.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ojasalo, Jukka (1990)
  Työssä selvitetään Eiffel-kielen ja -ympäristön oliokeskeistä ohjelmointia tukevia piirteitä. Piirteiden tarkastelussa tärkeitä kohtia ovat luokkatyyppi, väittämät, poikkeuksen käsittely, polymorfismi ja dynaaminen sitominen. ...
 • Soukkio, Petri (1992)
  Ohjelmistokehityksen kehityksen seuraaminen ja ennakoiminen on erittäin tärkeää, koska kyseessä on nopeasti kehittyvä ala. Monet ohjelmistokehitykseen liittyvät menetelmät tai työkalut jäävät vain hetkellisiksi ilmiöiksi, ...
 • Puranen, Kimmo (1994)
  Ensimmäisen sukupolven oliomenetelmät ovat saapuneet elinkaarensa loppuvaiheeseen. Uusia kypsyneitä menetelmiä julkaistaan, ja menetelmiä tukevat kehitystyökalut alkavat vähitellen olla käyttökelpoisia. Oliokeskeiseen ...
 • Tanskanen, Kari (1993)
  Oliotietokantojen käyttö on yleistymässä sellaisissa sovelluksissa, joihin perinteiset relaatietokannat soveltuvat huonosti. Oliotietokantojen tärkeimpiä etuja on mahdollisuus tallettaa tietokantaan rakenteellista ja ...
 • Alatalo, Tero (2013-10-09)
  Tässä työssä tarkastellaan oljen hyödyntämistä biokaasulaitoksen raaka-aineena. Suomessa kasvaa vuosittain laskelmien mukaan, noin miljoona tonnia taloudellisesti hyödynnettävissä olevaa olkibiomassaa. Olkibiomassa koostuu ...
 • Härmälä, Seppo (1997-09-10)
  Kaapelijärjestelmän vanhenemista tarkastellaan teoreettisten mallien jatehtyjen mittausten perusteella. Työssä suunnitellaan myös mahdollisestitoteutettavaa kaapelien vaihtoa ja vertaillaan kaapeleiden teknisiäominaisuuksia.
 • Eklund, Toni (2007-12-12)
  Tässä työssä pyrittiin selvittämään ydinvoimalaitosyksiköiden UPS:ien ja tasasuuntaajien käyttäytymistä olemassa olevien dokumenttien perusteella ja selvittämään tarkemmin dokumenttien sisältöä kysymällä tarkentavia ...
 • Penttilä, Marko (1997-04-16)
  Työ liittyy TVO:n voimalaitosyksiköiden modernisointihankkeeseen, jonkatavoitteena on varmistaa voimalaitosten turvallinen ja taloudellinen käyttömyös tulevaisuudessa.
 • Jokinen, Tanja (2003-03-12)
  The use of mobile services has increased after the mobile phones and other wireless devices became common. The WAP (Wireless Application Protocol) supported devices were considered as the breakthrough of mobile services ...
 • Leino, Sanna (1996-06-05)
  Työssä selvitettiin omakotirakentajien tavoitteita ja tarpeita käyttämällähyväksi omakotitalon budjettipeli -ohjelmaa.
 • Helamaa, Anna; Kotilainen, Sini; Lahtinen, Ville (2014)
  Käsillä oleva kirja tarjoaa ajankohtaisen katsauksen yksilöllisemmän asumisen mahdollisuuksista sekä visioita erityistä tukea tarvitsevien asuntojen ja asuinympäristöjen kehittämiseen. Kyseessä on Tampereen teknillisen ...
 • Rahnasto, Juha Sakari (2015-04-08)
  Tutkimuksen päätavoitteena on rakennusliikkeen asuntoliiketoimintaprosessin kehittäminen. Tutkimus jakaantuu kolmeen osa-alueeseen ja alatavoitteeseen. Tutkimus on luonteeltaan liiketoimintaprosessin kehittämistä. Menetelminä ...
 • Salovaara, Antti (2004-05-12)
  Elintarvikepakkauksille asetetut turvallisuusmääräykset lisääntyvät. Lainsäädäntö edellyttää, että yritykset huolehtivat pakkausten turvallisuudesta. Tämän lisäksi asiakkaat vaativat yrityksiltä todistuksia pakkausten ...
 • Raittila, Marjo-Riitta (1990)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Tampereen kaupungin sähkölaitoksen (TKS) sähkömyynnin ennustemenetelmän kehittämismahdollisuuksia siten, että se saataisiin uudistettua mahdollisimman pitkälle ominaiskulutus-ja ...
 • Kuula-Väisänen, Pirjo (1987)
  Tässä työssä selvitetään ominaispinta-alan ja huokoisuuden määrittämistä kaasuadsorptimenetelmillä. Pääasiallisena tarkoituksena oli tutkia veden ja etyleeniglykolin monoetyylieetterin (EGME) höyryn adsorptiota näytteiden ...
 • Granqvist, Jonna (2006-04-12)
  Vaatetustuotantoa on siirretty Suomesta viime vuosina halvemman kustannustason maihin, kuten Viroon. Työvoima- ja muut kustannukset nousevat kuitenkin koko ajan myös Virossa, joten tuotannon tuottavuutta on pyrittävä ...
 • Bilcu, Radu Ciprian (2004-06-23)
  Among many adaptive algorithms that exist in the open literature, the class of approaches which are derived from the minimization of the mean squared error between the output of the adaptive filter and some desired signal, ...
 • Sun, Tong (1991)
  Conventional weighted median filters, whose weights are defined to be positive, are an extension of the standard median filters. Negative weights have been found in the applications of the adaptive weighted median filters, ...
 • Selinummi, Jyrki Juhani (2008-12-19)
  In biomedical research, it is often necessary to study cell population characteristics, and quantify changes in cell phenotypes on a cell-by-cell basis. Traditionally, this work has been performed by interactive manual use ...
 • Borkowski, Jakub (2008-05-23)
  Enabling the positioning of cellular handsets increases the safety level and at the same time opens exciting commercial opportunities for operators through providing location-based services. A major implementation obstacle, ...