.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lassila, Erkki (2000-12-13)
  Työn päätavoitteena oli erilaisten optisten etäisyydenmittausmenetelmien tarkasteleminen sekä menetelmien soveltaminen tuotantolinja ensimmäisen vaiheen SD-65-kuumahierrejauhimen terävälin hetkellisen ja paikallisen arvon ...
 • Saarinen, Ville (2003-12-22)
  Paperin visuaalisen virheettömyyden merkitys on korostunut entisestään kilpailun kiristyessä paperimarkkinoilla. Visuaaliset viat, kuten reiät, voivat aiheuttaa ajettavuusongelmia paperikoneella tai jatkojalostuksessa. ...
 • Laine, Jarkko (1998-12-09)
  Työssä tehtiin tarvittavat käyttöohjeet englanninkielisten käyttöohjeiden pohjasta sekä kehitettiin käyttörutiinien ja analyysissa tarvittavat dokumentit. Työssä käsiteltiin optisen emissiospektrometrian fysikaalisia ja ...
 • Filppula, Antti (1987)
  Diplomityö muodostaa osan puhelinkeskusten välisessä liikenteessä käytettävän optisen johtolaitteen DF 2-8 kehitysprojektia. Työn lähtökohtana oli suunnitella laitteeseen kiinteästi integroitava käytönohjauslohko, joka ...
 • Äkräs, Tapio (1984)
  Kaapelitelevision laajentuessa on kiinnostuttu myös kaukana päävahvistimelta olevien asutuskeskusten liittämisestä verkkoon. Perinteisen koaksiaaliverkon ulottuvuus on kuitenkin alle 10 km, minkä vuoksi pitkille siirtoyhteyksille ...
 • Iisakkala, Tommi (2015-12-09)
  Tässä diplomityössä selvitetään Insta ILS Oy:n mahdollisuudet luoda mahodollinen testauskyky Upgraded Solid State Recorder (USSR) lentotallentimen kuitukanavalle. USSR vastaanottaa soveltuvin osin FC-AV-standardin mukaista ...
 • Jäntti, Petri (2003-06-04)
  Diplomityön tavoitteena oli testata optisten menetelmien mahdollisuuksia mitata höyrykattilan tulipesän ja erottimen lämpötiloja. EU-vaatimukset jätteenpolttolaitoksille ovat tiukentuneet. Ympäristölupa vaatii, että ...
 • Soini, Juhani (1996-08-21)
  Säteilypaineen avulla voidaan toteuttaa optinen loukku eli optisetpinsetit. Valon säteilypaineella on useita käytännön sovelluksia. Optisenloukun avulla on mahdollista suorittaa esim. solun sisällä tapahtuvaasteriiliä ...
 • Tappura, Kirsi (1990)
  Työ tehtiin osana Tekesin kansallista mikroelektroniikkaprojektia,jonka tarkoituksena on kehittää optisen tietoliikenteen komponentteihin soveltuvien puolijohdemateriaalien valmistusta ja saada aikaan käyttökelpoisia ...
 • Moijanen, Hannu (1996-12-11)
  Työssä esitellään kolme erilaista ohjelmointirajapintaa: ODBC, OracleObjects for OLE ja SQL. Tutkittiin rajapintojen vasteajat ja niihinvaikuttavia ominaisuus- ja käyttöympäristötekijöitä. Tavoitteena oliselvittää Oraclen ...
 • Niiranen, Virgil (2001-04-11)
  Oradea is a city in Romania. The redesigning the unbuilt lot in the center of Oradea is the theme. The area has been transformed into a parking place and a greenyard - with no trees planted - . The designed building ensemble ...
 • Lauttamus, Juha Veikko (2015-06-03)
  Energy Management System (EMS) is a concept that is an essential part of modern manufacturing enterprises. The goal of EMS is to offer the surrounding systems with decision-support and control tools based on analytic ...
 • Eskelinen, Teemu (2015-08-12)
  This thesis studied the statistical characteristics of order flow in Nordic Stock Exchanges. These were also reflected against the recent academic literature in theoretical order flow dynamics. The theoretical and empirical ...
 • Zdanowicz, Mariusz; Harra, Juha; Mäkelä, Jyrki M.; Heinonen, Esa; Ning, Tingyin; Kauranen, Martti; Genty, Goery (2013)
  We use aerosol synthesis to fabricate ordered metal-silica nanocomposites consisting of alternating layers of pure silica and silica nanoparticles decorated with silver nanodots. These multilayer structures preserve the ...
 • Partio, Mari; Cramariuc, Bogdan; Gabbouj, Moncef (2007)
  We present a novel ordinal co-occurrence matrix framework for the purpose of content-based texture retrieval. Several particularizations of the framework will be derived and tested for retrieval purposes. Features obtained ...
 • Ketola, Terhi (2008-05-07)
  Talousveden valmistukseen käytettävät pintavedet sisältävät runsaasti orgaanista ainesta (NOM), joka vedenkäsittelyprosessissa yhdessä desinfiointikemikaalien kanssa muodostaa haitallisia sivutuotteita ja voi myöhemmin ...
 • Hiltunen, Paavo (2007-02-14)
  Pohjavettä suositaan entistä enemmän talousveden valmistuksessa. Suomen pohjavesiesiintymien antoisuus riittäisi kymmenkertaisenkin väestön tarpeisiin, mutta esiintymät ovat usein pieniä ja sijaitsevat monin paikoin suuria ...
 • Keränen, Mikko (2006-01-18)
  Etelä-Suomen tiheään asutuilla alueilla ei vedenottotarpeisiin riitä pelkästään luonnolliset pohjavesiesiintymät. Vesivarojen täydentämiseen on olemassa kaksi pääasiallista vaihtoehtoa: pintaveden tai tekopohjaveden käyttö. ...
 • Lindholm, Jussi (2002-03-13)
  Suomen pintavesille on tyypillistä korkea orgaanisen aineksen pitoisuus. Orgaanisen aineksen poistumista maaperäimeytyksessä on tutkittu laajasti ja tutkimusten mukaan se poistaa tehokkaimmin suuren molekyylipainon omaavia ...
 • Rantala, Marjo (2010-06-23)
  Orgaaniset tinayhdisteet ovat teollisesti valmistettuja kemikaaleja, joita alettiin käyttää 1960-luvulla laivanpohjamaaleina estämään haitallisten eliöiden kasvua. Orgaanisia tinayhdisteitä on hyödynnetty eliöiden kasvun ...