.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Leppäkoski, Helena (1990)
  Työssä on tutustuttu kirjallisuuden avulla paperinlaadun säädössä käytettäviin menetelmiin ja sovellettu niitä kiillon säädössä superkalanterilla. Kiiltosäätö on suunniteltu ja toteutettu osana superkalanterin automaatio ...
 • Nissinen, Vilho (1987)
  Työn alussa tutustutaan lyhyesti paperin päällystys- ja kuivatuslaitteisiin sekä päällysteen koostumukseen. Päällystetyn paperin kuivamista tutkitaan yhdistämällä eri fysikaalisia ilmiöitä kuvaavat matemaattiset mallit ...
 • Aaltonen, Rami (1996-05-15)
  Työssä tutkitaan päällystetyn paperin kuivatusta ja pyritään parantamaankuivatuksen tehokkuutta. Sovelluskohteena on leijukuivainkons-truktio, joka kuivaa ja kuljettaa paperia kuuman ilmasuihkun avulla.
 • Juhela, Kari (2003-06-04)
  Diplomityössä on selvitetty filmipäällystyksen soveltuvuutta kaksoispäällystetyn tapettipaperin esipäällystykseen. Lisäksi on selvitetty soveltuvin menetelmä tapettipaperin kalanterointiin. - Päällystyskoeajossa käytettiin ...
 • Majanmaa, Harri (1986)
  Työn tarkoituksena on ollut siirtää päällystys- ja laminointikoneiden tarjousten laadintaa CAD-laitteistolle. Työ on jaettu kolmeen pääkohteeseen: standardi- ja symbolikirjaston luonti piirustustyön auttamiseksi, teknisten ...
 • Tyrmi, Tommi (2006-11-08)
  Päällystyskoneen rungosto on teräsrakenne, johon kaikki muut koneenelimet kiinnittyvät.Työn tavoitteena oli päivittää kohdeyrityksessä rungoston suunnitteluohjeet sisältäen lujuus-, värähtely- ja valmistusteknisen analysoinnin ...
 • Heiskanen, Veli-Pekka (1984)
  Työssä kehitettiin laboratoriomittakaavaiselle suulakepuristimelle kokeellinen taajuustasomalli, jonka struktuuri valittiin alustavien kokeiden perusteella. Mallin parametrit identifioitiin tekemällä askelmaisia muutoksia ...
 • Virtanen, Jarkko (2015-04-08)
  Ferroresonanssilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa energia värähtelee sähköverkon kapasitanssin ja epälineaarisen induktanssin välillä. Ferroresonanssi-ilmiö voi esiintyä vain sellaisessa sähköverkossa, joka sisältää rautasydämellä ...
 • Laitinen, Kaisu (2008-10-08)
  Maanteiden yleisin liikennekuolemien aiheuttaja ovat kohtaamisonnettomuudet. Ongelma painottuu vilkasliikenteisille pääteille. Kohtaamisonnettomuuskuolemia voidaan vähentää nollavision mukaisesti nopeusrajoituksia alentamalla, ...
 • Rantanen, Mikko (2008-09-03)
  Tiehallinnon uuden hankintastrategian mukaisten pitkien palvelusopimusten sisältö asettaa palveluntuottajalle entistä laajemman vastuun teiden ylläpidossa. Diplomityön tavoitteena oli esittää selkeä ja kattava tapa ...
 • Karjalainen, Ismo (2010-06-02)
  Verkkosivustot ovat keränneet jo pitkään tietoja käyttäjistä, mutta tiedot ovat usein rajoittuneet vain selaintietoihin. Muutamina viime vuosina on alettu kerätä tietoa varsinkin mobiililaitteista, sillä yhä useammassa ...
 • Yliniemi, Terhi (2004-08-11)
  The aim of this study is to describe the information needs of the decision-makers in the Finnish Defence Forces. The research problem is studied through the perspective of an international crisis, where the Finnish Defence ...
 • Chapelle, Arno de la (1996-05-22)
  Pähkinärinne on ollut valmiina 20 vuotta ja rakennukset ovat tulleetperuskorjausikään. Suunnitelmassa keskitytään ostoskeskuksenlähialueisiin, diagonaalisuuntaiseen reittiin sekä yleisilmeen varjeluun.
 • Nurminen, Kalle (1991)
  Kuhmoisten kirkonkylän keskustaajaman pohjoispuolella on Päijälänraitti, Lounais- ja Länsi-Suomessa tyypillisen ryhmäkylän erityismuoto, raittikylä, jonka rakennukset ovat jo 1700-luvulla ryhmittyneet nauhamaiseksi ...
 • Nurminen, Olli (1991)
  Työn aiheena on 1977 toimintansa lopettaneen Korpilahdella sijaitsevan sahan rakennusten muuttaminen museorakennukseksi siihen liittyvine ulkomuseoalueineen. Museotoiminnan tueksi alueelle on sijoitettu veneilijöiden ...
 • Laakkonen, Tuomo (1992)
  Teknillisen korkeakoulun Lahden toimintakeskukselle tietotekniikan hyödyntäminen on oleellinen osa toimintaa. Yrityksille tapahtuvaan palvelutoimintaan sisältyy suoraan ja välillisesti tietotekniikkapalveluja sekä ...
 • Nukarinen, Anu (2015-09-09)
  Diplomityöni aihe on päiväkotisuunnittelu. Työ jakautuu kahteen osuuteen, joista ensin tekemäni kirjallinen osuus on toiminut laatimani suunnitelman lähtökohtana. Kirjalliseen osuuteen keräämääni aineiston avulla ...
 • Luoto, Mikko (1982)
  Diplomityö käsittelee Päntäneen kylän kyläkuvan kehittämistä. Työn tavoitteena oli laatia kylän keskustasta suunnitelma, jolla luotaisiin suuntaviivat kyläkuvan säilymiselle ja tulevalle rakentamiselle sekä laadittaisiin ...
 • Salenius, Elina (2013-12-04)
  Tämän työn tarkoituksena on tehdä katsaus suomalaisten ydinvoimaloiden määräaikaistarkastuksiin ja niiden luotettavuuteen. Tavoitteena on määrittää, miten luotettavasti määräaikaistarkastuksissa havaitaan eri vikakokoja. ...
 • Javanainen, Päivi (1983)
  PB-laatta on liittorakenne, joka koostuu toisiinsa naulalevyin liitetyistä ohuesta betonilaatasta ja puuosista. Laatan betoniosa raudoitetaan keskeisesti betoniteräsverkolla. Puuosa on yleensä kertopuuta. PB-laatta sopii ...