.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Thuku, James P.M. (1986)
  An investigation of the use of Upflow Gravel Bed Flocculator (UGBF) to flocculate colloidal particles caused by Kenya's laterite soil, i.e. red coffee soil, has been carried out. The theory part of the report has dealt ...
 • Latva-aho, Antti (1998-06-03)
  AB3:Tämän diplomityön tarkoituksena on arvioida erään uuden signaaliprosessorin suorituskykyä, johon vaikuttavat kaksi asiaa - keskussuoritin ja muistihierarkia. Keskussuoritin on arvioitu toteuttamalla testifunktio ...
 • Lilja, Kaisa (2011-12-02)
  Organic semiconductor materials offer the intriguing possibility to fabricate diodes, transistors and circuits on flexible substrates using cost-effective mass printing processes. However, the fabrication of fully printed ...
 • Kaksonen, Anna (2004-09-17)
  In this work, a sulfidogenic fluidized-bed reactor (FBR) process was developed for treating acidic metal- and sulfate-containing wastewater, the process design parameters were determined and the bacterial diversity of the ...
 • Munene, Richard (1984)
  The object of this study was to assess the performance of selected waste stabilization ponds (W.S.P.). There are two major types of sewerage treatment methods used. These are biological trickling filters and waste stabilization ...
 • Pahkala, Anu (2006-05-03)
  Kariston alue sijaitsee Lahdessa noin neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Tulevina vuosina se tulee olemaan Lahden pääasiallinen kaavoitus ja rakennuskohde. Valmistuessaan sen on tarkoitus muodostaa noin ...
 • Valli, Jaakko Sakari (2016-08-17)
  This thesis studied the empirical properties of order flows in limit order books of 21 Helsinki Stock Exchange traded stocks the in a period of 700 trading days during 2010-2012. Measures of periodicity, clustering and ...
 • Yli-Hallila, Teemu (2013-11-08)
  Keraamimateriaalien käyttö teollisuuden sovelluksissa on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina uusien teknisten keraamien ansiosta. Keraamien ominaisuuksien mittaamiseen käytettävät tutkimusmenetelmät eivät ole kuitenkaan ...
 • Virkkula, Merja (1981)
  Osayleiskaavan tarkoituksena on säilyttää vuonna 1682 perustetusta ruukista lähtien kehittynyt historiallinen ympäristö. Kaikki alueella sijaitsevat rakennukset on inventoitu ja luokiteltu historiallisen ja rakennustaiteellisen ...
 • Zhao, Shuyang (2014-04-09)
  Automatic recommendation system as a subject of machine learning has been undergoing a rapid development in the recent decade along with the trend of big data. Particularly, music recommendation is a highlighted topic ...
 • Kortetjärvi, Risto Matias (2015-09-09)
  Kotiautomaatio on kasvava osa rakennusalaa ja talotekniikkaa. Järjestelmät ovat kehittyneet, ja markkinoilla on runsaasti eri valmistajien tuotteita. Automaation integraatio ja esineiden Internet ovat vauhdittaneet myös ...
 • Kärpijoki, Jyri (2014-06-04)
  Persuasive technology is a branch of human-centered science, which aims to modify user’s attitude or behaviour with help of technology. Persuasive technology is related to vast amount of other topics from human-centered ...
 • Reivonen, Matti (2006-09-13)
  Tässä työssä tutkittavan perunatuoteprosessin tarkoituksena on tuottaa jauhomaista perunaraetta varastoiduista raaoista perunoista. Add-back-prosessi tuottaa perunaraetta ja hiutaletta elintarviketeollisuudelle käytettäväksi ...
 • Sotavalta, Timo (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kokonaisselvitys peruskorjaustyössä syntyvistä pölyistä, niiden pitoisuuksista ja torjunnasta. Tutkimuksessa selvitetään myös pölyn leviämistä työkohteissa sekä kartoitetaan pölyntorjunnasta ...
 • Saarinen, Jani (1991)
  Tutkimuksessa selvitetään tielaitoksen Hämeen tiepiirissä vuosina 1975-85 perusparannettujen teiden kunto. Lisäksi tutkitaan saavutettua laatua vertailemalla kunnossapito- ja rakennusorganisaatioiden parantamien teiden ...
 • Siikanen, Pekka (1988)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää perustajaurakointihankkeen ohjauksen tueksi atk-sovellus. Tutkimus suoritettiin Rakennuskunta Hakan toimeksiannosta ja se liittyy yrityksen projektinohjauksen kehitystyöhön. -Tutkimuksessa ...
 • Perälä, Antti (2008-08-13)
  Perustusten vahvistaminen on edustanut viime vuosina Turussa suurta osaa korjausrakentamisesta. Myös muualla Suomessa tehdään perustusten vahvistamisia, mutta projektien määrällä mitattuna niitä on viimeksi kuluneen kymmenen ...
 • Lehtonen, Elina (2013-02-06)
  Diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston Kemian ja biotekniikanlaitoksen supramolekulaarisen valokemian tutkimusryhmän perustutkimusta, joka tähtää aurinkokennosovelluksiin. Diplomityön tavoite oli nostaa orgaanisen ...
 • Leiho, Olli-Pekka (1997-05-14)
  Työssä selvitetään peroksidivalkaistun hierremassan viiratelapuristinpesunvesikiertovaihtoehtoja ja niiden vaikutusta massan pesutulokseen.
 • Ylätupa, Jari (1993)
  Tavallisimmin pesurilla puhdistetaan savukaasuja, mutta pesuri on myös lämmönvaihdin. Oleellista pesurissa on suora kosketus nestemäisen ja kaasumaisen faasin välillä. Yksinkertainen rakenteeltaan, mutta hankala mallinnettava ...