.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Orelma, Heikki (2010-04-28)
  In this thesis we are working with a function theory on the hyperbolic upper-half space. The function theory is called the hyperbolic function theory and it is studied since 1990's by Heinz Leutwiler and Sirkka-Liisa ...
 • Catalina Vaquero, Jennifer (2015-10-07)
  Competitive advantage can be gained and sustained by different factors. Since customers always have an experience when they acquire a product and use it, the role of experiences is nowadays becoming more important in the ...
 • Korpisaari, Petri (1996-06-05)
  Digitizing X-ray images gives an opportunity to automatically process ID-labels that are attached to the images. Typical ID-labels contain the name of a patient, his ID-number and possibly some additional information. The ...
 • Salminen, Kaapo (2010-06-09)
  Arkkitehtuuri on taidemuoto, joka ympäröi meitä kaikkialla. Peruskoulun yhdeksi tehtäväksi määritellään arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen antaminen. Peruskoulun opetussuunnitelmissa arkkitehtuurikasvatus kuuluu osaksi ...
 • Sinkko, Teemu (2008-03-05)
  Diplomityön tavoitteena oli rakentaa dynaaminen simulointimalli nikkelikiven paineliuotusprosessille. Malli rakennettiin fysikaalisten ja kemiallisten lakien perusteella. Tarkoituksena oli tutkia tämänkaltaisen mallinnusmenetelmän ...
 • Virtanen, Jukka (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin tukijärjestelmän soveltamista vaativaan nikkelin liuotusprosessiin operaattorin tueksi. Työn tavoitteena oli selvittää tukijärjestelmän soveltuvuutta ja sille aseteltavia vaatimuksia kemiallisen ...
 • Lehtonen, Minna (1997-01-22)
  Tavoitteena on selvittää reaktiosintrauksella eli SHS-menetelmällävalmistettujen metallien välisten yhdisteiden soveltuvuutta kuparinkuumamuokkaustyökalujen valmistukseen.
 • Ylinen, Anna Maria (2013-05-08)
  One of the main challenges in the mining industry is the emission of harmful components to the environment. Explosive residues and cyanide-containing leaching solutions release ammonium and nitrate to the environment, which ...
 • Surmann, Denis (2014-10-08)
  Global Navigation Satellite Systems (GNSS) provide navigation services with a highly precise estimation of the position. First military influenced, the use of satellite-based positioning has gained a lot of interest also ...
 • Näkki, Ismo (1987)
  Tässä työssä on suunniteltu ja rakennettu osaydinspinkuvauksessa käytettävästä n. 830 kHz pulsseja muodostavasta laitteistosta. Lisäksi on käsitelty joitakin mahdollisuuksia monipuolistaa laitteistoa esitetyn toimintaperiaatteen ...
 • Nevanpää, Tapani (1983)
  Työssä on tutkittu NMT-järjestelmän ja valtakunnallisen kaukohakujärjestelmän yhteiskäyttömahdollisuuksia. Tavoitteena oli kehittää uusia palveluja liikkuville tilaajille. Koska NMT on yhteispohjoismainen järjestelmä, on ...
 • Waris, Muhammad Adeel (2014-05-05)
  The use of face verification systems as a primary source of authentication has been very common over past few years. Better and more reliable face recognition system are coming into existence. But despite of the advance ...
 • Ritola, Annika (2008-06-04)
  Diplomityö on suunnitelma Nokian kaupungin uudeksi pääkirjastorakennukseksi. Suunnitelman perustana on käytetty kaupungin kirjastolle laatimaa tilaohjelmaa ja laajuustietoja. Suunnitelma on samalla myös kannanotto ...
 • Haverinen, Hemmo (1999-12-08)
  AB3:Diplomityössä on tutkittu kohinankompensointiapuheentunnistusjärjestelmässä, joka sisälsi kepstrimuunnokseen phjautuvanesikäsittelijän ja kätkettyihin Markov-malleihin pohjautuvan tunnistinosan.Perinteisesti kohinan ...
 • Myllymaa, Sami (2001-03-21)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan sähköfysiologisessa virta/jännitelukituslaitteistossa (patch-clamp) esiintyviä kohinalähteitä. Patch-clamp rekisteröintien kokonaiskohinaa mallinnetaan sekä "tyypillisessä" että "ideaalisessa" ...
 • Grönlund, Juhani (2013-12-04)
  Nojapyörät ovat polkupyöriä, jotka eroavat tavallisista polkupyöristä, eli pystypyöristä, ajoasennon sekä rakenteen suhteen. Nojapyörässä, nimensä mukaisesti, ajoasennossa nojataan istuimeen. Etuna pystypyörään on pienempi ...
 • Mustajärvi, Martti (1982)
  Tässä työssä on kuvattu Nokia 80 -järjestelmässä toteutettua IBM 3270 -päätejärjestelmän emulointia. Työssä on tarkasteltu päätejärjestelmien laitteita, ominaisuuksia ja kommunikointia sekä ohjelmia, jotka Nokia 80 ...
 • Korpelainen, Sami Janne (1995)
  Matkapuhelimen ja kannettavan tietokoneen yhdistäminen mahdollistaa sovellukset, joiden avulla käyttäjä voi vaivattomasti hyödyntää digitaalisen matkapuhelinverkon tarjoamia palveluja. Erityisesti GSM-verkon lyhytsanomien ...
 • Lehto, Aki (2000-03-15)
  Intelligent Network is a way to implement value-adding services to telecommunications networks that traditionally have been implemented entirely by switches. In the IN solution, the services are created, managed and executed ...
 • Karvonen, Tomi (1998-05-13)
  This master thesis was made to study the problems encountered in make-to-order manufacturing business. The practical case analysed is the order-delivery process of Complementary Systems product group as part of Nokia ...