.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Abdullah, Shafaq (2007-06-06)
  Content-based information indexing and retrieval has been an active area of research over the past decade. The plethora of digital media in the form of images, audio and video content has led researchers and scientists all ...
 • Aramo-Immonen, Heli (2009-11-06)
  In a recent interview with the Financial Times, the chief executive of Royal Dutch Shell, Mr. Jeroen van der Veer, said he “keeps faith in ‘elephant’ projects” referring to the Russian gas mega-project that Shell had fallen ...
 • Tala, Mika Samuel (2015-01-14)
  This study is concerned with the business development of small and medium-sized enterprises (SMEs) through their participation in the international R&D collaboration projects funded by European Commission and related ...
 • Pajunen, Matti (2011-01-12)
  Tämän tutkimuksen lähtökohtina olivat kaksi keskeistä ilmiötä nykypäivän liiketoiminnassa: tietämyksen ja osaamisen merkityksen korostuminen sekä yritysten liiketoiminnan perustuminen yhä enemmän projektien toteuttamiselle. ...
 • Heljo, Seppo (2001-05-09)
  Selvitettävänä oli yrityksessä ilman urakkakilpailua käynnistettyjen tilaus- tai neuvotteluprojektien sekä omalla riskillä ja myyntivastuulla käynnistettyjen muiden kuin asuntotuotantoprojektien toimintaperiaatteita. ...
 • Aramo-Immonen, Heli (2013-09)
  Tämä esseekokoelman aiheena on projektiliiketoiminta ja siihen liittyvät aiheet. Idea esseekokoelman toimittamiseen on syntynyt siitä innostuksesta ja antaumuksesta jolla opiskelijat ovat aiheeseen joka vuosi suhtautuneet. ...
 • Aramo-Immonen, Heli; Palmroth, Tanja (2014-12)
  Tämä esseekokoelman aiheena on projektiliiketoiminta ja siihen liittyvät aiheet. Idea esseekokoelman toimittamiseen on syntynyt vuonna 2013 ja tämä on sarjassa ilmestyvä toinen esseekokoelma. Kirjoitukset ovat Tampereen ...
 • Kalliokoski, Antti (2009-05-06)
  Tutkimuksen tavoite on kehittää kohdeyritykselle projektien onnistumista mittaava mittaristo, sisällyttää mittaristoon yrityksen vanhoja projekteja ja esittää kehitysehdotuksia yrityksen toimintaan tutkimuksen pohjalta. ...
 • Hartikainen, Retu (2008-06-04)
  Puolustustarvikealalla toimivan kohdeyrityksen toiminta on organisoitu projektilähtöisesti. Toimintaympäristön kansainvälistyminen on luonut entistä suuremmat haasteet projektien tehokkuudelle, hallinnalle ja raportoinnille. ...
 • Hakanen, Tuomo (2011-04-06)
  Projektit ja niiden hallitseminen ovat yhä tärkeämpää suomalaisille yrityksille. Tämän diplomityön tilaajana toimii Porin Teollisuusputki Oy, jonka liiketoiminta koostuu teollisuuden putkisto- ja kunnossapitopalveluista. ...
 • Fyhrberg, Merja (1997-04-16)
  Tavoitteena on projektitoiminnan ohjeiston laatiminen yritykselle.
 • Raekunnas, Kristo (2006-05-10)
  Projektinhallinnalla on keskeinen merkitys yritysten tehokkaassa toiminnassa. Projektinhallinnan tueksi on tarjolla useita erilaisia tietojärjestelmiä. Edelleen on kuitenkin tarpeen parantaa projektitietojen saatavuutta, ...
 • Joensuu, Matti (2005-03-09)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia ja selvittää rakennushankkeen ositusta projektinjohtorakentamisessa. Tulosten avulla kehitettiin projektinjohtototeuttajan tekemää hankintaositusta ja muodostettiin siihen ohjaustyökalu. ...
 • Blom, Lauri (1999-12-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja muokata Aleksia Oyj:n tarpeiden mukaiset projektinjohtototeutusten ehdot. Kehitystyö pohjautuu käytössä oleviin malleihin ja aiemmin toteutetuista kohteista saatuihin kokemuksiin. ...
 • Heiskanen, Matti (1999-02-10)
  Työssä tutkittiin projektinhallinnan tietojärjestelmän toteuttamista jasiihen vaikuttavia tekijöitä. Työ jakautuu kirjallisuustutkimukseen jacase-esimerkkiin. Case-esimerkissä perehdyttiin seurantajärjestelmään.Esimerkissä ...
 • Jussila, Veikko (1991)
  Diplomityön tavoitteena on ollut kehittää kohdeyrityksen projektiosaston käyttöön projektinohjausrutiineja, joiden avulla voidaan mahdollisimman hyvin arvioida voimalaitosprojektien ajallinen ja taloudellinen edistyminen ...
 • Viro, Elina (2015-01-14)
  Nykykäsitysten mukaan matematiikka on dynaaminen oppiaine, jonka opiskelu voi olla hauskaa ja mielenkiintoista. Nykyaikaiseen matematiikan opetukseen kuuluvat muun muassa ongelmanratkaisu, tutkimustehtävät ja yhteistoimi ...
 • Revonta, Juhana (2000-04-12)
  Työn tavoitteena oli luoda projektinhallinnan perusteisiin tukeutuen salkunhallinnalle viitekehys, johon asiantuntijaorganisaation salkkunhallinta voi pohjautua. Tarkotuksena oli tutkia miten projekteja voidaan ...
 • Laakso, Esa (1999-12-08)
  Tutkimuksessa keskitytään kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden parantamiseen ulkoistamisen avulla. Ulkoistaminen on luonteeltaan pysyvää tuotteiden hankintaa yrityksen ulkopuolisilta toimittajilta. Kehitysprojektissa ...
 • Rantasalo, Sami Petteri (2015-02-04)
  Good handle, drape and flexibility are valued when assessing textiles. These properties are manifestations of fabric behaviour under low stress. Yarn and fabric properties are influenced by the constitutive fibre properties. ...