.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Toivonen, Juha (2016-06-08)
  Diplomityössä tutkittiin litiumioniakkujen hyödyntämistä siltanosturin energiavarastona. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää akkujen käyttöikään ja turvallisuuteen liittyvät asiat, sekä luoda akkukäyttöisen siltanosturin ...
 • Honkoaho, Riku (2017-01-11)
  Tässä diplomityössä tutkittiin eri akkuteknologioiden hyödyntämisen mahdollisuuksia tuotantolaitoksen liikkuvien työkoneiden energiavarastoina. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka perinteiset sähköistysmenetelmät, ...
 • Luukkainen, Juho-Heikki (2014-12-03)
  Työ perustuu Bosch Rexroth Oy:n Vantaan toimipisteessä sijaitsevan huollon aksiaalimäntäpumpputestipenkin uudistamisprojektiin. Olemassa oleva penkki on tekniikaltaan osittain vanhentunutta. Lisäksi testauskapasiteettia ...
 • Turtiainen, Tomi (2013-12-04)
  Yksi paljon käytetty tapa tehostaa keräilyä varastossa on käyttää aktiivi- ja reservialuejakoa. Aktiivialue on rajattu joukko varastopaikkoja, joista tuotteiden keräys on helppoa ja nopeaa. Työssä tutkitaan aktiivialueen ...
 • Mäkinen, Arto Johannes (2016-10-05)
  Aktioparadigma kuvaa ohjelmien suorituksen aktioiden ja objektien avulla. Objektit kuvaavat järjestelmän dataa ja aktiot sisältävät suoritettavan koodin. Jokainen aktio käsittelee objektien osajoukkoa. Jos aktiot eivät ...
 • Koskimäki, Sami Matti (2015-06-03)
  Tässä työssä luodaan järjestelmä, joka tunnistaa mobiililaitteen käyttäjän aktiviteetin kiihtyvyysanturin avulla. Tunnistettavat aktiviteetit ovat kävely, juoksu, pyöräily, passiivisuus ja muu liikunta. Tavoitteena ...
 • Korkiakoski, Petra (2012-02-08)
  Alasenjärven ja Sylvöjärven välinen järviketju sijaitsee Kymijoen vesistöalueen latvoilla Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan alueella. Se on osa Arrajoen vesistöaluetta, joka laskee Kymijokeen. Järviketjuun kuuluvat Lahden ...
 • Heikkinen, Jonna (2016-06-08)
  Diplomityössä esitellään Alavuden keskustaajaman kehittämissuunnitelma, joka koostuu analyysi- ja suunnitelmaosioista. Analyysiosiossa käydään läpi Alavuden historiaa ja nykypäivää monesta kaupunkisuunnittelulle tärkeästä ...
 • Humppi, Harri (2015-12-09)
  New design methods have induced an undergoing transition from analog to digital design methods. This transition has started only some decades ago and the study affirms that there are still many significant reforms to come. ...
 • Nurminen, Anssi (2013-05-08)
  Tables are an intuitive and universally used way of presenting large sets of experimental results and research findings, and as such, they are the majority source of significant data in scientific publications. As no ...
 • Antila, Teemu (2012-09-05)
  Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kohdeyrityksen Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen teräspalvelukeskuksen alihankinnan nykytilanne ja tehdä alihankintaprosessia koskevia kehitystoimenpiteitä. Erityisesti keskitytään parantamaan ...
 • Aitomaa, Miika (2012-02-08)
  Testiaerosolien luotettava generointi on oleellinen osa aerosolifysiikan mittalaitteiden kalibrointia. Ilman onnistunutta kalibrointia laitteen käyttäytyminen nojaisi yksinään teoriaan, eikä teorian paikkansapitävyyttä ...
 • Hemmilä, Julius (2016-02-03)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää millä digitalisoinnin keinoin aliurakoiden johtamista voidaan tehostaa ja luoda kuvaus digitalisoidusta aliurakoiden johtamismallista. Tiedonhallinnallisesta näkökulmasta, on ...
 • Riikonen, Juuso (2015-04-08)
  Tutkimuksen tutkimusongelma on kohdeyrityksen johtamismallin puuttuminen työmaatasolta. Toiminta on kuvattu prosessien avulla yleisellä tasolla, mutta se ei yksilöi rooleja ja vastuita riittävän tarkasti. Nykyinen ...
 • Takamaa, Jussi (2013-12-04)
  Liikennevirasto on käynnistänyt Suomessa kaksi pilottihanketta, jotka toteutetaan yhteistyöhön ja avoimuuteen perustuvalla allianssimallilla. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa suureen suosioon noussut allianssi on ...
 • Heikura, Harri (2014-12-03)
  Linjasaneerausten eli putkiremonttien määrä on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana kolminkertaiseksi ja trendin ennustetaan pysyvän nousevana 2020-luvulle saakka. Kasvava markkinaympäristö lisää tarvetta putkiremonteille, ...
 • Rinnevaara, Emma (2015-01-14)
  Industrial firms need software solutions to coordinate and control their systems. This thesis focuses on comparing three alternative business models for industrial software service solutions. The three software business ...
 • Yuen, Chui Chi (2011-10-05)
  The objective of this research was to investigate the assembly manufacturing strategy for the future European garment industry. Outsourcing and automation were the strategic selections to assembly manufacturing for alternative ...
 • La Croce, Davide (2014-09-03)
  The indoor airship is designed to estimate direction and altitude using dead reckoning techniques. Sensors such as gyroscopes and accelerometers provide measurements affected by biases and additive noise. Degradation of ...
 • Teppo, Petri (2012-10-03)
  Kasvu ja toiminnan jatkuva parantaminen ovat välttämättömiä tapoja yrityksen toiminnan kehittämisessä. Tuotannon laajentaminen edellyttää suunnittelua. Mitä nopeampaa kasvu on sitä tärkeämpää on suunnitella muutokset ...