenkin alle 10 km, minkä vuoksi pitkille siirtoyhteyksille ...
 • Jäntti, Petri (2003-06-04)
  Diplomityön tavoitteena oli testata optisten menetelmien mahdollisuuksia mitata höyrykattilan tulipesän ja erottimen lämpötiloja. EU-vaatimukset jätteenpolttolaitoksille ovat tiukentuneet. Ympäristölupa vaatii, että ...
 • Soini, Juhani (1996-08-21)
  Säteilypaineen avulla voidaan toteuttaa optinen loukku eli optisetpinsetit. Valon säteilypaineella on useita käytännön sovelluksia. Optisenloukun avulla on mahdollista suorittaa esim. solun sisällä tapahtuvaasteriiliä ...
 • Tappura, Kirsi (1990)
  Työ tehtiin osana Tekesin kansallista mikroelektroniikkaprojektia,jonka tarkoituksena on kehittää optisen tietoliikenteen komponentteihin soveltuvien puolijohdemateriaalien valmistusta ja saada aikaan käyttökelpoisia ...
 • Moijanen, Hannu (1996-12-11)
  Työssä esitellään kolme erilaista ohjelmointirajapintaa: ODBC, OracleObjects for OLE ja SQL. Tutkittiin rajapintojen vasteajat ja niihinvaikuttavia ominaisuus- ja käyttöympäristötekijöitä. Tavoitteena oliselvittää Oraclen ...
 • Niiranen, Virgil (2001-04-11)
  Oradea is a city in Romania. The redesigning the unbuilt lot in the center of Oradea is the theme. The area has been transformed into a parking place and a greenyard - with no trees planted - . The designed building ensemble ...
 • Lauttamus, Juha Veikko (2015-06-03)
  Energy Management System (EMS) is a concept that is an essential part of modern manufacturing enterprises. The goal of EMS is to offer the surrounding systems with decision-support and control tools based on analytic ...
 • Zdanowicz, Mariusz; Harra, Juha; Mäkelä, Jyrki M.; Heinonen, Esa; Ning, Tingyin; Kauranen, Martti; Genty, Goery (2013)
  We use aerosol synthesis to fabricate ordered metal-silica nanocomposites consisting of alternating layers of pure silica and silica nanoparticles decorated with silver nanodots. These multilayer structures preserve the ...
 • Partio, Mari; Cramariuc, Bogdan; Gabbouj, Moncef (2007)
  We present a novel ordinal co-occurrence matrix framework for the purpose of content-based texture retrieval. Several particularizations of the framework will be derived and tested for retrieval purposes. Features obtained ...
 • Ketola, Terhi (2008-05-07)
  Talousveden valmistukseen käytettävät pintavedet sisältävät runsaasti orgaanista ainesta (NOM), joka vedenkäsittelyprosessissa yhdessä desinfiointikemikaalien kanssa muodostaa haitallisia sivutuotteita ja voi myöhemmin ...
 • Hiltunen, Paavo (2007-02-14)
  Pohjavettä suositaan entistä enemmän talousveden valmistuksessa. Suomen pohjavesiesiintymien antoisuus riittäisi kymmenkertaisenkin väestön tarpeisiin, mutta esiintymät ovat usein pieniä ja sijaitsevat monin paikoin suuria ...
 • Keränen, Mikko (2006-01-18)
  Etelä-Suomen tiheään asutuilla alueilla ei vedenottotarpeisiin riitä pelkästään luonnolliset pohjavesiesiintymät. Vesivarojen täydentämiseen on olemassa kaksi pääasiallista vaihtoehtoa: pintaveden tai tekopohjaveden käyttö. ...