.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Talvio, Reino (1982)
  Kulttuurikeskushanke on kunnassa suunniteltu vaiheittain toteutettavaksi, jolloin ensimmäiseen osaan sisältyy kansalaisopiston ja kulttuuritoimen tilat ja toiseen osaan kirjasto sekä ohjelmaan myöhemmin lisätyt yleiset ...
 • Rautavuori, Kalle (2008-06-04)
  Diplomityön aiheena oli Pirkkalan kuntakeskuksen ranta-alueen suunnittelu. Alueen laajuus on noin 10 hehtaaria. Kohteen sijainti on ihanteellinen kuntakeskuksen ja rannan välissä, mutta todella vaikea ilmansuuntien ja ...
 • Soini, Kaisa (1994-12-21)
  Pirunkirkko on rakennussuunnitelma, joka on luonteeltaan ja näkökulmaltaan teoreettispainotteinen. Työ kostuu teoriataustasta, jossa myös suunnitteluprosessi on esitetty sekä rakennusehdotuksen piirustuksista (kahdeksan ...
 • Viljanen, Raija (1983)
  Työssä tarkastellaan solmuttoman lankaliitoksen, pissimyksen, valmistusta automaattirullauskoneella ja kartoitetaan lanoan käyttöön liittyviä liitoksen ominaisuuksia. Solmutonta ja solmittua lankaa vertaillaan eri ...
 • Henttu, Päivi (1998-12-09)
  Increasing the thermal efficiency in electricity production involves increasing the service temperature of steam turbines. By increasing the inlet temperature of the steam entering to high-pressure turbine, the thermal ...
 • Nurminen, Jani (2001-04-11)
  Työssä esitettyjen tulosten mukaan magnitudispektrit voidaan pakata tehokkaasti diskreetin kosinimuunnoksen ja monivaiheisen vektorikvantisoinnin avulla. Lisäksi osoitetaan, että pakkaustehokkuutta on vielä mahdollista ...
 • Holm, Jukka (2000-08-23)
  Electronic music has been around as long as electronic technology itself.- In wavetable synthesis, recordings of relatively short sounds are played back. The sounds are stored in the memory as wavetables and then modified ...
 • Myllylä, Päivi; Lod, Timo (2003)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin rakennuksen pitkäikäisyyttä lähinnä teknisestä näkökulmasta. Rakennuksen ja rakennusosien pitkäikäisyyteen vaikuttaa merkittävästi niiden kosteustekninen toimivuus. Kosteus on rasitustekijä, ...
 • Aho, Ville (2013-06-05)
  Ohjelmiston elinkaareen kuuluu monia erilaisia vaiheita ja muutoksia. Pitkä elinkaari asettaa haasteita niin määrittelyllisesti kuin teknisestikin. Tässä työssä pyritään selvittämään, miten pitkään olemassa ollutta ohjelmistoa ...
 • Ronni, Ruut (2006-01-18)
  Työn kohteena on Nokian Pitkäniemen sairaala-alueella sijaitseva Rakennus 15. Rakennus on peräisin 1800-luvun lopultaja se on toiminut sairaalan potilasrakennuksena. Vuodelta 1895 peräisin olevat alkuperäiset suunnitelmat ...
 • Järvenpää, Sanna (1997-03-19)
  Tavoitteena oli tuotteistaa pitkänipin hydraulijärjestelmät eli muuttaa netuotekehitystuotteesta tavalliseksi projektituotteeksi. /Kir10
 • Vörgren, Sampo (2002-01-16)
  Työn tavoitteena on kehittää paperikoneen puristinosan pitkänippiuusintoihin liittyen modulaarinen konstruktio, jota pystytään soveltamaan erityyppisten puristinuusintojen yhteydessä. Työssä selvitetään myös uusintojen ...
 • Oksanen, Pasi (1993)
  Tämä työ on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun tuotantotekniikan laitoksella. Lähtökohtana on ollut laitoksella toimiva akkreditoitu kalibrointilaboratorio K03 ja sen mittausmenetelmien kehittäminen ja menetelmäkohtaisten ...
 • Jauhiainen, Vesa (2006-02-08)
  Paperiteollisuudessa koneiden vioista aiheutuvat seisonta-ajat tulevat erittäin kalliiksi. Hyvän käyttövarmuuden saavuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa koneiden monimutkaisuuden takia. Yhdenkin komponentin vika aiheuttaa ...
 • Murtola, Mikko (2008-06-04)
  Kiristynyt kilpailutilanne ja koventuneet ulkopuoliset vaatimukset pakottavat yrityksiä toimimaan suunnitelmallisemmin ja tehokkaammin kuin koskaan aiemmin. Pk-yrityksille pieni koko on niin talouden kuin henkilöstöresurssien ...
 • Heikkilä, Jussi (2015-06-03)
  Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen ja tiivis esitys yrityksen toiminnasta sisältäen ne ajatukset ja toimet, joilla yritys hallitsee valitsemaansa liiketoiminta-aluetta. Siitä ilmenevät strategia, yrityksen menestystekijät, ...
 • Kalli, Arttu (2010-05-05)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kuinka pk-yrityksen myyntiprosessin johtamista voitaisiin kehittää. Prosessin johtamisen kehittämistä tutkittiin case-yrityksen kautta teemahaastattelulla. Jotta prosessia ja sen ...
 • Haavisto, Matti (1993)
  Euroopan yhdentyminen asettaa vaatimuksia kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten laatujärjestelmien toimivuudelle ja yhdenmukaisuudelle. Nämä vaatimukset välittyvät suoraan myös yritysten osatoimittajille. Lisäksi ...
 • Koskinen, Kaj (1995-06-07)
  Diplomityössä on lähdetty liikkeelle siitä yleisesti tunnetusta ajatuksesta, ettei ole olemassa tekijää tai tekijäryhmää, joka selittäisi yritysten onnistumisen tai epäonnistumisen tuotekehitysprosessin hallinnassa. Näin ...
 • Järvinen, Miika (2014-02-05)
  Plagioinnin järjestelmällinen tunnistaminen suuresta määrästä lähdekooditiedostoja on vaikeaa. Se vaatii kaikkien tarkasteltavana olevien lähdekooditiedostojen vertaamista toisiinsa, josta muodostuu jo pienillä tiedostomäärillä ...