.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ahonen, Tuukka (2008-12-03)
  Uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämisellä voidaan hiilidioksidipäästöjen ja öljyriippuvuuden vähentämisen lisäksi tavoitella parempaa energiaomavaraisuutta. Eräs vaihtoehto vähentää öljyriippuvuutta on korvata osa ...
 • Karema, Teppo (1986)
  Optisen lämpötilamittauksen virheet voidaan jakaa laitteisto- ja menetelmävirheisiin. Menetelmävirheet, jotka aiheutuvat siitä, että kappaleiden säteilyominaisuudet tunnetaan ainoastaan ns. ideaaliselle mustalle kappaleelle ...
 • Peltonen, Kari (1984)
  Diplomityö perustuu Suomen Paikallisliikenneliiton toimeksiannosta tekijän tekemään tutkimus- ja suunnittelutyöhön kaupunkien joukkoliikenteen pysäkkikatostyypistön kehittämiseksi. Työssä tarkastellaan toisaalta joukkoliikenteen ...
 • Viitanen, Juhani (2014-02-05)
  Suomessa 1990-luvulla rakennetut pysäköintirakennukset ovat lähivuosina todennäköisesti lähestymässä korjausikää. Niiden rakenteet ovat yleensä jännitettyjä betonirakenteita. Tyypillisimpiä runkotyyppejä ovat betonieleme ...
 • Hakala, Antti (1982)
  Työn tavoitteena on suunnitella vanhan pystysorvin muuttaminen numeerisesti ohjatuksi ja siihen liittyvät konstruktiomuutokset. Lähtökohtana on rengasmuottien sorvaamisen yksinkertaistaminen, laadun parantaminen ja työn ...
 • Lähteenmäki, Milla (1998-04-15)
  Yhdyskuntien jätevesien käsittelyssä on jo kauan pitäydytty perinteisiin, totuttuihin ratkaisuihin. Erityisesti aktiivilietelaitoksen jälkiselkeytyksessä uutta tekniikkaa on tuotu markkinoille vain harvoin. Tässä työssä ...
 • Kokkonen, Maria (2006-05-10)
  Yrityksissä pyritään siirtymään paperittoman taloushallintoon. Laskut siirtyvät pöydiltä verkkoon ja arkistot mapeista kiintolevyille. Taloushallinnon sähköistyminen tuo kustannussäästöjä, koska manuaalista työtä saadaan ...
 • Kymäläinen-Mäkelä, Katriina (2011-09-07)
  Opetuspelien vaikutuksesta oppimiseen on tehty useita tutkimuksia. Niiden mukaan seikkailupelityyppiset opetuspelit tukevat oppimista. Pelin aikana saadut positiiviset kokemukset kannustavat jatkamaan pelaamista ja motivaatio ...
 • Marttila, Jaakko (2010-05-05)
  The versatile nature of modern wireless communications and on the other hand the push towards cost-efficiency, have created a demand for flexible radio transceivers. In addi-tion, size and power consumption are critical ...
 • Marttila, Jaakko (2014-11-28)
  In the course of development of wireless communications and its modern applications, such as cloud technologies and increased consumption and sharing of multimedia, the radio spectrum has become increasingly congested. ...
 • Lawson, Michael (1999-04-14)
  Työssä tutkitaan miten kehon epähomogeenisuudet vaikuttavat sydämen tuottamaan sähkökenttään ajatellen erityisesti sydämen toiminnan mallinnusta ns. moninapakehitelmän avulla. /Kir10
 • Järvinen, Pauli (1996-04-24)
  In the Department of Clinical Neurophysiology, many different types of devices are used for patient examinations. At the moment, these devices have no regular quality assessment program. This study concentrates on developing ...
 • Valkama, Merja (2006-09-13)
  The objective of this study is to examine current quality practices in the inbound supply chain of the case unit and compare these practices to the literature sources as well as to the practices used in another unit of the ...
 • Janhunen, Juhani (2012-05-09)
  The technologies for continuous monitoring, diagnostics, prognostics, and control of assets have been developing tremendously in recent years. The new technologies provide tools to achieve greater predictability of plant ...
 • Pihamaa, Jukka (1992)
  Laaatujohtaminen paperikoneita valmistavassa yrityksessä: Tavoitteena oli kehittää yrityksen laatujohtaminen kansainvälisen ISO 9001 laatujohtamisstandardin vaatimusten mukaiseksi, siten että kehitystyön tulokset ovat ...
 • Jaakola, Markus (2013-03-06)
  When a crowd of readers participate in local news by sending photos and stories to a newsroom, it is hard to manage the quality of the contributions. Readers’ expertise, interests, and motivations to participate vary. To ...
 • Monni, Eki (1997-12-10)
  AB3:Diplomityössä kuvataan erään langattoman ATM-verkon kykyä ATM:lle määritellyn palvelun laadun tarjoamiseen. Lisäksi esitetään ohjelmistoarkkitehtuuri, joka näistä lähtökohdista adaptaatiomekanismia käyttäen pyrkii ...
 • Hirvi, Tommi (1999-04-14)
  Työssä on tutkittu miten palvelun laatu voidaan toteuttaa monipalveluverkoiksi laajennetuissa, resurssinvarausta käyttävissä IP-verkoissa. Työssä on kirjallisuuteen perustuva teoreettinen osuus sekä koeverkossa tehtyihin ...
 • Lundan, Miikka (2001-04-11)
  Markkinoilla on kaksi kilpailevaa Internet-puheluihin erikoistunutta protokollaa, H.323 ja SIP (Session Initation Protocol). Työssä testattiin SIP - pohjaisen multimedia Internet-puhelinohjelman palvelun laatua. Ohjelma ...
 • Jouppi, Jarkko (2001-03-14)
  The objective of this thesis is to specify Quality of Service (QoS) management functionality into the packet switched domain of Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) mobile terminals especially from the viewpoint ...