.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Syväoja, Jussi (2016-06-08)
  Full waveform tomography refers to a technique that can used in imaging internal structures of a target object without altering or damaging it in anyway. The term full waveform means that the wave is utilized in its full ...
 • Joachimiak, Michal; Rusanovskyy, Dmytro; Hannuksela, Miska M.; Gabbouj, Moncef (2012-08)
  With the widespread interest in 3D technology areas such as displays, cameras, and processing, the 3D video is becoming widely available. Due to correlation between views in multiview 3D video at the same temporal location, ...
 • Kashyap Kammachi Sreedhar (2016-01-13)
  Virtual reality (VR) is one of the emerging technologies in recent years. It brings a sense of real world experience in simulated environments, hence, it is being used in many applications for example in live sporting ...
 • Peltoniemi, Jorma (1983)
  Multivisiolaitteita käytetään lähinnä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä markkinoinnin apuvälineenä. Tähän on syynä sekä kuvan että äänen paras mahdollinen laatu kohtuullisilla kustannuksilla. Laitteiden markkinat ovat ...
 • Haile Mariam, Dessalegn (1992)
  Sequencing batch activated sludge process is a viable means of treatment of wastewater from point sources due to its flexible operation which alloys adjustment of operating strategy to suit various treatment requirements. ...
 • Heino, Henrik (2013-11-08)
  Työn tavoitteena oli kehittää pakkaustyökalu, eli ohjelma ja sen käyttämä tiedostoformaatti. Näiden erityisvaatimuksena oli deduplikointi sekä pakettitiedoston muokattavuus. Deduplikoinnilla tarkoitetaan tässä identtisten ...
 • Majuri, Markku (1999-12-08)
  Tutkimuksen kirjallisuusselvitysosassa käsitellään jähmettymistä sekä valanteen muokkaus- ja hehkutuskäsittelyjä. Pääpaino on muokkausasteen ja lämpökäsittelyn vaikutuksissa tuotteen mikrorakenteeseen. Työn tavoitteena oli ...
 • Säiläkivi, Jaakko (1985)
  Työssä on esitetty kohdeyrityksen toiminnan kehittämisehdotuksia, jotka perustuvat yrityksen tämän hetkiseen tilanteeseen. Muotinvalmistusyksikön toiminnan suunnittelussa on lähdettävä yrityksen ongelmista, jotta saaduista ...
 • Ilomäki, Jouko (1997-03-19)
  Tutkimuksessa perehdyttiin muottipaineen käytön vaikutukseen ruiskuvalukoneenohjauksessa. Muottipaineen käyttö ohjauksessa tapahtui jälkipaineenvaihtamishetkeä määritettäessä.
 • Pekkala, Petri (1999-03-10)
  Työssä tutkitaan muovisen insertin liittämistä toiseen muoviseen kappaleeseen, joko ultraäänihitsaamalla tai muotissa valamalla. Toisaalta tutkitaan yhtymäsaumojen ominaisuuksien parantamista paikallisesti muottia lämmittämällä.
 • Heponen, Veli-Pekka (1986)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia isostaattisen kuumapuristuksen (HIP) vaikutusta muovien mekaanisiin ominaisuuksiin. Työ kuuluu osana TEKES:n rahoittamaan tutkimusprojektiin "Kestomuovipohjaiset komposiitit". Työn ...
 • Lehtola, Jarkko (2014-08-13)
  Tämän työn päätavoitteena on selvittää tiettyjen kierrätysmuovien käyttökelpoisuus rotaatiovalun raaka-aineena. Raaka-aineista on selvitetty mekaaniset ominaisuudet, sulakäyttäytyminen ja jauheen käyttäytyminen. Teoriaosuudessa ...
 • Meskanen, Arto (1999-08-18)
  Muovien uusiokäyttöä selvittävissä tutkimuksissa on tähän asti tutkittu lähinnä yhdyskuntajätteen keräämistä ja uusiokäyttöä, tässä työssä selvitettiin raaka-ainehävikkiä muovituotteita ruiskuvalavassa teollisuudessa. ...
 • Lappi, Jesse (2014-08-13)
  Muovien prosessointimenetelmien hallinta on tärkeimpiä yksittäisiä tekijöitä toimivan tuotannon ylläpitämisessä, minkä lisäksi muovimateriaalien ominaisuuksien, käytettävän laitteiston sekä näiden yhdistelmänä saatavan ...
 • Anttonen, Jyrki (1983)
  Muovieristeisen puhelinkaapelin valmistuksen hierarkinen ohjausjärjestelmä muodostuu prosessia ohjaavasta tasosta sekä ylemmän tason osajärjestelmistä, jotka huolehtivat mm. tuotannonsuunnittelusta, työn järjestelystä ja ...
 • Eskola, Matti (1990)
  Työn teoreettisessa osassa on tarkasteltu etiketin jalostusprosessia ja muovikalvoetiketiltä vaadittavia ominaisuuksia. Stanssaukseen liittyviä ominaisuuksia on tarkasteltu perusteellisimmin. Lisäksi työssä selvitettiin ...
 • Molkkari, Petri (2002-03-13)
  Elektroniikkateollisuudessa ollaan jo siirrytty tai siirtymässä kokonaan koteloimattomin komponentteihin. Pintaliitosprosessi ja koteloimattomat tuotteet aiheuttavat yhä kovempia vaatimuksia komponenteissa käytetyille ...
 • Laine, Arto (1991)
  Diplomityössä tutkittiin lämpökuvauksen soveltuvuutta muovikomposiittien ainetta rikkomattomaan tarkastukseen. Muovikomposiitteina käsiteltiin lasi- ja hiilikuitulujitteisia kertamuovikomposiitteja. Yksi tämän hetken ...
 • Rantanen, Timo (1990)
  Diplomityö kuuluu osana VTT:n Koneautomaation laboratoriossa vuonna 1988 aloitettuun Tekesin teknologiahankeeseen "Muovikomposiittirakenteet" liittyvään projektiin. Projektin tarkoituksena on tutkia polymeerimateriaalien, ...