.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Yeung, Shiu Yu (2014-06-04)
  PLAYABLE GROUNDS is proposed to enhance the walkability in a city by introduction of “playgrounds for public”- an integration of playgrounds and existing city fabrics without any fundamental urban structures changes. The ...
 • Mikkolainen, Kirsi (2008-01-16)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia pulssilaserpinnoitusmenetelmällä valmistettujen yttriumstabiloitujen zirkoniumoksidi-kalvojen kulutuskestävyyttä. Kalvojen valmistukseen käytettiin kolmea eri parametria, jotka erosivat ...
 • Tuppurainen, Antti (2011-11-09)
  Perinteisesti pneumaattisen järjestelmän asemasäätö on toteutettu proportionaali- ja servoventtiileillä. Uutena vaihtoehtona perinteisille säätötavoille on nelitie-digitaaliventtiilijärjestelmä, joka sisältää neljä ...
 • Itäsalo, Antti-Ville (2010-07-02)
  Tässä työssä suunniteltiin pneumaattinen liikealusta Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan virtuaalilaboratorioon. Virtuaaliympäristön tarkoituksena on tuottaa sellaisia aistimuksia, että hän kokee olevansa ...
 • Kreutzer, Joose; Ikonen, Liisa; Hirvonen, Juha; Pekkanen-Mattila, Mari; Aalto-Setälä, Katriina; Kallio, Pasi (2014)
  This paper introduces a compact mechanical stimulation device suitable for applications to study cellular mechanobiology. The pneumatically controlled device provides equiaxial strain for cells on a coated polydimethylsiloxane ...
 • Heiskanen, Tuomas (2015-04-08)
  Restless legs syndrome is neurological disorder that causes unpleasant sensations in the limbs, usually legs. These sensations can cause an irresistible urge to move the legs. Moving the affected limb can relieve the ...
 • Halttunen, Sakari (1986)
  Tässä työssä on kartoitettu vuosina 1960...1980 Suomessa rakennetut pohjapadot. Lisäksi on luotu perusteet rakennettujen pohjapatojen tarkkailun ja kunnossapidon järjestämiseksi sekä uusien pohjapatojen suunnittelun ja ...
 • Nyman, Pasi (2010-06-02)
  Päiväkotien toiminta on muuttunut vuosikymmenten aikana paljon. Lapsimäärien kasvu ja ryhmäkokojen kasvaminen ovat suurimmat haasteet tällä hetkellä. Päiväkotien pohjaratkaisut vaikuttavat olennaisesti päiväkodin ...
 • Antola, Satu (1998-02-11)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kalkkikivisuodatusta nopeamman ja tehokkaamman kalkkikivipohjaisen alkalointimenetelmän kehittäminen. Tutkimuksen pilot-kokeet tehtiin Ahveniston pohjavedenottamolla Ylöjärvellä.
 • Molarius, Riitta (1993)
  Sekä pohjaveden että pohjavesialueiden nopeasti kasvavan käytön vuoksi tulee pohjaveden hyvä laatu ja riittävä määrä turvata. Jotta pohjavettä uhkaavilta vaaroilta voitaisiin suojautua, tulee pohjavesialueelta tehdä ...
 • Lehtonen, Marjatta (1983)
  Mäntän kaupungin vedenhankinta tyydytetään nykyään Raja-ahon pohjavesialueelta saatavalla pohjavedellä (n. 500 m3/d) ja kohdeyritykseltä ostettavalla kemiallisesti käsiteltävällä pintavedellä (n. 1 000 m3/d). Vedentarpeen ...
 • Alen, Hannu (1986)
  Karkearakeisten moreenien esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kallioperän eri ominaisuudet, jäätikön eroosion ja kuljetuksen luonne sekä kuljetusmatkan pituus. Alueen topografia ja sijainti korkeimman rannan tasoon ...
 • Härkönen, Petteri (1999-05-12)
  Työssä on luotu yksikkö rakennuksiin tehtävien kuntotutkimusten kenttä- ja laboratoriotutkimuksia varten. Yksikölle on myös suunniteltu kaupallista toimintaa varten tarpeelliset valmiudet. /Kir10
 • Tuormaa, Antti (1996-05-22)
  Diplomityö perustuu ehdotukseen, joka osallistui syksyllä 1995 käytyynarkkitehtikilpailuun, jonka tarkoituksena oli suunnitella Pohjoismaidenyhteinen suurlähetystökokonaisuus Berliinin Tiergarteniin.
 • Mäkelä, Juha (2007-10-17)
  Työssä tarkastellaan poikittaisvuokoneen soveltuvuutta pientuulivoimalan generaattoriksi. Yleisten sähkökoneiden topologioiden esittelyn jälkeen työssä syvennytään poikittaisvuokoneen erityistapaukseen. Poikittaisvuokoneelle ...
 • Mäkipelto, Juha (1998-12-09)
  Työssä on kehitetty tietokoneohjelma, jolla voidaan laskea mielivaltaisen poikkileikkauksen poikkipintasuureet. Poikkileikkauksen yli integrointi on toteutettu elementtimenetelmällä. Vääntötehtävän differentiaaliformulaatio ...
 • Torvinen, Marko (1998-02-11)
  The specification process of the protection methods is an essential part of the new radio link family's research and development project. In most cases, without any equipment or propagation protection, the requirements ...
 • Anttila, Matti (2001-03-21)
  Satellite-based instruments, such as COALA, can fulfil the requirements set for ozonemeasurements: long-term trends, global coverage and vertical profiles. COALA uses the stellar occultation measuring method to analyse ...
 • Foi, Alessandro (2007-12-05)
  When an image is acquired by a digital imaging sensor, it is always degraded by some noise. This leads to two basic questions: What are the main characteristics of this noise? How to remove it? These questions in turn ...
 • Uhlmann, Stefan; Kiranyaz, Serkan; Turker, Ince; Gabbouj, Moncef (2011-04)