.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mäki, Kari (2007-12-05)
  Recent developments in energy policies and prices have directed an increasing amount of interest at exploiting small energy resources. This small-scale power generation evidently needs to be connected to the present power ...
 • Leppäkoski, Helena (2015-10-27)
  Currently, people are used to getting accurate GNSS based positioning services. However, in indoor environments, the GNSS cannot provide the accuracy and availability comparable to open outdoor environments. Therefore, ...
 • Lehtiniemi, Arto (2014-11-28)
  Current music consumers are facing an almost endless selection of music in online services to be accessed on-demand with a variety of devices. The focus has now shifted from providing on-demand access to massive music ...
 • Iraji, Sassan (2005-05-06)
  There is a high demand to increase the data rate and quality of current wireless communication systems. Therefore, techniques that can increase the data rate, improve the spectral efficiency and enhance the performance of ...
 • Härkönen, Antti (2004-01-14)
  AB3:Tietoliikenneverkkojen tarjoajat eivät enää nykyään hae ainoastaan kaikkein suurinta bittinopeutta, vaan tärkeäksi on noussut myös kustannusten laskeminen. Tämä asettaa haasteen tutkijoille, joiden tulisi kehittää ...
 • Seppälä, Janne (2013-12-04)
  Proteins are the key factors in every living organism and they contribute to almost every biological process and structure in a cell. Proteins are formed through the process of protein synthesis, in which the genetic code ...
 • Hyttinen, Jari (1986)
  Jotta saataisiin tietoa sydämen aktivaation ja kehon pinnalta mitatun EKG-signaalin välisestä yhteydestä täytyy tilavuusjohdetta eli kehoa mallintaa. Tämä työ käsittää tarkan rintakehämallin konstruoimisen sekä kehitetyn ...
 • Koukkari, Hannu (1984)
  Työssä on tutkittu levytyökeskusten, särmäyspuristimien, kelalinjojen ja automaattipuristimien käyttösuhteita suomalaisissa konepajoissa, analysoitu käyttösuhteeseen vaikuttavia tekijöitä ja esitetty keinoja käyttösuhteen ...
 • Vainio, Juha (1984)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on kehittää kohdeyrityksen monipaikkatyöstökoneisiin soveltuva numeerinen pinoliyksikkö, jonka karan pyörimisnopeutta ja syöttönopeutta voidaan työstöohjelmaa muuttamalla säätää portaattomasti. ...
 • Eskola, Johanna (2002-09-18)
  TAUSTAA: Positroniemissiotomografia on isotooppikuvausmenetelmä, jolla saadaan tarkkaa tietoa ihmisen fysiologisista ilmiöistä ja niiden muutoksista aina solutasolta asti. Tärkeä osa PET -kuvausten testausta ja kehitystyötä ...
 • Lehtonen, Juha (1990)
  Kohdeyrityksessä on käynnistymässä projekti verkostoautomaatiosta ja energiatoimitusten hallinnasta. Projektin yhtenä osa-alueena on suojauksen modernisoiminen, jota tukemaan tämä diplomityö on tehty. Työ käsittelee ...
 • Kivento, Mikko (2015-06-03)
  This thesis is a numerical evaluation of SAR compliance assessment with realistic exposure conditions using accurate human and mobile phone models. Four hand models with four adult and five child head models were simulated ...
 • Leppänen, Aino; Tran, Honghi; Taipale, Raili; Välimäki, Erkki; Oksanen, Antti (2014)
  In kraft pulp mills, black liquor is concentrated and burned in recovery boilers to produce steam and power and to recover pulping chemicals. Black liquor contains a large amount of alkali compounds, which form ash with ...
 • Tiitta, Paavo (1990)
  Nuohoojat altistuvat ajoittain korkeille nokipöly- ja vanadiinipitoisuuksille. Tämän tutkimuksen tavoitteina oli selvittää nuohousalan työsuojelullinen ammattikuva, määrittää nuohoustyöhön liittyvät tapaturmavaarat, selvittää ...
 • Törmälä, Leena-Maria (2015-04-08)
  Tieliikenneonnettomuudet ovat tällä hetkellä 15–24-vuotiaiden nuorten yleisin kuolinsyy maailmassa. Suomessa nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. 15–24-vuotiaiden ...
 • Hietakorpi, Laura (2010-06-23)
  Diplomityö käsittelee Nurmeksen Asemapuiston alueen täydennysrakentamista ja kehittämistä asumisen ja työskentelyn yhdistäväksi alueeksi. Työn pohjana on suunnitelma, joka tehtiin Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy:n ...
 • Mäkelä, Solja (1984)
  Nurmeksen kaupunki sijaitsee Pohjois-Karjalan läänin pohjois-osassa. Suunnittelualue käsittää kaupungin noin 1460 km2:n laajuisen haja- asutusalueen, jossa asuu noin 40 % Nurmeksen asukkaista. Diplomityö sisältää ...
 • Jaaksi, Asmo (1997-08-13)
  Työ perustuu arkkitehtikilpailuun, jossa oli tehtävänä suunnitella Helsingborgiin museo, johon liittyy useita eri alojen toimintoja, kutenteatteri, auditorio, musiikkikoulu, tanssistudio, ravintola ym.Suunnitelmassaan ...
 • Tietäväinen, Pentti (1982)
  Tässä tutkimuksessa kartoitetaan ohjelmiston kehityksen ja ylläpidon menetelmiä nyt ja tulevaisuudessa kokonaisvaltaisen ohjelmointiympäristön näkökulmasta. Esitys voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisen osan muodostaa ...
 • Nikkanen, Päivi (1994)
  Vuonna 1990 perustetulle Nykytaiteen museolle, joka on osa valtion taidemuseota Suomessa, järjestettiin yleinen laajennettu pohjoismainen suunnittelukilpailu 15.9.1992-15.2.1993 välisenä aikana. Rakennuspaikka sijaitsee ...